Offentlig Ledelse 3
Med netværket ‘Offentlig ledelse’ vil vi gentænke new public management, der ofte er for talbaseret. Alternativet hedder ‘adfærdsledelse’, og der er i dag for få ledere, der er skarpe på, hvad god adfærd er. Men i en foranderlig verden, hvor målene konstant ændrer sig og nye politiske vinde blæser, kan adfærd være nøglen til gode resultater.

Vi har i dette netværk en ambition om i fællesskab at skabe et mere moderne ledelsesudtryk, der i højere grad fokuserer på adfærd, teams, trivsel og præstationer. På den måde kan vi skabe en mere effektiv og værdiskabende offentlig sektor.
Network Director
Anders Raastrup Kristensen, PhD , ph.d., selvstændig konsulent, foredragsholder og ekstern lektor på Institut for Ledelse, Politik og Filosofi på Copenhagen Business School, hvor han er tilknyttet programmet Master of Public Governance.

Anders er forfatter til bestsellerne ‘Det grænseløse arbejdsliv – at lede de selvledende medarbejdere’ og ‘Strategisk selvledelse’, som han har forfattet sammen med Michael Pedersen. Han er en efterspurgt foredragsholder og facilitator i Danmark og Norden og modtog i 2012 prisen for årets formidler på Copenhagen Business School.

Co-creation

Intet team vil i sig selv besidde al relevant viden. Derfor er samarbejde på tværs afgørende, hvis vi skal lykkes. Vi tror på, at co-creation eller samskabelse er nøglen til nye ideer.

Konkret output

Det er altid målet, at du efter hvert netværksmøde får udviklet dine kompetencer og erhvervet dig nye og konkrete værktøjer, der kan bruges direkte i dit daglige arbejde til at skabe værdi for virksomheden.

Facilitering

Hver gruppe ledes af en Network Director, der kender din branche, udfordringer og muligheder. Sådan sikrer vi det højeste faglige niveau og output.

3 Box

Tre årlige live events i form af F5 Box. Aktuelle problemstillinger danner rammerne, hvor toneangivende personligheder deler deres erfaringer i et interaktivt format.

4 Møder

Dit medlemskab inkluderer fire netværksmøder pr. sæson. Vi sætter helhedsoplevelsen i fokus, så du og resten af netværket har de optimale rammer for at blive inspireret.

Ekstern inspiration

Vi arbejder altid ud fra begreberne aktualitet og output. For at sikre det bliver realiseret, får vi på hvert møde besøg af eksterne inspirationskilder inden for netværkets fagområde.

Log ind hvis du har en F5-konto

Log ind hvis du har en F5-konto

Velkommen tilbage,

Jeg har glemt mit kodeord

Opret en profil og kom igang...

Sssssch, ny kode på vej. Tjek din mail.

Tilbage til login