da
da
sv

Network Director ANNETTE KLAUSEN BENGTSSON

Next Generation Leadership 3

Ledere, der sidder i spændet mellem topledelsen og medarbejderne, har brug for strategiske evner. En ting er, at de skal lede medarbejderne og sørge for, at beslutninger fra toppen føres ud i virksomheden. Noget andet er, at de også skal sikre sig indflydelse opad og på tværs i organisationen for at give deres chef større beslutningsgrundlag og derved binde organisationen tættere sammen.

Det kræver, at ledere kan gennemskue alle de interesser, der er på spil, i organisationen, have menneskelig indsigt og tænke langsigtet med øje for resultatet.

Strategisk tilgang til ledelse
I netværket udfordrer vi lederrollen og ser på, hvordan du kan skabe tillid til chefen og blive en endnu vigtigere medarbejder, og hvordan du kan tage din viden og erfaring med op gennem systemet, så topledelsens beslutninger bliver truffet på et bredere grundlag. Vi styrker dine strategiske evner, dine evner til at forstå det psykologiske spil, magtstrukturerne og alliancerne, så du lettere finder vej til indflydelse.

 

Tidligere tematikker i netværket

Kulturledelse

Enhver leder ønsker sig en effektiv performancekultur. Men hvad er en effektiv performancekultur? Den effektive performance er baseret på, at medarbejderne hurtigt lærer at tilegne sig den nye adfærd, som strategien kræver. Tilegnelsen af ny adfærd kan ske hurtigt, hvis kompleksiteten i det som skal læres er lav. Men sætter vi forandringshastigheden op, og øger vi samtidig informationsmængden, f.eks. gennem digitalisering, så øger vi kompleksiteten. Dette lægger i hverdagen et øget pres på såvel ledelse som medarbejdere, som kan føre til flere fejl, øget stress samt en lavere kvalitet i beslutninger.


Udvikling, stagnation eller afvikling

Bliv klogere på, hvilke medarbejdere der har det nødvendige for at føre virksomheden videre

Nogle siger, at der kun findes udvikling eller afvikling. Er det sandt, og betyder det, at der ikke findes stagnation?

Virksomhedens succes afhænger af medarbejdernes udvikling, og det er din opgave at sikre den udvikling. Det er en opgave, som er vigtigere nu end nogensinde, og som aldrig har være mere aktuel end i den nuværende situation.


Ledelse af ledere – og andet godtfolk

Hvordan leder vi bedst forskellige medarbejdere og ikke mindst andre ledere? Det arbejder vi med på netværksmødet.

At være bevidst om, hvilken ledelsesstil man bruger overfor forskellige medarbejdere på forskellige organisatoriske niveauer er afgørende.

Hvis vi ikke formår at lede medarbejderne på det niveau, de er på, skaber vi demotivation og organisatoriske flaskehalse.

Passion and Purpose

Først, når vi handler heljertet, er vi helhjernet og bruger vores fulde kapacitet!”

Det er ikke almindelig kendt viden eller praksis. Men det burde det være, for det virker!

I løbet af aftenen skal vi masterminde om dagens tema, og du bedes derfor forberede dig på nogle specifikke spørgsmål om din egen passion og dit eget formål (eller oplevelsen af mangel på samme) til dine netværkskolleger.


Shaping Behavior

Det kan være en stor opgave at håndtere og korrigere adfærd, som du ikke bifalder. Vi vil afdække nogle af de neurovidenskabelige mekanismer, der ligger bag menneskelig motivation og adfærd.

Som leder betyder det, at vi kan få en meget dybere indsigt i, hvad der er brug for for at kultivere motivation og jobtilfredshed. På samme tid vokser vores viden om menneskets kognitive og mentale ressourcer, og der er allerede klare anbefalinger til, hvordan vi kan optimere brugen af de ressourcer og skabe et kreativt miljø, som maksimerer dem.


Magt

Magt er en indbygget faktor i jobbet som leder, og fordi magt meget let kan korrumpere, skal vi være opmærksomme på, hvad magten gør ved os. Både i forhold til os selv, men også i forhold til at navigere i magtfyldte farvande skabt af andre. Derfor er temaet for dette møde at forstå magtens paradox. 

Vores fokus vil blandt andet være på personers søgen efter mere magt samt ændring af adfærd ved øget magt. Her er nogle af de spørgsmål vi skal arbejde med:

– Hvordan har magt påvirket din egen adfærd som leder?

– Hvordan er du påvirket af andres magt?

– Hvordan håndterer du magtsyge personer?

Ring mig op!


    ANNETTE KLAUSEN BENGTSSON

    Annette Klausen Bengtsson har i flere år været leder og rådgivet ledere i virksomheden Klausen & Bengsson. Gennem sit arbejde har hun hjulpet ledere fra både små og store, som offentlige og private virksomheder. Velux, Vestas, SKAT og Nets er blandt kunderne. Derudover er hun forfatter til bogen “At lede opad” og er i gang med at sætte de sidste punktummer i en ny ledelsesbog om samme emne.

    Læs mere i vores magasin F5 Update

    Kontakt os