da
da
sv

Network Director MORTEN FOGSGAARD

Offentlig Ledelse Vest 7 – Rethinking Public Strategy

Offentlige ledere skal navigere mellem forskellige bundlinjer og interesser på på tværs af organisationen. De skal omsætte politiske beslutninger til konkret handling, og de skal give mening helt ned i organisationen på et tidspunkt, hvor borgerne forventer, at der stilles flere og større krav fra den politiske side, mens der er færre ressourcer til ? dighed. Det stiller store krav til lederne. At oprette resultater på et sekund? Det komplekse forvaltningsfelt skal de offentlige ledere sikre, at alle fungerer efter de samme mål, der i sidste ende er borgernes velfærd. Det handler om at engagere sig med medarbejdere, påvirke beslutninger i organisationen og være i stand til at samarbejde med andre administrationer uden at det er en kamp for ressourcer. Er det også? om at bruge sig selv som et styringsværktøj til at sikre kammeratskab. Ledere har brug for at kende deres styrker og svagheder og aktivt bruge dem i deres arbejde. Forskellige styringsværktøjer til forskellige situationer I netværket arbejder vi med forskellige styringsværktøjer og ser på, hvordan offentlige ledere kan skabe motivation til at få medarbejderne med og hvornår de skal udfordre de politiske beslutninger. Vi undersøger hvordan ledere navigerer i det politiske landskab, og hvordan de kan forstå? og ikke mindst bruge organisationens magt til deres fordel.

Tidligere tematikker i netværket

Møgbeskidte følelser og effektive ledelsesteams

Gennemgående i de fleste forskrifter for, hvordan man gør ledelsesteams resultatskabende og effektive er klare mål, stærk ledelse, effektiv processtyring, tillid, dialog og refleksion.

I dagens arbejde vil jeg demonstrere ved hjælp af cases fra års forskning og konsulenterfaring, hvordan forskrifterne ofte er kædet sammen med et ideal om et stabilt, naiv-harmonisk og ressourcerigeligt idealteam. Forudsætningerne for at opnå et sådant idealteam er sjældent til stede for ledelsesteams i dag, hvorfor foredraget beskriver, hvordan man i stedet øger teamets evne til at være i moden kontakt med den beskidte virkeligheds mange komplicerede følelser, uklare mål, mistillid, konflikt og konkurrence. Frem for at bruge sine ressourcer på et garanteret nederlag i kampen for et urealistisk ideal.


Hvad har du lært af coronakrisen – også med tanke på feedback og ledelse

Der er forandringsvinde overalt i øjeblikket. Det er derfor oplagt at spørge os selv – fik vi lært det, vi ville? I har sikkert arbejdet mere online – hvilken effekt havde det? Hvordan forløb omstillingen fra analoge møder til zoommøder hos jer? Hvilke møder skal I fortsat afholde i et online format?

I har måske organiseret jeres arbejde på en ny måde – hvilken effekt havde det? Der er masser af læring at hente fra de seneste mange uger, men får vi taget os tid til at stoppe op og undersøge værdien af vores mange indsatser i forsøget på at navigere sikkert igennem coronakrisen? Det gør vi på dette netværksmøde. Vi vil ligeledes knytte læring om coronakrisen sammen med feedback og ledelse.


Samspillet mellem politikere og embedsmænd

Et velfungerende samarbejde kan gøre det lettere at udvikle ny politik og omsætte de politiske intentioner effektivt til praksis. Omvendt kan samarbejdsproblemer mellem de to øverste ledere let forplante sig til hele organisationen – og blive en kilde til både politisk og administrativ ineffektivitet.  

På den måde udgør det politiske og administrative system måske det vigtigste af alle makkerpar i den offentlige sektor. Og ingen kan være i tvivl om, at makkerparrene i kommuner og regioner står foran krævende fælles opgaver. Men hvordan praktiseres den i organisatoriske sammenhænge? Hvordan udfoldes spillet mellem det politiske og administrative niveau? Hvordan agerer man som leder i et politisk system? 

The real reason why people don’t change

 “Immunity to Change: How to Overcome It and Unlock the Potential in Yourself and Your Organization”.

hvordan vores individuelle overbevisninger – sammen med de kollektive mindset i vores organisationer – kombineres for at skabe en naturlig, men kraftfuld modstand mod forandring. Efterfølgende arbejder vi med vores egen Immunity to Change for at få indsigt i, hvordan vi forløser vores potentiale og skaber udvikling.


Digitalisering og ledelse

Virksomheder mobiliserer sig til den digitale omstilling, men den egentlige omstilling lader vente på sig hos mange. Det er svært at omstille kerneforretningen, så det virkelig rykker. Flere rapporter og cases fra forskellige brancher leverer dokumentation for, at den digitale omlægning har stor betydning. Og det er ikke kun anekdoter om Amazon, Netflix og Tesla, der understreger, at digitaliseringen resulterer i forretningsmæssige og organisatoriske fordele. Også andre større undersøgelser viser de klare fordele. Men hvad betyder det i den offentlige sektor? Og hvordan skal man arbejde med det på ledelsesniveau? Og hvad er de kritiske opmærksomheder?


Magt mellem tillid og kontrol

Vi stiller skarpt på centrale aspekter vedrørende magt, tillid og kontrol, som på systematisk vis indfanger vigtige sider af det organisatoriske liv. Endvidere gives der en række eksempler på tillidsbaseret styring i praksis.

Vi vil inddrage forskellige perspektiver på magt, tillidsbaseret styring og organisatorisk arbejde. Der vil tillige blive arbejdet med case-eksempler og diskussion af temaerne i netværket.

Ring mig op!


    MORTEN FOGSGAARD ​​

    Morten Fogsgaard har en stor viden om ledelsesudvikling og ledelsesteam? både fra et forskningsmæssigt synspunkt og fra praksis. Til daglig er han partner og chefkonsulent i konsulentfirmaet Ukon, hvor han primært rådgiver ledere om udøvende og udøvende niveau og organisationen omkring. Derudover afslutter han sin erhvervsPhD i ledelse og organisationspsykologi ved Aalborg Universitet, hvor han også afsluttede sin ph.d. underviser på Kandidatuddannelse inden for samme felt og i Kandidatuddannelse i offentlig ledelse kl Copenhagen Business School. Han hjalp med at skrive en bog med titlen “Magt i organisationer”. Hans kombination af viden fra forskningsverdenen og praktisk erfaring betyder, at han er god til kritisk at tackle udfordringer og sætte dem i forhold til den enkelte organisations situation.

    Læs mere i vores magasin F5 Update

    Kontakt os