da
da
sv

Network Director KENNETH KRISTENSEN

Strategisk Offentlig Ledelse Øst

Som offentlig chef skal du håndtere svære spændingsfelter og balancer. Du skal være fleksibel og imødekommende over for skiftende ønsker hos politikere og omverdenen samtidig med, at du skaber stabile og gennemskuelige arbejdsbetingelser for organisationens ledere og medarbejdere. Du skal være åben for tværgående samarbejde med andre organisationer og sektorer samtidig med, at du står til ansvar inden for dit eget forvaltningshierarki. Derudover skal du selv være tydelig og ansvarstagende som leder, men også kunne give plads og spille en mere faciliterende og understøttende rolle.

At være strategisk leder indebærer at bane vej for fælles handling i sådanne spændingsfelter. Det betyder et livslangt arbejde med at udvikle et nuanceret billede af sit ledelsesmæssige handlerum, af organisationen og sig selv. Formålet med netværket er at skabe inspirerende læreprocesser for offentlige ledere. Netværket tilbyder forståelse af de dynamikker, der kendetegner området, ved at tilbyde redskaber til at håndtere medlemmernes udfordringer og ved at opdyrke gode sparringsrelationer mellem medlemmerne.

Ring mig op!


    KENNETH KRISTENSEN

    Kenneth Kristensen har arbejdet som konsulent både internationalt, nationalt og kommunalt med udvikling af den offentlige sektor siden 1995. Han har været direktør/kommunaldirektør i fire forskellige kommuner og har fokus på de fine balancer mellem strategi og drift i hverdagen og mellem politik og administration. Kenneth skriver i øjeblikket på en ph.d. om “Topledelse af digital omstilling” på Syddansk Universitet og er direktør i rådgivningsfirmaet Reel Udvikling.

    Kontakt os