Ledelse og Innovation 1
For at lykkes som organisation i dag er det nødvendigt at tænke innovation ind i billedet. Fem-og tiårsplaner er fortid, og der er brug for ledere, der tør tænke i innovation og intelligente løsninger.

Dagligdagen fyldes ofte af drift og KPI'er, og udviklingsprojekterne må drives sideløbende. Netværket skaber rum til at reflektere over dit arbejde med innovation og ledelse og fokuserer på de psykologiske og mentale mekanismer, der finder sted, når du skal udvikle og lede på samme tid.

Vi ser på områder som gruppepsykologiske dynamikker, der kan spænde ben for innovation, og på hvordan man udnytter organisationens uformelle rum til innovation.
Network Director
Thomas Rosenberg er uddannet psykolog og arbejder til daglig som chefkonsulent og organisationspsykolog hos konsulenthuset HR7, hvor han opererer i krydsfeltet mellem ledelse, innovation og psykologi.

Thomas har særligt fokus på, hvordan ledere og teams befinder sig i og håndterer situationer karakteriseret af en høj grad af uvished og kompleksitet. Han ser på, hvordan man kan anvende uvished som et afsæt for organisatorisk udvikling ved hjælp af improvisation, refleksion og spontanitet.

Co-creation

Intet team vil i sig selv besidde al relevant viden. Derfor er samarbejde på tværs afgørende, hvis vi skal lykkes. Vi tror på, at co-creation eller samskabelse er nøglen til nye ideer.

Konkret output

Det er altid målet, at du efter hvert netværksmøde får udviklet dine kompetencer og erhvervet dig nye og konkrete værktøjer, der kan bruges direkte i dit daglige arbejde til at skabe værdi for virksomheden.

Facilitering

Hver gruppe ledes af en Network Director, der kender din branche, udfordringer og muligheder. Sådan sikrer vi det højeste faglige niveau og output.

3 Box

Tre årlige live events i form af F5 Box. Aktuelle problemstillinger danner rammerne, hvor toneangivende personligheder deler deres erfaringer i et interaktivt format.

4 Møder

Dit medlemskab inkluderer fire netværksmøder pr. sæson. Vi sætter helhedsoplevelsen i fokus, så du og resten af netværket har de optimale rammer for at blive inspireret.

Ekstern inspiration

Vi arbejder altid ud fra begreberne aktualitet og output. For at sikre det bliver realiseret, får vi på hvert møde besøg af eksterne inspirationskilder inden for netværkets fagområde.

Log ind eller opret en konto

Log ind eller opret en konto

Velkommen tilbage,

Jeg har glemt mit kodeord

Opret en profil og kom igang...

Sssssch, ny kode på vej. Tjek din mail.

Tilbage til login