Offentlig Ledelse Vest 2
Den eneste måde, man kan navigere i krydspres af højere forventninger og strammere krav, er ved at forsøge sig med en helt ny og anderledes måde at tilgå arbejdet som offentlig leder på. Men hvordan gør man helt konkret?
Det er spørgsmålet, som vi vil arbejde med i dette netværk. Vi vil anlægge en eksperimenterende og moderne tilgang til, hvad ledelse kan være i offentligt regi.
Vores Network Director Christian Bøtcher Jacobsen er garant for det høje faglige niveau. I arbejdet i netværket vil vi blandt andet trække på ny viden fra forskningsprojektet 'LEAP', som han har arbejdet på.
Har du mod på at tage et nyt skridt i dit personlige lederskab, som rækker ud over det gængse? Så er dette netværket for dig.
Network Director
Christian Bøtcher Jacobsen er ph.d. og lektor på Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet. Hans forskning fokuserer på ledelse, motivation og performance i offentlige og private organisationer. I de seneste år har han arbejdet på forskningsprojektet, LEAP, som undersøger effekter af ledelsestilgange i offentlige og private organisationer. En væsentlig del af forskningen har handlet om at afdække det motivationspotentiale, der ligger i leveringen af offentlige services, hvor man bidrager til borgernes velfærd og samfundets udvikling. Christian har undervist ledere på alle niveauer i særligt den offentlige sektor.

Udover den teoretiske ballast har Christian hentet praktisk erfaring som fuldmægtig ved Socialforvaltningen i Århus Kommune i perioden 2007- 2009.

Co-creation

Intet team vil i sig selv besidde al relevant viden. Derfor er samarbejde på tværs afgørende, hvis vi skal lykkes. Vi tror på, at co-creation eller samskabelse er nøglen til nye ideer.

Konkret output

Det er altid målet, at du efter hvert netværksmøde får udviklet dine kompetencer og erhvervet dig nye og konkrete værktøjer, der kan bruges direkte i dit daglige arbejde til at skabe værdi for virksomheden.

Facilitering

Hver gruppe ledes af en Network Director, der kender din branche, udfordringer og muligheder. Sådan sikrer vi det højeste faglige niveau og output.

3 Box

Tre årlige live events i form af F5 Box. Aktuelle problemstillinger danner rammerne, hvor toneangivende personligheder deler deres erfaringer i et interaktivt format.

4 Møder

Dit medlemskab inkluderer fire netværksmøder pr. sæson. Vi sætter helhedsoplevelsen i fokus, så du og resten af netværket har de optimale rammer for at blive inspireret.

Ekstern inspiration

Vi arbejder altid ud fra begreberne aktualitet og output. For at sikre det bliver realiseret, får vi på hvert møde besøg af eksterne inspirationskilder inden for netværkets fagområde.

Log ind eller opret en konto

Log ind eller opret en konto

Velkommen tilbage,

Jeg har glemt mit kodeord

Opret en profil og kom igang...

Sssssch, ny kode på vej. Tjek din mail.

Tilbage til login