Rethinking Public Management
Det er på tide med et nyt og radikalt anderledes syn på ledelse i
det offentlige. Men hvordan skaber man som leder resultater i en offentlig sektor, hvor budgetterne bliver mindre, og borgernes forventning til velfærdsservice aldrig har været højere?

Det er spørgsmålet, som vi vil forsøge at arbejde med i dette netværk.
Vi vil anlægge en helt ny og eksperimenterende tilgang til hvad ledelse kan være i offentligt regi.

Vores network director Christa Breum Amhøj er garant for det høje fagligeniveau. I vores arbejde i netværket vil vi blandt andet trække på ny viden fra forskningsprojektet ‘Strategic Leadership in the Public Sector’, som hun har været projektleder på.
Network Director
Christa Breum Amhøj er ph.d. i styringsteknologier i den offentlige sektor og forsker i offentlig ledelse ved Copenhagen Business School. Her fungerer hun desuden som leder for Center for Virksomhedsudvikling.

Christa har de seneste år været projektleder på ‘Strategic Leadership in the Public Sector’, som er finansieret af Finansministeriet samt en række professionshøjskoler. Målet i dette projekt er at stille skarpt på fremtidens innovative ledelsesformer i den offentlige sektor.

FAGLIG STYRMAND

Alle vores netværk har en Network Director, der med sin faglige ballast sætter retningen, styrer diskussionerne og skaber fundamentet for netværksrelationerne.

KONKRET OUTPUT

I fællesskab med Network Director og de andre medlemmer omsætter du det faglige oplæg til konkrete redskaber, som du kan tage med hjem og bruge i din dagligdag.

FÆLLES FAGLIGHED

Medlemmerne i din netværksgruppe har alle solid erfaring indenfor dit område. Det er din mulighed for at give dit input og få andres syn på dine udfordringer.

F5 BOX

Hvert år afholder vi flere live-events, hvor vi udforsker aktuelle problemstillinger fra forskellige vinkler. Som medlem kan du gratis tage en kollega med.

EKSTERN INSPIRATION

Hvert netværksmøde er bygget op omkring et fagligt oplæg, som sætter diskussionen i gang og giver dig nye perspektiver på aktuelle emner.

NETVÆRKSMØDER

Netværk handler om at opbygge relationer, men det tager tid at udvikle. Derfor fortsætter netværksgruppen og mange af medlemmerne år efter år.

Log ind hvis du har en F5-konto

Log ind hvis du har en F5-konto

Velkommen tilbage,

Jeg har glemt mit kodeord

Opret en profil og kom igang...

Sssssch, ny kode på vej. Tjek din mail.

Tilbage til login