Å - INAKTIV Rethinking Health
En af de store udfordringer i sundhedsvæsenet i dag er at skabe sammenhængende patientforløb på tværs af sektorgrænser og forskellige aktører i sundhedstrekanten, hvor indsatsen leveres så tæt på borgeren, som det er fagligt hensigtsmæssigt.
Med netværket 'Rethinking Health' vil vi fokusere på, hvordan vi kan skabe bedre og mere effektive patientforløb ved at få mere brugercentreret behandling. Vi vil samtidig kigge nærmere på samarbejdet og kommunikation mellem patienter, de pårørende og de involverede behandlingsinstitutioner.
Network Director
Else Smith

FAGLIG STYRMAND

Alle vores netværk har en Network Director, der med sin faglige ballast sætter retningen, styrer diskussionerne og skaber fundamentet for netværksrelationerne.

KONKRET OUTPUT

I fællesskab med Network Director og de andre medlemmer omsætter du det faglige oplæg til konkrete redskaber, som du kan tage med hjem og bruge i din dagligdag.

FÆLLES FAGLIGHED

Medlemmerne i din netværksgruppe har alle solid erfaring indenfor dit område. Det er din mulighed for at give dit input og få andres syn på dine udfordringer.

F5 BOX

Hvert år afholder vi flere live-events, hvor vi udforsker aktuelle problemstillinger fra forskellige vinkler. Som medlem kan du gratis tage en kollega med.

EKSTERN INSPIRATION

Hvert netværksmøde er bygget op omkring et fagligt oplæg, som sætter diskussionen i gang og giver dig nye perspektiver på aktuelle emner.

NETVÆRKSMØDER

Netværk handler om at opbygge relationer, men det tager tid at udvikle. Derfor fortsætter netværksgruppen og mange af medlemmerne år efter år.

Log ind hvis du har en F5-konto

Log ind hvis du har en F5-konto

Velkommen tilbage,

Jeg har glemt mit kodeord

Opret en profil og kom igang...

Sssssch, ny kode på vej. Tjek din mail.

Tilbage til login