Offentlig Ledelse 5 - Rethinking Public Teams
Den offentlige sektor er under forandring. Opgaverne kan ikke længere blot løses "som vi plejer". Fokus skal flyttes fra, hvordan medarbejderne løser opgaverne til en løbende samtale med borgere og medarbejdere om, hvad der skaber værdi.

Kerneopgaven skal i centrum. Den gode leder og den gode måde at lede på skal styres af opgaven - ikke omvendt. Lederen skal skabe retning og mening for medarbejderne og sikre sammenhæng mellem, hvad teamet laver og organisationens retning.

Netværket arbejder med, hvordan teamlederen kan bryde fri af det mentale "det kan vi ikke" mindset og i stedet se nye muligheder.
Network Director
Morten Christensen er partner i Udviklingsbureauet BETA, som hjælper offentlige, private og frivillige organisationer med at samarbejde internt og eksternt. Han kender til offentlige lederes udfordringer, da han i flere år har trænet offentlige ledere på alle niveauer og været chefkonsulent i Frederiksberg Kommune. Han er også forfatter til bøgerne "Kend din kerneopgave" og "Løs din kerneopgave".

Co-creation

Intet team vil i sig selv besidde al relevant viden. Derfor er samarbejde på tværs afgørende, hvis vi skal lykkes. Vi tror på, at co-creation eller samskabelse er nøglen til nye ideer.

Konkret output

Det er altid målet, at du efter hvert netværksmøde får udviklet dine kompetencer og erhvervet dig nye og konkrete værktøjer, der kan bruges direkte i dit daglige arbejde til at skabe værdi for virksomheden.

Facilitering

Hver gruppe ledes af en Network Director, der kender din branche, udfordringer og muligheder. Sådan sikrer vi det højeste faglige niveau og output.

3 Box

Tre årlige live events i form af F5 Box. Aktuelle problemstillinger danner rammerne, hvor toneangivende personligheder deler deres erfaringer i et interaktivt format.

4 Møder

Dit medlemskab inkluderer fire netværksmøder pr. sæson. Vi sætter helhedsoplevelsen i fokus, så du og resten af netværket har de optimale rammer for at blive inspireret.

Ekstern inspiration

Vi arbejder altid ud fra begreberne aktualitet og output. For at sikre det bliver realiseret, får vi på hvert møde besøg af eksterne inspirationskilder inden for netværkets fagområde.

Log ind hvis du har en F5-konto

Log ind hvis du har en F5-konto

Velkommen tilbage,

Jeg har glemt mit kodeord

Opret en profil og kom igang...

Sssssch, ny kode på vej. Tjek din mail.

Tilbage til login