Rethinking Public Management
Det er på tide med et nyt og radikalt anderledes syn på ledelse i
det offentlige. Men hvordan skaber man som leder resultater i en offentlig sektor, hvor budgetterne bliver mindre, og borgernes forventning til velfærdsservice aldrig har været højere?

Det er spørgsmålet, som vi vil forsøge at arbejde med i dette netværk.
Vi vil anlægge en helt ny og eksperimenterende tilgang til hvad ledelse kan være i offentligt regi.

Vores network director Christa Breum Amhøj er garant for det høje fagligeniveau. I vores arbejde i netværket vil vi blandt andet trække på ny viden fra forskningsprojektet ‘Strategic Leadership in the Public Sector’, som hun har været projektleder på.
Network Director
Christa Breum Amhøj er ph.d. i styringsteknologier i den offentlige sektor og forsker i offentlig ledelse ved Copenhagen Business School. Her fungerer hun desuden som leder for Center for Virksomhedsudvikling.

Christa har de seneste år været projektleder på ‘Strategic Leadership in the Public Sector’, som er finansieret af Finansministeriet samt en række professionshøjskoler. Målet i dette projekt er at stille skarpt på fremtidens innovative ledelsesformer i den offentlige sektor.

Co-creation

Intet team vil i sig selv besidde al relevant viden. Derfor er samarbejde på tværs afgørende, hvis vi skal lykkes. Vi tror på, at co-creation eller samskabelse er nøglen til nye ideer.

Konkret output

Det er altid målet, at du efter hvert netværksmøde får udviklet dine kompetencer og erhvervet dig nye og konkrete værktøjer, der kan bruges direkte i dit daglige arbejde til at skabe værdi for virksomheden.

Facilitering

Hver gruppe ledes af en Network Director, der kender din branche, udfordringer og muligheder. Sådan sikrer vi det højeste faglige niveau og output.

3 Box

Tre årlige live events i form af F5 Box. Aktuelle problemstillinger danner rammerne, hvor toneangivende personligheder deler deres erfaringer i et interaktivt format.

4 Møder

Dit medlemskab inkluderer fire netværksmøder pr. sæson. Vi sætter helhedsoplevelsen i fokus, så du og resten af netværket har de optimale rammer for at blive inspireret.

Ekstern inspiration

Vi arbejder altid ud fra begreberne aktualitet og output. For at sikre det bliver realiseret, får vi på hvert møde besøg af eksterne inspirationskilder inden for netværkets fagområde.

Log ind hvis du har en F5-konto

Log ind hvis du har en F5-konto

Velkommen tilbage,

Jeg har glemt mit kodeord

Opret en profil og kom igang...

Sssssch, ny kode på vej. Tjek din mail.

Tilbage til login