da
da
sv

Network Director ANDERS SENECA

Ledelse og Innovation 1

Hastighed, kompleksitet og uvished er for langt de fleste ledere i dag en hverdagsudfordring. Når gårsdagens løsninger allerede er forældet i morgen, er der brug for ledere, der har modet til at handle og forandre for at fremtidssikre organisationen, teamet og lederrollen.

Nøglen til succes ligger i at have blik for både de interne strukturer og eksterne tendenser. Det handler om, at ledere skal skabe et innovativt og kreativt mindset i organisationen for at kunne håndtere og tilpasse sig den omskiftelige hverdag. Det handler også om at turde vende det gængse på hovedet, bruge nysgerrighed til at udfordre vanetænkningen og gå nye veje. I sidste ende ruster det ledere til at se nye markeder og muligheder, før de opstår, så de kan være på forkant med nye forretningsmodeller og arbejdsgange.

Det innovative lederskab

Netværket er din mulighed for at reflektere over eget lederskab i den innovative proces, og hvilken indflydelse det har på processen. Vi identificerer styrker og svagheder i din ledelse og finder i fællesskab frem til, hvordan du kan udvikle og tilpasse din ledelsesstil til den enkelte situation.

Tidligere teamtikker i netværket

At lede forskelligheder innovativt

Du skal lede efter dig selv, før du kan lede andre.

Succesfuld ledelse kræver selvindsigt og blik for forskelligheden, hvis innovationen skal fremmes. På mødet præsenteres et meget effektfuldt ledelsesværktøj, som du allerede dagen efter vil kunne omsætte i eget ledelsesrum, hvad end det angår selvindsigt, forståelse af teamdynamikker, trivsel, konflikthåndtering, stressforebyggelse og udvikling af den enkelte medarbejder og leder – og dermed forløse forskelligheden innovativt.


Netværket netværker

Vi skal aldrig lade en krise gå ubrugt hen. Krisen kan både kaste en skygge og et skarpt lys på den organisation, vi kender. Den anledning bruger vi til i netværket at diskutere den ledelsesmæssige læring de forgange måneder har skabt – og hvordan vi anvender disse indsigter offensivt.

Fokus vil særligt være på tid, trivsel, motivation og innovation – alle temaer vi tidligere har vendt, men som nu måske kan ses i et nyt lys?


Fremtidens Organisation

Sådan skaber du fremtidens organisation! 

Der er ingen tvivl om, at forretningsverdenen og den professionelle organisation forandrer sig. I en konstant foranderlig verden er der behov for konstant at tilpasse organisationen, kulturen og lederskabet, så man holder sig relevant for markedet og for medarbejderne.

Nye former for organisationer dukker op, og mange taler om eller eksperimenterer med sociokrati/holacracy, agile, lean startup, eller Teal-organisationer. Udfordringen er, at de strukturer er ekstremt svære at skalere op til store virksomheder med tusindvis af medarbejdere.

Innovation af kerneopgaven

Hvordan skaber og skærper vi forudsætningerne for innovation og motivation ved at lede efter kerneopgaven? På netværksmødet tematiserer og diskuterer vi med afsæt i et fagligt oplæg fra Anders Seneca, hvordan vi strategisk og praktisk kan lede efter kerneopgaven og ad den vej styrke det fælles fokus og forløse forskelskraften effekt- og meningsfuldt. Det handler om en ledelse, der flytter fokus fra standarden til succes, fra administration til motivation. Hvornår har I sidst fejret en fælles succes på din arbejdsplads?


Motivation & Innovation

A deep dive into turbo charging motivation as a leader. Topics include: 

– The seven most powerful Tools of Persuasion for motivating an employee or team towards a goal. 

– Mastering the “Six Needs” as a motivational tool. Exactly how and when to apply them. 

– Harnessing the best practices that business coaching has to offer leaders using the R.E.M.E.M.B.E.R. Model.


Agilt ledelsesteam

I dette netværksmøde skal vi sammen dykke ned i det agile ledelsesteam og udvikling af teamkompetencer til en dynamisk virkelighed. Tidligere har vi arbejdet med forskellige perspektiver på ledelsesteamet og mødekultur, herunder hvordan teamet kan skabe konkrete resultater, når det befinder sig i situationer, hvor tingene ikke er ude af kontrol, men heller ikke under kontrol.

Ring mig op!


    ANDERS SENECA

    Anders Seneca er til daglig direktør i konsulentfirmaet Dogmekompagniet, hvor han hjælper offentlige og private organisationer med at forankre forandring gennem foredrag, udviklingsprocesser, teamcoaching og ledersparring. Han har fokus på, hvordan man kan forandre, forankre og løse kerneopgaven gennem strategisk og praktisk ledelse og har bl.a. skrevet bestsellers “Løs din Kerneopgave” og “Hvad leder du efter?”.

    Læs mere i vores magasin F5 Update

    Kontakt os