da
da
sv

Network Director SUSANNE ODGAARD

Strategisk Forretningsudvikling

Netværket henvender sig til topledere (VP-niveau) og ser på strategi og forretningsudvikling med fokus på ny teknologi, digitale forretningsmodeller, forbrugeradfærd og nye måder at arbejde på.

Strategi og forretningsudvikling handler i dag i højere grad om omstillingsparathed og om at kunne pivotere sin forretning, når det er nødvendigt, og i netværket sætter vi spot på:

  • Hvordan man strategisk kan arbejde med de nye teknologier ift. forretningsudvikling
  • Hvilke markedstrends og ændringer i forbrugeradfærd dominerer markedspladsen
  • Digitale forretningsmodeller som kan være med til at skabe en unik positionering
  • Nye måder at arbejde og samarbejde på ift. internt at arbejde med talentudvikling og eksternt med innovative partnerskaber

Formål med gruppen:

Vi skaber et træningsrum, hvor du kan dele dine strategiske overvejelser med ligesindede. Du får inspiration, værktøjer, bliver opdateret på trends og kan sammen med dit netværk styrke din strategi yderligere eller finde “hullerne i osten”. Brug dette netværk til at finde dine egne fejl og hjælp dine peers med at finde deres. Sammen kan I bruge hinandens erfaring til at løse aktuelle udfordringer.

Første sæson sætter fokus på, hvordan du arbejder strategisk i forretningsudviklingen med trends, de nyeste teknologier og deres impact på markedet, de førende digitale forretningsmodeller, der vinder indpas, forbrugeradfærdsforskning, og regenerativ forretningsudvikling. På kryds og tværs i netværket arbejder vi sammen om, hvordan vi skærer ind til benet, træffer beslutninger og prioriterer i en hastig udviklende verden.

Meet with Purpose

Som en del af dit netværksforløb bliver du en del af mindre sparringsgrupper inde i netværket. Her mødes man i femmandsgrupper og går mere i dybden med hinandens udfordringer, bestemte tematikker eller løsning af cases. Det betyder, at du gennem faglige diskussioner får opbygget stærke relationer til dine netværkskolleger, og at I kn hjælpe hinanden med konkrete udfordringer. Man skifter Meet with Purpose-gruppe ca. hver 8.-10. uge.

Eksempel på arbejdsspørgsmål til Meet with Purpose:

Inden vores møde om “Digitaliseringsrejsen”, skal I mødes i jeres MwP-gruppe og diskutere følgende:

Hvor langt er du og din virksomhed i jeres digitaliseringsrejse?
Hvor ser du jeres største udfordringer i øjeblikket?
Hvor ser du jeres største muligheder?
Hvordan ser jeres strategiske overvejelser ud for dit ansvarsområde ift. digitalisering?
Hvad har du brug for hjælp til for at kunne lykkedes endnu bedre med jeres digitaliseringsrejse?

Gruppens input samles i et kort referat og sendes til Network Director, som tager højde for jeres diskussioner til netværksmødet.

Ring mig op!


    SUSANNE ODGAARD

    Susanne Odgaard har de seneste 15 år arbejdet med innovation. Til dagligt er hun ejer og stifter af strategibureauet ”Institute of Innovative Thinking”, der hjælper organisationer med at skabe rammer, der fordrer innovation. Tidligere har hun arbejdet med forretningsudvikling og innovationsstrategi i flere store internationale virksomheder som Intel, Samsung, Sony og Vodafone.

    Kontakt os