da
da
sv

Network Director CLAUDIA LINDBY

Redefining Performance 1

Alle virksomheder skal levere resultater – men paradoksalt nok stiller vores tilgang til performance-ledelse sig ofte i vejen for de optimale resultater. Klassisk performance management med myriader af KPI’er og kontrolsystemer ødelægger motivation, arbejdsglæde og trivsel; de giver ikke mening, men dræner energi. ”Hurtigere, højere, stærkere” fungerer ikke længere.

Men sådan behøver det ikke at være. Vi mennesker er designet til at ville gøre det godt, og når performance-ledelse tager afsæt i netop mennesket – medarbejderen, lederen, og deres relation – begynder vi at tappe ind i vores naturlige performancepotentiale. Relationen er bærende for moderne performance, fordi virksomhedens resultater skabes af medarbejderne – i samarbejde.

Fokus på bæredygtig ledelse
I netværket arbejder vi med at udvikle vores ledelsespraksis til at matche moderne performance-udfordringer og muligheder. Vi ser på, hvordan du kan lede mere bæredygtigt med udgangspunkt i medarbejderne og på betydningen af indre motivation, tillid og nærvær i det daglige arbejde. Vi udfordrer den klassiske tilgang til performance management og diskuterer værdien i at arbejde ikke blot med systemer, men også kultur, mindset og adfærd.

Tidligere tematikker i netværket

Sådan bygger vi en performancekultur

Enhver leder ønsker sig en effektiv performancekultur – men hvad er det egentlig? Den effektive performance er baseret på, at medarbejderne hurtigt lærer at tilegne sig den nye adfærd, som strategien kræver. Ny adfærd kan skabes hurtigt, hvis kompleksiteten i det som skal læres er lav. Men sætter vi forandringshastigheden op og øger vi samtidig informationsmængden, f.eks. igennem digitalisering, så øger vi kompleksiteten. Dette lægger i hverdagen et øget pres på såvel ledelse som medarbejdere, som kan føre til flere fejl, øget stress samt lavere kvalitet i beslutningerne.

Strategi-implementering
Den klassiske tilgang til strategiarbejdet “analyser-planlæg-eksekver” fungerer kun i forudsigelige, stabile markeder – ikke i en krise eller større transformation.

Ved strategisk fornyelse viser talrige studier, at 75% af alle strategi-implementeringer fejler, eller ikke leverer ikke de ønskede resultater. Selv efter mange år er den %-del ikke reduceret. Hvad er det, der går galt – igen og igen?


“Moderne Organisering”

Hvordan skaber du fremtidens organisation? Forretningsverdenen og den professionelle organisation forandrer sig i disse år markant; vi må konstant tilpasse organisationen, kulturen og lederskabet, så vi holder os relevante for markedet og for medarbejderne. Nye former for organisationer dukker op, og mange taler om eller eksperimenterer med sociokrati/holacracy, agile, lean startup, eller Teal-organisationer.

Shaping Behavior

Hvis du ønsker at arbejde strategisk med performance, kommer du ikke udenom adfærdsdesign – at arbejde med dine medarbejderes adfærd – da det er summen af deres adfærd, der skaber de resultater, du ønsker.

De fleste ledere kan føle sig udfordret af, at deres medarbejdere gør noget andet end det, der ville være “det rigtige”. Så hvordan får jeg mine medarbejdere til at gøre det rigtige? Hvordan bliver jeg effektiv som leder, når det handler om noget “blødt” som adfærd?


Formålsdrevet Ledelse

 Hvordan kan formålsdrevet ledelse skabe ekstraordinære resultater? Og hvis det kan – hvordan forankrer vi så i praksis et højere formål i både strategi og kultur, også i driftstunge og travle organisationer? Hvilken ledelsespraksis får det til at fungere i det daglige?

Højere formål er også en personlig sag; forskning viser, at formålsdrevne mennesker lever længere, har lavere risiko for f.eks. Alzheimers og er mere lykkelige…


Energiledelse

Den menneskelige udvikling siges at have stået stille de seneste 150 år. I 1850’erne skrev Kirkegaard: Alle ønsker udvikling, men ingen ønsker forandring – og for de fleste mennesker er det stadig gældende. Fremtidens største vækstpotentiale ligger i os mennesker, og udviklingsrejsen må begynde indefra: Fornyet selvindsigt og udsigt, der kan øge vores bevidsthed og personlige performance. Nyere studier påviser netop, at dyb selvindsigt og modet til at stå ved hvem man er er fundamentet for nogle af verdens største performere som f.eks. Steve Jobs, Elon Musk, Nelson Mandela, etc. De evner alle at kombinere bevidsthed, selvledelse og energiledelse og dermed accelerere performance til et nyt niveau.

Ring mig op!


    CLAUDIA LINDBY

    Claudia Lindby har siden 2007 hjulpet ledere med at integrere menneskelige styrker i virksomhedens mål og retning. Til dagligt er hun selvstændig coach, mentor og rådgiver store og små såvel som danske og internationale virksomheder om lederudvikling og performance ledelse. Tidligere har hun været Marketing Director, Business Development Director og Marketing VP i Carlsberg og Coca-Cola.

    Læs mere i magasinet F5 Update

    Kontakt os