da
da
sv

Network Director MORTEN FOGSGAARD

Offentlig Ledelse Vest 2

Det har aldrig været mere krævende at være leder i den offentlige sektor end netop nu. Borgerne forventer bedre velfærdsservice end nogensinde før. Samtidig er du underlagt stramme administrative krav og detailstyring fra både den øverste ledelse samt politisk hold. Den eneste måde, man kan navigere i det krydspres, er ved at forsøge sig med helt nye og anderledes måder at tilgå arbejdet som offentlig leder på. Men hvordan gør man helt konkret? Det er spørgsmålet, som vi vil arbejde med i dette netværk. Vi vil anlægge en eksperimenterende og moderne tilgang til, hvad ledelse kan være i offentligt regi.

 

 

Ring mig op!


    MORTEN FOGSGAARD

    Morten Fogsgaard har stor viden om ledelsesudvikling og ledelsesteams – både fra et forskningsmæssigt synspunkt og fra praksis. Til dagligt er han partner og chefkonsulent i konsulentvirksomheden Ukon, hvor han primært rådgiver ledere på chef- og direktionsniveau og organisationen omkring. Derudover er han ved at færdiggøre sin erhvervsPhD i ledelse- og organisationspsykologi ved Aalborg Universitet.

    Læs mere i vores magasin F5 Update

    Kontakt os