da
da
sv

Network Director MANON DE JONGH

Offentlig Ledelse 7 – Rethinking Public Strategy

Offentlige ledere skal navigere mellem forskellige bundlinjer og interesser på tværs af organisationen. De skal omsætte politiske beslutninger til konkret handling og skabe mening hele vejen ned i organisationen i en tid, hvor borgerne forventer mere, og der stilles større krav fra politisk side, mens der er færre ressourcer til rådighed.

For at skabe resultater skal offentlige ledere sikre, at alle arbejder efter samme mål – velfærd til borgerne. De skal skabe engagement blandt medarbejderne, påvirke beslutninger opad i organisationen og kunne samarbejde med andre forvaltninger, uden det bliver en kamp om ressourcer.

Forskellige ledelsesværktøjer til forskellige situationer
I netværket arbejder vi med forskellige ledelsesværktøjer og ser på, hvordan du som offentlig leder kan skabe motivation for at få medarbejderne med, og hvornår du skal udfordre de politiske beslutninger. Vi ser på, hvordan du navigerer i det politiske landskab og bruger magten i organisationen til din fordel.

Tidligere tematikker i netværket

Ledelse af tværgående samarbejde og processer

Netværksmødet hvor ledelse af tværgående samarbejde, proces-/mødeledelse og gruppedynamik står på dagsorden.

Vi skulle lave en træningsøvelse sammen; vi forbereder og afholder et møde, hvor der er en masse på spil ift. tværgående samarbejde. Efterfølgende fokuserer vi på at undersøge og forstå det, der skete – med særlig fokus på mødeledelse og gruppedynamik. Vi trækker læring tilbage til egen praksis, og vi afslutter med et oplæg om ledelse af tværgående processer.


Ledelse af fagprofessionelle

Kommunaldirektøren i Sorø Kommune vil dele sine erfaring med ledelse af fagprofessionelle. Bagefter er der selvfølgelig mulighed for spørgsmål og diskussion: hvad er vigtigt for fagprofessionelle og hvorfor? Hvad er spændende, og hvad er svært, når man leder dem? Og hvad er der på spil for jer hver især?


Implementering af strategi

 Vi startede med en lille teoretisk introduktion, hvor vi gennemgik, hvad strategi egentlig handler om. De to centrale pointer, vi talte igennem med hinanden, var: 

1. Strategi er ikke et mål i sig selv – men et middel til at opnå noget andet. Spørgsmålet er “hvad”?

2. En strategi er ikke et produkt – men en proces. Spørgsmålet er: “hvem/hvad driver processen”?

Ledelsesteamet gentænkt

Vi starter aftenen med et oplæg, hvor vi tager jer igennem pointerne fra Anders Trillingsgaards bog: Ledelsesteamet gentænkt. Anders’ bog bygger på en ny forståelse af ledelse og ledelsesteams og diskuterer, hvordan ledelsesteams kan nå frem til et bedre og mere effektfuldt samarbejde. Efterfølgende diskuterer vi, om/hvordan tænkningen kan bruges i jeres teams.


The real reason why people don’t change.

 “Immunity to Change: How to Overcome It and Unlock the Potential in Yourself and Your Organization”.
Hvordan vores individuelle overbevisninger – sammen med de kollektive mindset i vores organisationer – kombineres for at skabe en naturlig, men kraftfuld modstand mod forandring. Efterfølgende arbejder vi med vores egen Immunity to Change for at få indsigt i, hvordan vi forløser vores potentiale og skaber udvikling.


Boundary management

Vi tale om boundary management, der handler om, at vi som mennesker har forskellige præferencer for, hvordan vi indretter vores liv, herunder vores arbejdsliv.

Det handler i bund og grund om grænser ift. tid, lokation og tanker. Boundary Management giver dig en model for at bruge psykologien om menneskers forskellighed som et konkret ledelsesværktøj. Vi får besøg af en erhvervspsykolog, der til dagligt arbejder med ledere, specialister og selvstændige, hvor hendes specialer er stress, work-life og det personlige lederskab. 

Ring mig op!


    MANON DE JONGH

    Manon de Jongh har i mere end 15 år arbejdet som konsulent og hjulpet ledere og organisationer med sin store viden indenfor ledelse på tværs, samskabelse, procesledelse og aktionsforskning. Til dagligt er hun partner og seniorkonsulent i konsulentvirksomheden UKON, hvor hun rådgiver indenfor organisations- og ledelsesudvikling og underviser i ledelse- og organisationspsykologi ved bl.a. Aalborg Universitet.

    Læs mere i vores magasin F5 Update

    Kontakt os