da
da
sv

Network Director MORTEN CHRISTENSEN

Offentlig Ledelse 5 – Rethinking Public Teams

Den offentlige sektor er i forandring. Det går ikke længere at løse opgaverne, som man altid har gjort. Det stiller især nye krav til teamledere, der skal udfordre de vante arbejdsgange.

Ledere skal flytte fokus fra, hvordan medarbejderne løser opgaverne, til at åbne op for en løbende samtale med borgere og medarbejdere om, hvad der skaber værdi.

Det handler om kerneopgaven. Den gode leder og den gode måde at lede på styres af opgaven. Ikke omvendt. Lederen skal bl.a. skabe retning og mening for medarbejderne, koordinere på tværs af organisationen for at undgå dobbeltarbejde og sikre sammenhængen mellem det, som teamet laver, og organisationens retning.

Få redskaberne til at udnytte mulighederne

I netværket arbejder vi med, hvordan du som teamleder kan bryde ud af den mentale “det kan vi ikke” spændetrøje og i stedet for gribe mulighederne. Vi går praktisk til værks for at forstå, hvad dine kerneopgaver er, og hvordan du ændrer dit ledelsesfokus til også at omfatte borgernes behov.

Ring mig op!


    MORTEN CHRISTENSEN

    Morten Christensen er partner i Udviklingsbureauet BETA, som hjælper offentlige, private og frivillige organisationer med at samarbejde internt og eksternt. Han kender til offentlige lederes udfordringer, da han i flere år har trænet offentlige ledere på alle niveauer og været chefkonsulent i Frederiksberg Kommune. Han er også forfatter til bøgerne “Kend din kerneopgave” og “Løs din kerneopgave”.

    Læs mere i vores magasin F5 Update

    Kontakt os