da
da
sv

Network Director CHRISTIAN ØRSTED

Sustainable Leadership

Hvordan kan bæredygtig ledelse være medvirkende til at skabe både velvære, profit og en bedre planet?

Bæredygtig ledelse handler om hvordan vi skaber organisationer, der i stedet for at kapitalisere og udtømme ressourcer, opbygger dem og derfor bliver bedre til at skabe varig værdi over tid for det samfund den er en del af, sine ansatte og ejere.

Vi er nødt til at tale om ikke bare »hvorfor« og »hvad« men i stedet at rette fokus mod det helt afgørende: Hvordan skaber vi en bæredygtig organisation?

Vi er nødt til at gentænke bæredygtig ledelse. Vi har haft for meget fokus på de gode intentioner og for lidt på, hvordan vi skaber en forretning, der sikrer, at de bliver til værdifulde forandringer for vores organisation og omverden.I netværket “Sustainable Leadership” deltager du i en løbende proces, der hjælper dig med at implementere bæredygtighed, som en integreret del af din ledelse, således at organisationen aktivt deltager i samfundsansvaret, og skaber velvære, profit og en bedre planet gennem hele værdikæden, forretningsstrategien og kulturen i organisationen.

I netværket “Sustainable Leadership” deltager du i en løbende proces, der hjælper dig med at implementere bæredygtighed, som en integreret del af din ledelse, således at organisationen aktivt deltager i samfundsansvaret, og skaber velvære, profit og en bedre planet gennem hele værdikæden, forretningsstrategien og kulturen i organisationen.

Mulige tematikker i netværksgruppen

Bæredygtigt arbejdsliv

Når kompleksiteten stiger, kræver det, at vi passer på det menneskelige overskud, som sikrer dømmekraft og evnen til at håndtere modstridende og komplekse krav og sikre læring, ikke bare for sig selv men vores organisation.

Organisationer er derfor nødt til at forstå, hvordan de skaber et bæredygtigt arbejdsliv for deres medlemmer. Et arbejdsliv med værdighed, hvor både fysisk og psykisk helbred er tænkt ind i arbejdsmiljø. Ikke bare med symptombehandling af nedslidte og psykologtilbud til de stressramte, men et sted hvor man sikrer diversitet – ikke bare i køn, etnicitet og alder, men også interesser og perspektiver – og opbygger muligheder for tilknytning i forskellige faser af arbejdslivet ved at balancere ansvar og indflydelse.

Adfærds- og relationsledelse

I Sustainable Leadership undersøger vi blandt andet:

– Hvordan du skal bruge adfærdsledelse
– Hvornår – og hvordan – skal give medarbejderne friere rammer
– Hvordan du skaber balance mellem styring og frihed
– Hvilken betydning relationerne har i en virksomhed – og hvordan man får skabt de rette rum, ritualer og rammer for dem

Bæredygtig organisatorisk performance

Det er organisationens opgave at opbygge en forretning, der kan skabe profitabel vækst. Forretningen skal eksekvere – men det er mindst lige så vigtigt, at man som leder tager ved lære. Det skal man nemlig kunne, før man ikke bare opdager, men også løser verdens største udfordringer på en effektfuld måde. Det er noget, der kræver psykologisk tryghed. Det kræver for eksempel, at man kan tale om problemerne og håndtere risici i fællesskab fremfor at man invidualiserer dem. Og når man kan det, er der plads til, at vi stiller høje krav.

Sustainable Development Goals (SDG) / De 17 verdensmål

Vi ser på, hvad FN’s vedtagne verdensmål betyder for organisationen; hvordan du strategisk kan omfavne målsætningerne og samtidig skabe fremdrift. Vi diskuterer og finder i fællesskab ud af, hvordan vi i praksis kan anvende målene i den daglige ledelse.

Bæredygtigt bidrag til omverdenen

Planetens velvære og overlevelse er mål, der trods alt er vigtigere end noget andet – det er i sagens natur begge dele ting, der har stor indflydelse på os alle. Bæredygtig ledelse handler derfor også om vigtigheden af, at man som leder kan se udover personlige og organisatoriske behov. Og for at kunne det, skal vi innovere os, så vi kan yde mere med et positivt aftryk.

Vækst skal ikke kun måles på virksomhedens økonomi; det er også et spørgsmål om udviklingen og det indre liv. Det samme gælder den sociale og miljømæssige påvirkning, som virksomheden har på omverdenen. Det er nemlig også indikatorer for virksomhedens vækst. Der skal med andre ord tænkes optimering – og ikke kun maksimering. Og det er både, når det gælder økonomi og den sociale og miljømæssige optimering.

Ring mig op!


    CHRISTIAN ØRSTED

    Christian Ørsted er ledelsesrådgiver og har i mere end 20 år undervist tusindvis af ledere og rådgivet en lang række danske og internationale virksomheder og organisationer, bl.a. Udenrigsministeriet, DONG Energy, Danske Bank, Novo Nordisk og en lang række styrelser og kommuner. Han er ekstern underviser på Reykjavík University og ansvarlig for faget Sustainable Leadership. Forfatter til ledelsesbøger, senest bestselleren “Livsfarlig ledelse – forstå de psykologiske mekanismer, der styrer dit arbejdsliv.”

    Læs mere i vores magasin F5 Update

    Kontakt os