da
da
sv

Network Director – MANON DE JONGH

Personligt Lederskab

Når teorien og erfaringen er på plads, og du er grounded i din chefrolle, er der tid til at søge inspiration til og fordybelse i både din ledelse og dit liv. Din lederidentitet er stærk, og du har nu overskud til at dykke ned og sætte dig selv i spil og undersøge dit personlige lederskab og kompleksiteten i (leder) livet.

I netværket arbejder vi løbende med inspirationsoplæg, cases, gruppe-supervision og ikke mindst udarbejdes der en personlig udviklingsplan for hver deltager. Målet med forløbet er, at du:

 • udvikler en fornyet vision for dit lederskab
 • sætter dig selv i spil i organisationen i højere grad
 • balancerer indsats og energi i andre af livets aspekter end dit arbejdsliv
 • bliver bedre til at håndtere komplekse problemstillinger af privat, personlig eller professionel karakter.

Allerede inden første møde vil du blive introduceret til din personlige udviklingsplan, som der arbejdes og udvikles på gennem alle møderne, så du sikrer, at planen hele tiden er tilpasset der, hvor du står i livet.

Ring mig op!


  MANON DE JONGH

  Manon de Jongh har i mere end 15 år arbejdet som konsulent og hjulpet ledere og organisationer med sin store viden indenfor ledelse på tværs, samskabelse, procesledelse og aktionsforskning. Til dagligt er hun partner og seniorkonsulent i konsulentvirksomheden UKON, hvor hun rådgiver indenfor organisations- og ledelsesudvikling og underviser i ledelse- og organisationspsykologi ved bl.a. Aalborg Universitet.

  Læs mere i vores magasin F5 Update

  Kontakt os