da
da
sv

Network Director ANDERS SENECA

Offentlig Ledelse Vest 6

Nærværende ledelse på afstand. Det er vores fokus i dette netværk. For område- og distriktsledere i det offentlige er denne disciplin dog ikke blevet lettere de seneste år; kravene og kompleksiteten stiger. Der skal ledes strategisk med fokus på praksis, og store forandringer skal forankres. Det fordrer, at der ledes på nye måder. Der skal ledes over afstande; strategisk, geografisk, fagligt og politisk, hvis du skal lykkes som områdeleder. Der skal ledes efter kerneopgaven, frem for tilfredse medarbejdere. Der skal ledes efter succes frem for standarder – og dét er netværkets fokus. Resultaterne skabes gennem dine ledere. Det sker ikke af sig selv, men fordrer, at fokus flyttes fra administration til fælles motivation.

Målet med dette netværk er at give områdeledere et forum, hvor det er muligt at dele erfaringer og best practice samt at få konkrete redskaber til at løse de aktuelle ledelsesudfordringer i dagligdagen.

Hvis du er interesseret i, hvordan du kan udforske, udfordre, udvikle og udvide dit ledelsesrum, med fokus på gennem dine ledere at skabe forandring og forankring i organisationen, så er dette det rette netværk for dig.

Tidligere tematikker i netværket

At lede efter god tid!
Har du god tid som leder? Har dine medarbejdere? Dét afhænger ikke alene af opgavemængden, men i høj grad af tidskulturen. Og tidskulturen kan vi skabe og skærpe gennem ledelse.

Fokus er på, hvordan vi leder efter god tid og tidskultur, der fremmer løsning af kerneopgaven.

Netværket netværker

Dette netværksmøde er afsæt til og stiller skarpt på de aktuelle ledelsesmæssige udfordringer, der efter corona-krisen måtte fylde hos jer.

Vi skal aldrig lade en krise gå ubrugt hen. Krisen kan både kaste en skygge og et skarpt lys på den organisation, vi kender. Den anledning bruger vi til i netværket at diskutere den ledelsesmæssige læring de forgange måneder har skabt – og hvordan vi anvender disse indsigter offensivt.

Fokus vil særligt være på tid, trivsel, motivation og innovation – alle temaer vi tidligere har vendt, men som nu måske kan ses i et nyt lys?


At lede efter motivation

Mødet bliver afviklet på engelsk:

A deep dive into turbo charging motivation as a leader. Topics include: 

– The seven most powerful Tools of Persuasion for motivating an employee or a team towards a goal. 

– Mastering the “Six Needs” as a motivational tool. Exactly how and when to apply them. 

– Harnessing the best practices that business coaching has to offer leaders using the R.E.M.E.M.B.E.R. Model.

Når lederen leder efter sig selv

Succesfuld ledelse kræver selvindsigt. Netværket får besøg af én af landets fremmeste eksperter inden for brugen af Enneagrammet i en ledelsesoptik. Enneagrammet er en tilgang til at forstå dig selv og de relationer du indgår i.

Du skal lede efter dig selv for at kunne lede andre. På mødet præsenteres et meget effektfuldt ledelsesværktøj, som du allerede dagen efter vil kunne omsætte i eget ledelsesrum, hvad end det angår selvindsigt, forståelse af team-dynamikker, trivsel, konflikthåndtering, stressforebyggelse og udvikling af den enkelte medarbejder og leder.

Ring mig op!


  ANDERS SENECA

  Anders Seneca er til daglig direktør i konsulentfirmaet Dogmekompagniet.

  Her hjælper og inspirerer han både offentlige og private organisationer med at forankre forandring gennem foredrag, workshops, udviklingsprocesser, teamcoaching og ledersparring. Han har fokus på, hvordan man kan forandre, forankre og løse kerneopgaven gennem strategisk og praktisk ledelse.

  Anders Seneca har tidligere været leder i den offentlige sektor i 10 år. Han kender derfor indgående til de vilkårlige udfordringer og udfordrende vilkår blandt ledere i det offentlige.

  Anders har som skribent været med til at præge måden hvorpå der tænkes ledelse i den offentlige sektor og har skrevet flere populære bøger. Blandt andet bestsellere som ”Løs din Kerneopgave”, ”Kend din Kerneopgave” samt ”Hvad leder du efter?”. 

  Anders er uddannet i statskundskab og teoretisk antropologi ved Aarhus Universitet.

  Læs mere i vores magasin F5 Update

  Kontakt os