da
da
sv

Network Director MORTEN CHRISTENSEN

Offentlig Projektledelse Øst

Projektledelse er under forandring. Ikke mindst i den offentlige sektor. Pres på økonomien, opgaverne, stigende forventninger fra borgerne, og flere og mere komplekse opgaver er blot nogle af de tendenser, der skaber et stadig mere udfordrende miljø for offentlige projektledere. Måske oplever du også en stigende tendens til, at mål forskyder sig undervejs i projekterne, at der er blevet vanskeligere at skabe opbakning og ressourcer til de indledende faser i projektet, eller at interessen for projektet daler, når I skal gå fra udvikling til drift?

Frem for at kæmpe imod disse tendenser er løsningen at tage højde for dem. At arbejde med dem frem for mod dem. Det bliver sværere og sværere at følge en på forhånd lagt plan til punkt og prikke. Vi bliver nødt til at kunne justere, afstemme og tilpasse hele tiden. Det kræver gode relationer til alle interessenter. Men også et skarpt øje på målet.

Kravene til projektlederens værktøjskasse er således underforandring. Det er stadig vigtigt men ikke længere tilstrækkeligt at mestre milepælsplanen, risiko- og interessantanalysen og de andre klassiske projektledergreb.

Forståelse og ledelse af relationer, viden om hvor velfærden bevæger sig hen, nye (digitale) forretningsmodeller, effektive feedback og feedforward processer, adfærdsdesign, politisk tæft, ledelse op ad mv. er således mindst ligeså vigtige kompetencer at mestre, hvis man skal lykkes for alvor som offentlig projektleder

MORTEN CHRISTENSEN

Til at facilitere og drive gruppen har vi allieret os med Morten Christensen, der bl.a. er til “Kend din kerneopgave” og “Løs din kerneopgave”. Til dagligt arbejder Morten som partner i Udviklingsbureauet BETA, hvor han understøtter ledere på alle niveauer i den offentlige sektor med at gennemføre projekter og processer, der skaber effekt.