da
da
sv

Network Director TOM HANSEN

Ledelse og Innovation 4

Mange ledere har blikket rettet mod verdens accelererende forandringer, hvor det handler om at gentænke forretningsmodeller og være ’agil’ og ’disrupte’ organisationen. Men i farten glemmer de at forstå, hvilken betydning kompleksiteten og forandringer har for deres lederrolle og medarbejderne. Ledere skal være mere bevidste om, hvordan de leder i forandringer.

For de fleste organisationer er der meget innovations- og udviklingspotentiale at hente ved at tænke ledelsespraksis ind som et element i innovationsprocessen. Det handler om at forstå forandringernes medfølgende psykologiske udfordringer, hvilken betydning de har, og hvordan de skal håndteres.

Det innovative lederskab
I netværket diskuterer vi, hvordan du kan bruge din lederrolle som et greb til at understøtte den innovative proces. Vi ser på din rolle fra et innovativt og et psykologisk perspektiv og identificerer dine styrker, svagheder og potentialer, så du kan udvikle og tilpasse din ledelsesstil til den enkelte situation.

Ring mig op!


    TOM HANSEN

    Tom Hansen har arbejdet med ledelse, strategi og transformation i globale virksomheder det meste af sin karriere. Han er betroet rådgiver for topledere, og han har ansvaret for F5’s netværk Global Leadership (for expats i executive-roller om temaet hvordan leder man globale kulturer).

    Han er samtidig forfatter til bogen “7 praksisser – der gør virksomheder entreprenante igen”, der blev udgivet i juni 2019 og handler om ledelse og innovation.

    Læs mere i vores magasin F5 Update

    Kontakt os