da
da
sv

Network Director LOTTE LÜSCHER

Strategisk Personaleledelse Vest

Ledelse af personale i den offentlige sektor kræver meget af ledere i dag. Hvor meget skal man gå ind i  ledelse af ”det hele menneske”, og hvornår er det passende at fokusere mest på opgaveløsningen og den professionelle del? – Hvor tæt skal man være på sine medarbejdere – og hvornår er forbindelsen blevet for tynd? Hvor meget skal man styre – og hvor meget skal man støtte? – Hvordan balancerer man mellem tillid og kontrol? Spørgsmålene er mange, og de éntydige svar er få.

I dette netværk får du mulighed for at undersøge konkrete spørgsmål og problematikker, der relaterer sig til personaleledelse i offentlige organisationer. Vi fokuserer på ledelse af medarbejdere såvel som ledelse af ledere for uanset ledelsesniveau, indeholder lederjobbet emner af organisations-psykologisk karakter, når det er de menneskelige aspekter, der er i spil. 

Netværket vil bestå af mindre oplæg med mulighed for at netværke, sparre, udforske og lade dig inspirere til de ledelsesmæssige opgaver, du selv står med i din egen organsation. Hvis du giver noget af dig selv til dette netværk, får du meget igen.

Ring mig op!


    LOTTE LÜSCHER

    Lotte Lüschers passion er ledelse – og de mange paradokser og krydspres som ledere skal tumle med i deres praksis. Hun har gennem hele sin karriere forsket i ledelse og arbejdet som erhvervspsykolog. Hun har en ph.d. i ledelse fra BSS og LEGO og er forfatter til en række bøger og artikler om ledelse, blandt andet “Ledelse gennem paradokset – om ledelsesmæssig handlekraft i organisatorisk kompleksitet” (2012) og bogen “Lederen mellem Tvivl og handlekraft – om paradokser i det personlige lederskab”, som blev kåret som årets ledelsesbog i 2018.

    Kontakt os