da
da
sv

Network Director KLAUS MAJGAARD

Offentlig Personaleledelse – Fyn

At være leder er at forme et samarbejde i en gruppe medarbejdere, så der skabes en værdi for en målgruppe – hvad enten det er borgere, organisationer eller interne samarbejdspartnere. Der er mange elementer i en ledelsespraksis, som alle sammen handler om at skabe retning, koordinere og opbygge ejerskab til opgaven og fællesskabet.

Dette netværk beskæftiger sig med den helt nære ledelse af medarbejdere i deres arbejde med at skabe værdi. Med afsæt i medlemmernes egen praksis kommer vi til at udforske:

  • Ledelsesrummet, det vil sige de vilkår, forventninger og mandater, som former lederens handlemuligheder (ofte kan der være indbyggede konflikter i ledelsesrummet)
  • Ledelsesteknikkerne, det vil sige den vifte af greb og virkemidler, du som leder kan arbejde med
  • Ledelsespersonligheden, det vil sige din egen foretrukne måde at forstå ledelsesrummet og bruge teknikkerne på.

Netværket henvender sig til ledere af medarbejdere i offentlige organisationer. Formålet er, dels at give forståelse for dynamikkerne i ledelsesrum, teknikker og personlighed, dels at vi sammen udvider vores repertoire af teknikker og handlemuligheder. Endelig er det et vigtigt formål, at netværket bliver et velfungerende fællesskab, hvor man både kan udfordre og støtte hinanden i arbejdet med ledelse af medarbejdere.

Ring mig op!


    KLAUS MAJGAARD

    Klaus Majgaard har arbejdet med ledelse i offentlige organisationer i mange år både som praktiker, forsker og konsulent. Han har været børne- og kulturdirektør i Fredericia, børn- og ungedirektør i Odense og kommunaldirektør i Furesø. Han er ph.d. og har skrevet flere bøger om offentlig ledelse, og han underviser på masteruddannelser for offentlige ledere på DPU og CBS.

    Kontakt os