da
da
sv

Network Director LOTTE LÜSCHER

Offentlig Ledelse Vest 2

Lederrollen i den offentlige sektor stiller store krav om menneskelig fleksibilitet og refleksion. Der er mange modstridende hensyn, som kalder på ledelse – og ofte peger disse hensyn i forskellige retninger. Jobbet som leder kræver både politisk tæft, stærk faglig indsigt, menneskeligt nærvær og nytænkning. Alt dette i en kontekst med færre ressourcer og flere krav. Borgerne forventer stærk faglighed, og de politiske vilkår kræver evner til både resultatskabelse, effektivisering og opbygning af en faglig kultur, der kan håndtere politiske, økonomiske og faglige målsætninger – side om side.

Målet med dette netværk er at give offentlige ledere et forum, hvor det er muligt at dele erfaringer og best practice samt at få sparring og konkrete redskaber til at løse de aktuelle ledelsesudfordringer i dagligdagen.

Medlemmerne i netværket har solid ledelseserfaring og mod på at udfordre hinanden og skabe fælles refleksioner og udvikling af eget lederskab. Hvis du er interesseret i, hvordan du kan få leder-kollegiale refleksioner og fælles udforskning af mulighederne i de komplekse problemstillinger i dit lederskab, så er dette det rette netværk for dig.

Ring mig op!


    LOTTE LÜSCHER

    Lotte Lüschers passion er ledelse – og de mange paradokser og krydspres som ledere skal tumle med i deres praksis. Hun har gennem hele sin karriere forsket i ledelse og arbejdet som erhvervspsykolog. Hun har en ph.d. i ledelse fra BSS og LEGO og er forfatter til en række bøger og artikler om ledelse, blandt andet “Ledelse gennem paradokset – om ledelsesmæssig handlekraft i organisatorisk kompleksitet” (2012) og bogen “Lederen mellem Tvivl og handlekraft – om paradokser i det personlige lederskab”, som blev kåret som årets ledelsesbog i 2018.

    Læs mere i vores magasin F5 Update

    Kontakt os