da
da
sv

Network Director ANDERS SENECA

Ledelse og Innovation 3

Hastighed, kompleksitet og uvished er for langt de fleste ledere i dag en hverdagsudfordring. Når gårsdagens løsninger allerede er forældet i morgen, er der brug for ledere, der har modet til at handle og forandre for at fremtidssikre organisationen, teamet og lederrollen.

Nøglen til succes ligger i at have blik for både de interne strukturer og eksterne tendenser. Det handler om, at ledere skal skabe et innovativt og kreativt mindset i organisationen for at kunne håndtere og tilpasse sig den omskiftelige hverdag. Det handler også om at turde vende det gængse på hovedet, bruge nysgerrighed til at udfordre vanetænkningen og gå nye veje. I sidste ende ruster det ledere til at se nye markeder og muligheder, før de opstår, så de kan være på forkant med nye forretningsmodeller og arbejdsgange.

Det innovative lederskab

Netværket er din mulighed for at reflektere over eget lederskab i den innovative proces, og hvilken indflydelse det har på processen. Vi identificerer styrker og svagheder i din ledelse og finder i fællesskab frem til, hvordan du kan udvikle og tilpasse din ledelsesstil til den enkelte situation.

Tidligere tematikker i netværket

Følgeskab i forandringer

Hvordan får du som leder følgeskab i forandringer?  Det er en forudsætning for innovation, at vi som ledere skaber motivation frem for frustration, men hvordan? Det fordrer, at vi ikke alene agerer strategisk gennem eksekvering af organisatoriske forandring, men også har blik for psykologisk forankring.


Netværket netværker

Vi skal aldrig lade en krise gå ubrugt hen. Krisen kan både kaste en skygge og et skarpt lys på den organisation, vi kender. Den anledning bruger vi til i netværket at diskutere den ledelsesmæssige læring de forgange måneder har skabt – og hvordan vi anvender disse indsigter offensivt.

Fokus vil særligt være på tid, trivsel, motivation og innovation – alle temaer vi tidligere har vendt, men som nu måske kan ses i et nyt lys?


Strategi som lederskab

På dette møde fik vi indblik i nyeste strømninger inden for strategi og lederskab såvel som konkret blik for, hvordan du i eget ledelsesrum arbejder strategisk og konkret med strategi og forandring. Det handler om lederskab frem for strategi. Strategi er en mulighed for at sætte retning – og det starter hos dig selv. Først når du leder strategien og ikke omvendt, følger resultaterne – og forandringen.

Fremtidens organisation

Sådan skaber du fremtidens organisation! 

Der er ingen tvivl om, at forretningsverdenen og den professionelle organisation forandrer sig. I en konstant foranderlig verden er der behov for konstant at tilpasse organisationen, kulturen og lederskabet, så man holder sig relevant for markedet og for medarbejderne.

Nye former for organisationer dukker op, og mange taler om eller eksperimenterer med sociokrati/holacracy, agile, lean startup, eller Teal-organisationer. Udfordringen er, at de strukturer er ekstremt svære at skalere op til store virksomheder med tusindvis af medarbejdere.


At lede efter talent

Det hedder Potent – ikke talentfastslår Ricki Clausen, når han tager talentudviklingsbegrebet under kærlig behandling. Med afsæt i måden at tænke talentudvikling på i sportens verden bliver der perspektiveret direkte til, hvordan vi lige nu tænker talentudvikling i andre organisationer. Med humor og provokerende spørgsmål undervejs stiller Ricki spørgsmålstegn ved den måde, vi betragter (eller negligerer) de forkætrede talenter på og giver sine bud på en anden måde, du kan nytænke talentudvikling – så talent ikke er noget, du skal finde eller vente på, men derimod lede aktivt og effektfuldt efter.


Motivation & innovation

A deep dive into turbo charging motivation as a leader. Topics include: 

– The seven most powerful Tools of Persuasion for motivating an employee or team towards a goal. 

– Mastering the “Six Needs” as a motivational tool. Exactly how and when to apply them. 

– Harnessing the best practices that business coaching has to offer leaders using the R.E.M.E.M.B.E.R. Model.

Ring mig op!


    ANDERS SENECA

    Anders Seneca er til daglig direktør i konsulentfirmaet Dogmekompagniet, hvor han hjælper offentlige og private organisationer med at forankre forandring gennem foredrag, udviklingsprocesser, teamcoaching og ledersparring. Han har fokus på, hvordan man kan forandre, forankre og løse kerneopgaven gennem strategisk og praktisk ledelse og har bl.a. skrevet bestsellers “Løs din Kerneopgave” og “Hvad leder du efter?”.

    Læs mere i vores magasin F5 Update

    Kontakt os