da
da
sv

Network Director KLAUS MAJGAARD

Strategisk Pædagogisk Ledelse

Strategisk pædagogisk ledelse handler om at bane vej for gode uddannelsesmiljøer ved at skabe samarbejde mellem ledere, medarbejdere, elever/studerende og det omgivende samfund. Det handler om at sætte mål for det pædagogiske arbejde og om at udvikle strategier for, hvordan organisationen samlet set bevæger sig i den ønskede pædagogiske retning.

Det kræver, at du kan bygge bro mellem politik og praksis og mellem fag, afdelinger og sektorer. Og det kræver, at du kan omsætte komplekse formål til meningsfulde betingelser for medarbejdernes udøvelse af dømmekraft.

Formålet med dette netværksforløb er at hjælpe og støtte ledere fra uddannelsesverdenen i at udvikle deres praksis. Det gør forløbet ved at tilbyde forståelser af de dynamikker, der kendetegner uddannelsesinstitutioner, ved at tilbyde redskaber til at håndtere feltets udfordringer og ved at opdyrke gode sparringsrelationer mellem kolleger.

KLAUS MAJGAARD

Klaus Majgaard har arbejdet med ledelse i uddannelsesverdenen i mange år både som praktiker, forsker og konsulent. Han har bl.a. været børne- og kulturdirektør i Fredericia og børnog ungedirektør i Odense. Klaus har arbejdet som underviser og konsulent for ledere fra mange forskellige uddannelser. Han er ph.d. og har skrevet flere bøger om offentlig ledelse og underviser på masteruddannelser for uddannelsesledere på DPU og CBS.

Kontakt os