da
da
en sv

Network Director CHRISTA BREUM AMHØJ

Rethinking Public Management

Målinger, evalueringer og kontrol har i en årrække været udbredte værktøjer, når det har handlet om ledelse i den offentlige sektor. Men de negative bivirkninger ved new public management er efterhånden gået op for de fleste. I stedet for at øge effektiviteten skaber man i mange tilfælde bureaukrati og uhensigtsmæssige ‘skyggesystemer’ ved at benytte sig af de meget KPI-fokuserede ledelsesformer.

Derfor er det på tide med et nyt og radikalt anderledes syn på ledelse i det offentlige. Men hvordan skaber man som leder resultater i en offentlig sektor, hvor budgetterne bliver mindre, og borgernes forventning til velfærdsservice aldrig har været højere?

Det er spørgsmålet, som vi vil forsøge at arbejde med i dette netværk. Vi vil anlægge en helt ny og eksperimenterende tilgang til hvad ledelse kan være i offentligt regi.

Vores network director Christa Breum Amhøj er garant for det høje faglige niveau. I vores arbejde i netværket vil vi blandt andet trække på ny viden fra forskningsprojektet ‘Strategic Leadership in the Public Sector’, som hun har været projektleder på.

Har du mod på at tage et nyt skridt i dit personlige lederskab, som rækker ud over det gængse? Så er dette netværket for dig.

CHRISTA BREUM AMHØJ

Christa Breum Amhøj er ph.d. i styringsteknologier i den offentlige sektor og forsker i offentlig ledelse ved Copenhagen Business School. Her fungerer hun desuden som leder for Center for Virksomhedsudvikling.

Christa har de seneste år været projektleder på ‘Strategic Leadership in the Public Sector’, som er finansieret af Finansministeriet samt en række professionshøjskoler. Målet i dette projekt er at stille skarpt på fremtidens innovative ledelsesformer i den offentlige sektor.

Christa har tidligere været adjunkt i organisationspsykologi på DPU, Aarhus Universitet.

Christa Breum Amhøj står bag en lang række videnskabelige artikler om ledelse, ligesom hun er medforfatter til bogen ‘Lederskabelse – det personlige lederskab’.