Rethinking Public Management Vest
Den offentlige sektor skal levere mere for mindre. Grænsen for, hvad man kan opnå med New Public Management, er nået - der er brug for et ledelsesmæssigt løft til New Public Management.

I fremtiden skal der mere fokus på leadership og mindre på styring for at få den offentlige sektor til at hænge bedre sammen på tværs. For at sikre effektiviteten skal der sættes ny retning, ses på rollefordelingerne og medarbejdernes engagement skal udnyttes bedre for at få mest muligt ud af ressourcerne, der er tilgængelige omkring organisationen.
Network Director
Anders Ramian Trillingsgaard har massiv forskningsmæssig og praktisk erfaring med at få ledelsesteams til at arbejde bedre sammen. Han har gennem hele sin karriere faciliteret udviklingsprocesser for ledere i såvel globale private virksomheder som i alle ledelseslag i det offentlige.

Til dagligt er Anders partner, bestyrelsesformand og chef for forskningsaktiviteterne i konsulentvirksomheden UKON, hvor han i mere end ti år har arbejdet med udvikling af ledergrupper.

Anders er uddannet psykolog og har en ErhvervsPhD om ledelsesteams og er forfatter til bogen "Ledelsesteamet gentænkt".

Co-creation

Intet team vil i sig selv besidde al relevant viden. Derfor er samarbejde på tværs afgørende, hvis vi skal lykkes. Vi tror på, at co-creation eller samskabelse er nøglen til nye ideer.

Konkret output

Det er altid målet, at du efter hvert netværksmøde får udviklet dine kompetencer og erhvervet dig nye og konkrete værktøjer, der kan bruges direkte i dit daglige arbejde til at skabe værdi for virksomheden.

Facilitering

Hver gruppe ledes af en Network Director, der kender din branche, udfordringer og muligheder. Sådan sikrer vi det højeste faglige niveau og output.

3 Box

Tre årlige live events i form af F5 Box. Aktuelle problemstillinger danner rammerne, hvor toneangivende personligheder deler deres erfaringer i et interaktivt format.

4 Møder

Dit medlemskab inkluderer fire netværksmøder pr. sæson. Vi sætter helhedsoplevelsen i fokus, så du og resten af netværket har de optimale rammer for at blive inspireret.

Ekstern inspiration

Vi arbejder altid ud fra begreberne aktualitet og output. For at sikre det bliver realiseret, får vi på hvert møde besøg af eksterne inspirationskilder inden for netværkets fagområde.

Log ind hvis du har en F5-konto

Log ind hvis du har en F5-konto

Velkommen tilbage,

Jeg har glemt mit kodeord

Opret en profil og kom igang...

Sssssch, ny kode på vej. Tjek din mail.

Tilbage til login