Offentlig Ledelse Vest 2
Den eneste måde, man kan navigere i krydspres af højere forventninger og strammere krav, er ved at forsøge sig med en helt ny og anderledes måde at tilgå arbejdet som offentlig leder på. Men hvordan gør man helt konkret?
Det er spørgsmålet, som vi vil arbejde med i dette netværk. Vi vil anlægge en eksperimenterende og moderne tilgang til, hvad ledelse kan være i offentligt regi.
Vores Network Director Ouafa Rian er garant for det høje faglige niveau.
Har du mod på at tage et nyt skridt i dit personlige lederskab, som rækker ud over det gængse? Så er dette netværket for dig.
Network Director
Ouafa Rian har mere end 20 års erfaring med udvikling og innovation. Til dagligt ejer hun konsulentvirksomheden Learning Fields, hvor hun arbejder med udvikling, coaching og rådgivning af topledere for organisationer som Vestas, Condé Nast, SAAB og Kulturministeriet. Tidligere har hun været direktør i bureauet Gunbak Knowledge og involveret i lederudvikling for firmaer som Arla, Saxo Bank og Rockwool.

Co-creation

Intet team vil i sig selv besidde al relevant viden. Derfor er samarbejde på tværs afgørende, hvis vi skal lykkes. Vi tror på, at co-creation eller samskabelse er nøglen til nye ideer.

Konkret output

Det er altid målet, at du efter hvert netværksmøde får udviklet dine kompetencer og erhvervet dig nye og konkrete værktøjer, der kan bruges direkte i dit daglige arbejde til at skabe værdi for virksomheden.

Facilitering

Hver gruppe ledes af en Network Director, der kender din branche, udfordringer og muligheder. Sådan sikrer vi det højeste faglige niveau og output.

3 Box

Tre årlige live events i form af F5 Box. Aktuelle problemstillinger danner rammerne, hvor toneangivende personligheder deler deres erfaringer i et interaktivt format.

4 Møder

Dit medlemskab inkluderer fire netværksmøder pr. sæson. Vi sætter helhedsoplevelsen i fokus, så du og resten af netværket har de optimale rammer for at blive inspireret.

Ekstern inspiration

Vi arbejder altid ud fra begreberne aktualitet og output. For at sikre det bliver realiseret, får vi på hvert møde besøg af eksterne inspirationskilder inden for netværkets fagområde.

Log ind hvis du har en F5-konto

Log ind hvis du har en F5-konto

Velkommen tilbage,

Jeg har glemt mit kodeord

Opret en profil og kom igang...

Sssssch, ny kode på vej. Tjek din mail.

Tilbage til login