da
da
sv

Network Director KLAUS MAJGAARD

Strategisk Pædagogisk Ledelse Vest

Strategisk pædagogisk ledelse handler om at bane vej for gode uddannelsesmiljøer ved at skabe samarbejde mellem ledere, medarbejdere, elever/studerende og det omgivende samfund. Det handler om at sætte mål for det pædagogiske arbejde og om at udvikle strategier for, hvordan organisationen samlet set bevæger sig i den ønskede pædagogiske retning.

Det kræver, at du kan bygge bro mellem politik og praksis og mellem fag, afdelinger og sektorer. Og det kræver, at du kan omsætte komplekse formål til meningsfulde betingelser for medarbejdernes udøvelse af dømmekraft.

Formålet med dette netværksforløb er at hjælpe og støtte ledere fra uddannelsesverdenen i at udvikle deres praksis. Det gør forløbet ved at tilbyde forståelser af de dynamikker, der kendetegner uddannelsesinstitutioner, ved at tilbyde redskaber til at håndtere feltets udfordringer og ved at opdyrke gode sparringsrelationer mellem kolleger.

Tidligere tematikker i netværket

Mål og værdiskabelse

På det forudgående møde har vi kortlagt de mange udfordringer og modstridende forventninger, som vi skal kunne håndtere. At udvikle en rig og nuanceret fortælling om den værdi, vi skaber, kan danne rød tråd og sammenhæng i arbejdet med de mange forskellige udfordringer (som ellers kan trække os i mange retninger).

I uddannelsesdebatten er der imidlertid ret forskellige bud på, hvilken værdi uddannelse skaber. Er værdien at give elever og studerende funktionelle færdigheder? Er det at fremme kritisk bevidsthed og medborgerskab? Er det at kultivere eksistentiel åbenhed og dannelse? Og hvordan gør man værdien synlig og målbar?


Den komplekse lederrolle

Det er hensigten, at netværket er en solid og brugbar støtte for alle deltagere, vi skal arbejde med at bane vej for gode og virkningsfulde uddannelsesmiljøer. Det kan imidlertid kun ske, hvis vi møder de udfordringer og dilemmaer, som denne opgave indebærer.

Mødet har arbejdstitlen: Den komplekse lederrolle, og meningen er, at vi skal kortlægge de udfordringer og praksisformer, som indgår i strategisk pædagogisk ledelse.

Ring mig op!


    KLAUS MAJGAARD

    Klaus Majgaard har arbejdet med ledelse i uddannelsesverdenen i mange år både som praktiker, forsker og konsulent. Han har bl.a. været børne- og kulturdirektør i Fredericia og børnog ungedirektør i Odense. Klaus har arbejdet som underviser og konsulent for ledere fra mange forskellige uddannelser. Han er ph.d. og har skrevet flere bøger om offentlig ledelse og underviser på masteruddannelser for uddannelsesledere på DPU og CBS.

    Læs mere i vores magasin F5 Update

    Kontakt os