Rethinking Health
En af de store udfordringer i sundhedsvæsenet i dag er at skabe sammenhængende patientforløb på tværs af sektorgrænser og forskellige aktører i sundhedstrekanten, hvor indsatsen leveres så tæt på borgeren, som det er fagligt hensigtsmæssigt.
Med netværket 'Rethinking Health' vil vi fokusere på, hvordan vi kan skabe bedre og mere effektive patientforløb ved at få mere brugercentreret behandling. Vi vil samtidig kigge nærmere på samarbejdet og kommunikation mellem patienter, de pårørende og de involverede behandlingsinstitutioner.
Network Director
Else Smith trækker på markant erfaring som leder i forskellige dele af sundhedssektoren.
Hun har tidligere været direktør i Sundhedsstyrelsen fra 2010 til 2015, og inden det var hun chef for Center for Forebyggelse samme sted. I dag er hun lægefaglig vicedirektør for Amager og Hvidovre Hospital, hvor hun er med til at udstikke retningen for en organisation på omkring 3500 ansatte.

Else Smith er uddannet læge fra Aarhus Universitet. Hun har skrevet ph.d. om kvinder og hiv-infektion og arbejdet på Hvidovre Hospital i de år, hvor AIDS var en af de helt store sundhedsmæssige opgaver. Hun har desuden fungeret som reservelæge og siden overlæge i Statens Serum Instituts epidemiologiske afdeling i årene fra 1989 til 2003.

Else Smith kender sundhedssystemet indefra, men hun har også arbejdet med det forvaltningsmæssige aspekt i mange år. I dag ser hun det som en af sine vigtigste opgaver at få de to perspektiver til at smelte sammen og at være med til ændre måden, vi tænker hospital og sundhedssektor i Danmark.

Co-creation

Intet team vil i sig selv besidde al relevant viden. Derfor er samarbejde på tværs afgørende, hvis vi skal lykkes. Vi tror på, at co-creation eller samskabelse er nøglen til nye ideer.

Konkret output

Det er altid målet, at du efter hvert netværksmøde får udviklet dine kompetencer og erhvervet dig nye og konkrete værktøjer, der kan bruges direkte i dit daglige arbejde til at skabe værdi for virksomheden.

Facilitering

Hver gruppe ledes af en Network Director, der kender din branche, udfordringer og muligheder. Sådan sikrer vi det højeste faglige niveau og output.

3 Box

Tre årlige live events i form af F5 Box. Aktuelle problemstillinger danner rammerne, hvor toneangivende personligheder deler deres erfaringer i et interaktivt format.

4 Møder

Dit medlemskab inkluderer fire netværksmøder pr. sæson. Vi sætter helhedsoplevelsen i fokus, så du og resten af netværket har de optimale rammer for at blive inspireret.

Ekstern inspiration

Vi arbejder altid ud fra begreberne aktualitet og output. For at sikre det bliver realiseret, får vi på hvert møde besøg af eksterne inspirationskilder inden for netværkets fagområde.

Log ind eller opret en konto

Log ind eller opret en konto

Velkommen tilbage,

Jeg har glemt mit kodeord

Opret en profil og kom igang...

Sssssch, ny kode på vej. Tjek din mail.

Tilbage til login