da
da
sv

Network Director ANNETTE KLAUSEN BENGTSSON

Next Generation Leadership Vest

Mellmledere, der sidder i spændet mellem topledelsen og medarbejderne, har brug for strategiske evner. En ting er, at de skal lede medarbejderne og sørge for, at beslutninger fra toppen føres ud i virksomheden. Noget andet er, at de også skal sikre sig indflydelse opad og på tværs i organisationen for at give deres chef større beslutningsgrundlag og derved binde organisationen tættere sammen.

Det kræver, at ledere kan gennemskue alle de interesser, der er på spil, i organisationen, have menneskelig indsigt og tænke langsigtet med øje for resultatet.

Strategisk tilgang til ledelse

I netværket udfordrer vi lederrollen og ser på, hvordan du kan skabe tillid til chefen og blive en endnu vigtigere medarbejder, og hvordan du kan tage din viden og erfaring med op gennem systemet, så topledelsens beslutninger bliver truffet på et bredere grundlag. Vi styrker dine strategiske evner, dine evner til at forstå det psykologiske spil, magtstrukturerne og alliancerne, så du lettere finder vej til indflydelse.

 

 

Tidligere tematikker i netværket

Ledelse af kulturer

At ændre en kultur i en virksomhed er en stor udfordring for de fleste, og noget mange arbejder med i mange år, før de oplever et godt resultat.

En dårlig kultur kan medføre stres, konflikter og dårlig performance blandt medarbejderne, og derfor er det afgørende, at ledelsen konstant arbejder på at identificere kulturen og skabe de nødvendige ændringer.


Ledelse af ledere

Mange ledere hænger med deres vaner, mindset og adfærd fast i en gammel rolle, når de skifter organisatorisk niveau.

Det betyder, at de selv bliver flaskehals i deres egen organisation og ikke kan få skabt den fremdrift og de resultater, de er ansat til at skabe.

Ved at holde fokus på den transition der sker, når du går fra et ledelsesniveau til det næste og ved at vide, hvad du skal undlade at tage med på næste niveau, og hvad du skal tillære dig for at begå dig på næste niveau, kan du blive den leder, du skal være for at skabe de fornødne og forventede resultater.


Formålsbaseret ledelse

Med FN’s Verdensmål er Formålsdrevet ledelse for alvor kommet på agendaen på ledelsesgangene, og allerede før verdensmålene, gik Simon Sineks bog og TED Talk “Start with Why” en global sejrsgang.

På den ene side hører vi, at formålsdrevne organisationer outperformer de klassiske organisationer på en række parametre. På den anden sides tales der om varm luft og kynisme. 

Vi dykker ned i, hvordan ledere og organisationer arbejder med formålsdrevet ledelse, og hvad der skal til for, at det giver mening i organisationen.

Magt korrumperer

Ledere oplever udfordringer med at føle sig fanget i et spil, de ikke helt kan gennemskue, og som helt sikkert ikke gavner organisationen.

Når magten får lov at fylde på ledelsesgangene, skabes der et utrygt arbejdsmiljø for alle i organisationen. Derfor er det vigtigt, at vi forstår, når vi støder på magten og ved, hvordan vi håndterer den. Det er også vigtigt at være opmærksom på, at du selv kan blive korrumperet af magten, uden du overhovedet opdager, at det sker.


Forandringsledelse

Mange virksomheder oplever udfordringer med at få medarbejderne til at tage forandringerne til sig frem for bevidst – eller ubevidst – at modarbejde dem.

Det interne immunforsvar kan sætte sig i modposition og påvirke innovationsraten. Konsekvensen ved dette er en langsommelig udviklingsproces, der kan nedsætte virksomhedens konkurrencedygtighed.


Gennemslagskraft som leder

Personlig gennemslagskraft er en væsentlig forudsætning for, at du som leder kan få dine ting gennemført. Din gennemslagskraft er derfor en af de vigtige nøgler til succes som leder. Nogle mennesker er født med en naturlig gennemslagskraft, og måske er du en af dem, måske er du ikke. I din rolle som leder, har du sikkert også trænet din gennemslagskraft enten bevidst eller ubevidst. Uanset hvor meget gennemslagskraft du har i dag, er det altid en god idé at træne og det skal vi på dette møde.

Ring mig op!


    ANNETTE KLAUSEN BENGTSSON

    Annette Klausen Bengtsson har i flere år været leder og rådgivet ledere i virksomheden Klausen & Bengsson. Gennem sit arbejde har hun hjulpet ledere fra både små og store, som offentlige og private virksomheder. Velux, Vestas, SKAT og Nets er blandt kunderne. Derudover er hun forfatter til bogen “At lede opad” og er i gang med at sætte de sidste punktummer i en ny ledelsesbog om samme emne.

    Læs mere i vores magasin F5 Update

    Kontakt os