da
da
sv

Network Director NANA SCHEIBEL

Offentlig Ledelse 2

Offentlige ledere skal navigere mellem forskellige bundlinjer og interesser på tværs af organisationen.

De skal omsætte politiske beslutninger til konkret handling og skabe mening hele vejen ned i organisationen i en tid, hvor borgerne forventer mere, og der stilles større krav fra politisk side, mens der er færre ressourcer til rådighed. Det stiller store krav til lederne.

For at skabe resultater i et så komplekst ledelsesfelt skal offentlige ledere sikre, at alle arbejder efter samme mål. Det handler om at skabe engagement blandt medarbejderne, påvirke beslutninger opad i organisationen og om at kunne samarbejde med andre forvaltninger, uden det bliver en kamp om ressourcer.

Forskellige ledelsesværktøjer til forskellige situationer

I netværket arbejder vi med forskellige ledelsesværktøjer og ser på, hvordan offentlige ledere kan skabe motivation og få medarbejderne med. Vi dykker ned i, hvordan lederne navigerer i det politiske landskab, og hvordan de kan forstå og ikke mindst bruge magten i organisationen til deres fordel.

Tidligere tematikker i netværket

Selvledelsens svære balanceakt
At lede selvledende medarbejdere kræver rigtig god selvindsigt, så du gør dig mærkbar som leder. Det er en lederrolle, hvor du balancerer i en dynamisk linedans mellem at være samlende på de store linier og samtidig motiverende for den enkelte medarbejder. Èn, der på den ene side giver vide grænser, men at der på den anden side ikke hersker grænseløshed.

Du kan balancere din måde at lede selvledende ledere og medarbejdere på gennem tre principper:

– Beslut dig for, hvad der er vigtigst

– Formidl budskabet

– Giv folk råderum og opbakning.

Pseudoarbejde

På netværksmødet sætter vi fokus på ‘pseudoarbejde’ – dvs ‘meningsløst arbejde, som ikke bærer nogen betydningsfuld frugt eller virkning i verden, uanset om det opleves virkningsfuldt af dem, der udfører det.


Lede gennem andre

Hvordan leder vi gennem andre ledere?

Som leder står du ofte i et krydspres, når du leder gennem andre. Du skal fx være tæt på lederne – og samtidig på tilpas nok afstand til at kunne se, hvad organisationen har behov for. Det er nemt at blive paralyseret af paradoksernes absurditet.

Samarbejde på tværs mellem siloer – et uopnåeligt ideal?

Er et samarbejde på tværs af siloer et uopnåeligt ideal?

Hvordan kommer vi længere med det, vi gerne vil, men ikke helt magter endnu – samarbejdet på tværs?

Vi skal blive bedre og dygtigere til at samarbejde og lede på tværs”. Det er en sætning, de fleste ledere og medarbejdere i den offentlige sektor har hørt utallige gange de seneste år. Samtidig bliver samarbejdet på tværs mere nødvendigt, når det handler om borgere med komplekse problemstillinger. Disse borgere hører sjældent kun hjemme i en silo eller sektor, men repræsenterer med hele deres livssituation et net af problemstillinger, som hver især er en hindring for, at de andre kan løses.

Fem lederværktøjer til dig, der vil udfordre status quo

Det er en fornem opgave at udfordre status quo som offentlig leder i dag.

Status quo indtræffer, når f.eks. arbejdsgange, rutiner eller præmisser er groet fast som en slags ‘tingenes tilstand’, skønt de er ude af trit med borgeres, samarbejdspartneres, eller medarbejderes behov.


Polyfon Ledelse

Ledelse er at befinde sig i et spændingsfelt af modsatrettede forventninger, hensyn og rationaler (‘koder’), hvoraf ingen principielt har forrang. Ledelse er at leve med flertydigheden som fast makker. Hvordan gør man det? Hvordan mestres de mange ‘kodesammenstød’ og paradokser? Oplægget præsenterer og diskuterer det polyfone vilkår og giver et overblik over hvilke forskellige koder, der dukker op i dag og et katalog over strategier til håndtering af de mange koders afledte dilemmaer og paradokser.

Ring mig op!


  NANA SCHEIBEL

  Med Nana Scheibel får netværket følgeskab af en ufortyndet, uforfærdet og ukuelig konsulent, som er sig selv hele vejen igennem.

  Mange tusinde offentlige ledere, deres medarbejdere, samarbejdspartnere og borgere har samarbejdet med hende gennem de mere end 15 år, hun har været konsulent. Gennem flere perioder har hun været leder i et konsulenthus og et offentligt-privat innovationscenter, hvilket har givet hende en uvurderlig indsigt, som hun dagligt trækker på.

  Nana er fortaler for, at ’handling giver forvandling’, og derfor gør hun en del ud af, at netværket skal handle mere, end I skal snakke – du får noget nyt, hvis du gør noget andet selv.

  Hun er uddannet cand.mag i psykologi og samfundsfag, hvilket ikke fornægter sig, og skønt der er teoretisk ballast bag hendes pointer,  betoner hun det praktisk orienterede og direkte brugbare, der rammer aktuelle strømninger i tiden.

  Hun er specialiseret i forandringer og innovation, og har efteruddannet sig med en master på CBS samt som facilitator/moderator og coach.

  Læs mere i vores magasin F5 Update

  Kontakt os