Offentlig Ledelse Vest 2
Den eneste måde, man kan navigere i krydspres af højere forventninger og strammere krav, er ved at forsøge sig med en helt ny og anderledes måde at tilgå arbejdet som offentlig leder på. Men hvordan gør man helt konkret?
Det er spørgsmålet, som vi vil arbejde med i dette netværk. Vi vil anlægge en eksperimenterende og moderne tilgang til, hvad ledelse kan være i offentligt regi.
Vores Network Director Ouafa Rian er garant for det høje faglige niveau.
Har du mod på at tage et nyt skridt i dit personlige lederskab, som rækker ud over det gængse? Så er dette netværket for dig.
Network Director
Ouafa Rian har mere end 20 års erfaring med udvikling og innovation. Til dagligt ejer hun konsulentvirksomheden Learning Fields, hvor hun arbejder med udvikling, coaching og rådgivning af topledere for organisationer som Vestas, Condé Nast, SAAB og Kulturministeriet. Tidligere har hun været direktør i bureauet Gunbak Knowledge og involveret i lederudvikling for firmaer som Arla, Saxo Bank og Rockwool.

FAGLIG STYRMAND

Alle vores netværk har en Network Director, der med sin faglige ballast sætter retningen, styrer diskussionerne og skaber fundamentet for netværksrelationerne.

KONKRET OUTPUT

I fællesskab med Network Director og de andre medlemmer omsætter du det faglige oplæg til konkrete redskaber, som du kan tage med hjem og bruge i din dagligdag.

FÆLLES FAGLIGHED

Medlemmerne i din netværksgruppe har alle solid erfaring indenfor dit område. Det er din mulighed for at give dit input og få andres syn på dine udfordringer.

F5 BOX

Hvert år afholder vi flere live-events, hvor vi udforsker aktuelle problemstillinger fra forskellige vinkler. Som medlem kan du gratis tage en kollega med.

EKSTERN INSPIRATION

Hvert netværksmøde er bygget op omkring et fagligt oplæg, som sætter diskussionen i gang og giver dig nye perspektiver på aktuelle emner.

NETVÆRKSMØDER

Netværk handler om at opbygge relationer, men det tager tid at udvikle. Derfor fortsætter netværksgruppen og mange af medlemmerne år efter år.

Log ind hvis du har en F5-konto

Log ind hvis du har en F5-konto

Velkommen tilbage,

Jeg har glemt mit kodeord

Opret en profil og kom igang...

Sssssch, ny kode på vej. Tjek din mail.

Tilbage til login