da
da
sv

Network Director LENE FLENSBORG

Next Generation Leadership 2

Ledelse handler ikke længere kun om KPI’er. Det handler også om at have blik for den enkelte medarbejders motivation, kundernes behov og om at lede opad, nedad og på tværs. I en forandringsfyldt tid skal ledere i dag træffe beslutninger på et mere usikkert grundlag end før. Det kræver, at de klassiske ledelsesværktøjer bliver suppleret af nye greb som relationsledelse og designtænkning.

Performance management handler i dag ikke kun om, hvor godt medarbejderne performer, men også om at performe godt. Og her er sparring vigtigere end feedback. Lederen skal kigge på kundernes behov, være mere eksperimenterende i sin arbejdsgang og lave prototyper i en fart, som ikke nødvendigvis er et resultat af flere års analyse.

Et frirum for viden, sparring og nye løsninger
I netværket ser vi på, hvordan du med tillid og forventningsafstemning kan håndtere tværgående relationer effektivt, og hvordan du kan skabe tillid opad såvel som nedad i organisationen, så strategien kommer ud i hver en afkrog af organisationen.

 

Tidligere tematikker i netværket

Vi udvikler netværket, udforsker ledelse af ledere og styrker jeres virtuelle lederskab

Udover fokus på udvikling af netværket, bruger vi også teambuilding-aktiviteterne til at belyse, hvordan man kan arbejde med at udvikle sit lederteam. Vi vil præsentere en model for udvikling af lederteams, og I får lejlighed til at reflektere over, hvordan I kan styrke jeres egne ledelsesteam.


Fremtidens kunderelationer

Bliv skarpere på hvordan du forholder dig til dine kunder i fremtiden

Hvordan skal virksomheder forholde sig til deres kunder i fremtiden – set i lyset af globalisering, digitalisering, værdikriser og ændret kundeadfærd?


Fremtidens agile organiseringformer

De virksomheder, vi arbejder i, er skabt ud fra industrisamfundets behov og ideologi. De matcher ikke den tid, vi lever i – vi har brug for langt mere agile og dynamiske organisationer end tidligere.

Holakratiet er et opgør med den topstyrede virksomhed, hvor det meste bliver afgjort ud fra, hvem der har magt. Holakratiet er en radikal gentænkning af den måde, vi organiserer arbejdet på – som rummer potentialet for langt mere agile organisationer. Holakratiet har ikke formelle ledere, men kun veldefinerede roller og processer for givne opgaver. I et holakrati er magten fordelt mellem selvorganiserende grupper – de medarbejdere, der har ansvaret for en given opgave, har også myndighed til at beslutte, hvordan arbejdet skal udføres.

Lederens etiske dilemmaer

Hvordan agerer jeg etisk som leder i de dilemmaer, jeg møder? Det spørgsmål har været vigtigt for ledere til enhver tid, men de etiske udfordringer bliver muligvis endnu større i fremtiden, fordi vi arbejder globalt, fordi klimaudfordringerne presser sig på, og der samtidig er pres på at skabe profit her-og-nu. Man kan som leder blive forvirret, fristet, og man kan glemme, hvad der er det rigtige at gøre. Vi kan se i avisen, at det ofte går galt.


Sæsonskifte – Forny din forretning og dit lederskab

CEO i Letz Sushi, der vil give os indblik i, hvordan han som nytiltrådt direktør i en nødlidende virksomhed initierede en modig strategi med målet om at blive Europas mest bæredygtige sushikæde.

Samtidig stiller vi skarpt på, hvordan du løbende genopfinder din forretning og dit lederskab – mens det stadig går godt. Aftenen er baseret på ideerne i Jim Hageman Snabe og Mikael Trolles bog Dreams & Details.

Med nye teknologier og ændrede markedsvilkår er det afgørende, at man som virksomhed løbende er opmærksom på de nye muligheder. Snabe og Trolle kalder det sæsonskift: At reglerne ændrer sig, og man må sadle om i tide. På mødet vil vi fokusere på, hvordan du sikrer fokus på sæsonskift i din virksomhed, og på hvordan du løbende fornyr dit lederskab.


Udvikling af din lederkarriere

Hvordan du udvikler din lederkerriere. Hvordan træner du nye kompetencer, og hvordan allierer du dig med øverste ledelse, når det kommer til din karriere?

Derudover ser vi på, hvilke metoder du med fordel kan bruge til at udvikle dit talent og lede på distance. 

Ring mig op!


    LENE FLENSBORG

    Lene Flensborg er psykolog med speciale i organisationspsykologi og har i 18 år arbejdet med det område. Hendes ekspertise er ledelses- og talentudvikling med stærkt fokus på at skabe udvikling i praksis. I dag er Lene partner hos konsulenthuset ‘Organisation’ og har tidligere været partner i bureauet Resonans. Lene er forfatter til bøgerne ‘Håndbog i god ledelse’ og ‘Positiv psykologi på arbejde’.

    Læs mere i vores magasin F5 Update

    Kontakt os