da
da
sv

Network Director CHRISTIAN ØRSTED

Sustainable Leadership

Hvordan kan bæredygtig ledelse være medvirkende til at skabe både velvære, profit og en bedre planet?

Bæredygtig ledelse handler om hvordan vi skaber organisationer, der i stedet for at kapitalisere og udtømme ressourcer, opbygger dem og derfor bliver bedre til at skabe varig værdi over tid for det samfund den er en del af, sine ansatte og ejere.

Vi er nødt til at tale om ikke bare »hvorfor« og »hvad« men i stedet at rette fokus mod det helt afgørende: Hvordan skaber vi en bæredygtig organisation?

Vi er nødt til at gentænke bæredygtig ledelse. Vi har haft for meget fokus på de gode intentioner og for lidt på, hvordan vi skaber en forretning, der sikrer, at de bliver til værdifulde forandringer for vores organisation og omverden.I netværket “Sustainable Leadership” deltager du i en løbende proces, der hjælper dig med at implementere bæredygtighed, som en integreret del af din ledelse, således at organisationen aktivt deltager i samfundsansvaret, og skaber velvære, profit og en bedre planet gennem hele værdikæden, forretningsstrategien og kulturen i organisationen.

I netværket “Sustainable Leadership” deltager du i en løbende proces, der hjælper dig med at implementere bæredygtighed, som en integreret del af din ledelse, således at organisationen aktivt deltager i samfundsansvaret, og skaber velvære, profit og en bedre planet gennem hele værdikæden, forretningsstrategien og kulturen i organisationen.

Mulige tematikker i netværksgruppen

Bæredygtigt arbejdsliv

Når kompleksiteten stiger, kræver det, at vi passer på det menneskelige overskud, som sikrer dømmekraft og evnen til at håndtere modstridende og komplekse krav og sikre læring, ikke bare for sig selv men vores organisation.

Organisationer er derfor nødt til at forstå, hvordan de skaber et bæredygtigt arbejdsliv for deres medlemmer. Et arbejdsliv med værdighed, hvor både fysisk og psykisk helbred er tænkt ind i arbejdsmiljø. Ikke bare med symptombehandling af nedslidte og psykologtilbud til stressede, men et sted hvor man sikrer diversitet – ikke bare i køn, etnicitet og alder, men også interesser og perspektiver – og opbygger muligheder for tilknytning i forskellige faser af arbejdslivet ved at balancere ansvar og indflydelse.

Adfærds- og relationsledelse

Vi undersøger, hvordan du skal bruge adfærdsledelse, hvornår du i stedet skal give medarbejderne friere rammer, og hvordan du skaber balance mellem styring og frihed.

Hvad betyder relationerne i en virksomhed, og hvordan får man skabt de rette rum, rammer og ritualer for dem? Det diskuterer vi.

Bæredygtig organisatorisk performance

Organisationen skal opbygge en forretning, der kan skabe profitabel vækst. Den skal eksekvere, samtidig med at man lærer, før man kan opdage og løse verdens største udfordringer på en måde, der kan have effekt. Dette kræver psykologisk tryghed – at man kan tale om problemer i fællesskab og håndtere risici frem for at individualisere dem. Dette muliggør høje krav og den stolthed, det giver at gøre sit arbejde godt.

Sustainable Development Goals (SDG) / De 17 verdensmål

Vi ser på, hvad FN’s vedtagne verdensmål betyder for organisationen. Hvordan du strategisk kan omfavne målsætningerne og samtidig skabe fremdrift. Vi diskuterer og arbejder med hvordan vi i praksis kan anvende målene i vores daglige ledelse.

Bæredygtigt bidrag til omverdenen

Planetens velvære og overlevelse er et højere mål, der er vigtig og som har stor indflydelse på os alle. Bæredygtig ledelse handler også om, at se ud over personlige og organisatoriske behov. Vi skal innovere os til at kunne yde mere med et positivt aftryk.

Vækst skal ikke kun måles på virksomhedens økonomiske vækst, men også på virksomhedens udvikling og indre liv – og på virksomhedens sociale og miljømæssige påvirkning af omverdenen. Tænk optimering, ikke maksimering – og både som økonomisk, social og miljømæssig optimering.

Ring op!


CHRISTIAN ØRSTED

Christian Ørsted er ledelsesrådgiver og har i mere end 20 år undervist tusindvis af ledere og rådgivet en lang række danske og internationale virksomheder og organisationer, bl.a. Udenrigsministeriet, DONG Energy, Danske Bank, Novo Nordisk og en lang række styrelser og kommuner. Han er ekstern underviser på Reykjavík University og ansvarlig for faget Sustainable Leadership. Forfatter til ledelsesbøger, senest bestselleren »Livsfarlig ledelse – forstå de psykologiske mekanismer, der styrer dit arbejdsliv.

“Det bliver slutningen på din karriere”

“’Det kan du godt glemme’, sagde de. ‘Det vil være slutningen på din karriere’”, fortæller Christian Ørsted fra sit kontor i Kødbyen i København.

Men med mere end 40.000 solgte eksemplarer af Livsfarlig Ledelse og en ny bog på vej, er der ingen tvivl om, at budskabet er faldet i god jord hos læserne. Forlagene tog fejl, og Christian Ørsted havde fat i noget. I dag er han en meget anvendt foredragsholder og rådgiver indenfor ledelse.

Læs hele F5 update artiklen her

F5 Update

Kig på dig selv, før du ser på chefen

Det er en blindgyde, når vi omtaler chefer og ledere som passive, som psykopater, gode eller dumme. Det mener forfatteren bag Livsfarlig Ledelse Christian Ørsted. For lederen er kun en del af det samlede indtryk, der udgør et job.

Læs hele F5 update artiklen her

F5 update

Kontakt os