da
da
sv

Network Director CHRISTIAN ØRSTED

Rethinking Education Vest

Uddannelsesdanmark har gennemgået store forandringer de seneste år. Der bliver efterspurgt mere effektivitet, datadrevet ledelse og kodning på skoleskemaet, og samtidig skal sektoren tilpasse sig flere statslige styringskrav. Det stiller flere og nye krav til lederen, som både skal bevare overblikket, søge nye løsninger og motivere medarbejdere. Hvordan skaber man sammenhæng mellem de politiske målsætninger og arbejdet med at fremme læring? Og hvordan forener man som leder kontinuitet og forandringsvillighed?

Dialog på tværs af institutionerne
Vi bliver nødt til at tænke ud af boksen og blive ved med at være innovative for at kunne levere kvalitative løsninger trods de knappe ressourcer, vi har til rådighed. Derfor vil vi i dette netværk skabe dialog og viden om uddannelse på tværs af institutionerne, så vi kan lære af hinandens erfaringer og styrke samarbejdet. På den måde sikrer vi, at de kommende generationer oplever en stærkere uddannelsessektor, hvor der er sammenhæng mellem uddannelse og erhvervsliv.

Tidligere tematikker i netværket

Psykologisk tryghed

Psykologisk tryghed defineres bredt som et klima, hvor mennesker føler sig trygge ved at tale om bekymringer og fejltagelser uden at frygte for at komme i forlegenhed eller blive straffet. De har tillid til, at de kan sige deres mening. De ved, de kan stille spørgsmål, når de er usikre på noget. De har generelt tillid til og respekterer deres kolleger. Fejl rapporteres hurtigt, så der kan træffes øjeblikkelige indgribende foranstaltninger; der skabes muligheder for glat samarbejde mellem grupper eller afdelinger, og folk deler potentielt udviklende, innovative idéer. Kort sagt er psykologisk tryghed en livsvigtig kilde til værdiskabelse i organisationer, som opererer i et komplekst, foranderligt miljø.

– Den frygtløse organisation af Amy Edmondson (forkortet).


Tilbage til normal?

Vi sætter fokus på netværk og konsekvenserne af Covid-19 for vores organisationer, ansvarsområder og opgaver. Hvad er der sket siden sidst? Hvad var vi godt rustede til? Hvad har været svært? Og hvordan er situationen i dag?

På anden halvdel af mødet vil vi besøge de store spørgsmål: Skal vi tilbage til normal? Eller er der noget, vi må overveje at ændre? Hvad er relevant at tage med af erfaringer? Hvor har vi brug for støtte og inspiration? Hvordan vil vi blive klogere af hinandens erfaring og bruge hinanden, når uforudsigelige begivenheder indtræffer?


Indsigt i det politiske arbejde

Samspillet og dynamikken mellem det politiske lag og det udførende er afgørende for begge parters resultater.

Et velfungerende samarbejde kan gøre det lettere at udvikle ny politik og omsætte de politiske intentioner effektivt til praksis. Omvendt kan samarbejdsproblemer mellem de to forplante sig til hele organisationen – og blive en kilde til både politisk og administrativ ineffektivitet.

På den måde udgør det politiske og administrative system måske det vigtigste af alle makkerpar i den offentlige sektor. Og ingen kan være i tvivl om, at makkerparrene står foran krævende fælles opgaver. Men hvordan praktiseres den i organisatoriske sammenhænge? Hvordan udfoldes spillet mellem det politiske og administrative niveau? Hvordan agerer man som leder i et politisk system?

Lede opad

Det ikke uden grund, at mellemlederen bliver kaldt lusen mellem to negle. Faktisk er det endnu flere end to negle, da mellemlederen skal navigere i krydsfeltet af modsatrettede påvirkinger både oppefra, nedefra, fra siden samt ude og indefra. Mellemledelse er derfor 360 graders ledelse og kræver blandt andet at kunne lede sin chef, for derigennem at komme tættere på de strategiske beslutningsprocesser. 


Team

Vi kommer til at tale om forskellen mellem at være et team, (som navneord) og at være dygtig til at teame, (som udsagnsord) og de faktorer, der muliggør læring og eksekvering, når vi arbejder sammen og afprøve et værktøj til at diagnosticere teamsamarbejde og drøfte det i forhold til vores ønsker, både for de teams vi selv sidder i – og i forhold til, hvordan vi ønsker at bruge hinanden i netværket.

Ring mig op!


    CHRISTIAN ØRSTED

    Christian Ørsted er ledelsesrådgiver og har i 20 år undervist tusindvis af ledere og rådgivet en lang række danske og internationale virksomheder og organisationer, bl.a. Udenrigsministeriet, DONG Energy, Danske Bank, Novo Nordisk og en lang række styrelser og kommuner. Derudover er Christian forfatter til bogen “Livsfarlig ledelse” og fast ledelsesekspert på Berlingske Business og Dagbladet Børsen.

    Læs mere i vores magasin F5 Update

    Kontakt os