da
da
sv

Network Director ANDERS SENECA

The Drive to Change

Virksomheders USP’er er ikke længere kun et spørgsmål om innovation, produktportefølje og nye markeder. I dag kan vækst og konkurrencemæssige fordele også komme indefra og nedefra. Men det kræver en leder, der er villig til at forandre sig selv og ikke mindst virksomheden.

Med stigende kompleksitet og nye forretningsmodeller er ledere nødt til at kaste et kritisk blik på ledelsesadfærden og forældede hierarkier for at give mere plads til den enkelte medarbejder. Det handler om at træde i karakter for at skabe følgeskab, nytænke sig selv og sit lederskab og om at turde ruske i virksomhedens kultur og struktur.

Strategisk blik på virksomhedskultur
Virksomheders kultur og medarbejdere er en konkurrencefordel, som er svær at kopiere 1:1. Derfor henter vi i netværket inspiration fra andre virksomheder, der arbejder strategisk med at skabe vækst indefra gennem kultur, medarbejdere og adfærd, og ser på, hvilke elementer vi kan bruge til at skabe en mere motiverende kultur, der leverer profitabel vækst.

Tidligere tematikker i netværket

Enneagrammet: Ledelse af dig selv og forandring

På mødet præsenteres et meget effektfuldt ledelsesværktøj, som du allerede dagen efter vil kunne omsætte i eget ledelsesrum, hvad end det angår selvindsigt, forståelse af teamdynamikker, trivsel, konflikthåndtering, stressforebyggelse og udvikling af den enkelte medarbejder og leder – og dermed forløse forskelligheden innovativt.


Fremtidens organisation

Sådan skaber du fremtidens organisation! 

Der er ingen tvivl om, at forretningsverdenen og den professionelle organisation forandrer sig. I en konstant foranderlig verden er der behov for konstant at tilpasse organisationen, kulturen og lederskabet, så man holder sig relevant for markedet og for medarbejderne.

Nye former for organisationer dukker op, og mange taler om eller eksperimenterer med sociokrati/holacracy, agile, lean startup, eller Teal-organisationer. Udfordringen er, at de strukturer er ekstremt svære at skalere op til store virksomheder med tusindvis af medarbejdere.


Netværket netværker

Vi skal aldrig lade en krise gå ubrugt hen. Krisen kan både kaste en skygge og et skarpt lys på den organisation, vi kender. Den anledning bruger vi til i netværket at diskutere den ledelsesmæssige læring de forgange måneder har skabt – og hvordan vi anvender disse indsigter offensivt.

Fokus vil særligt være på tid, trivsel, motivation og innovation – alle temaer vi tidligere har vendt, men som nu måske kan ses i et nyt lys?

Succes skal fejres

Vi tager afsæt i Anders’ seneste bog Succes skal fejres skal dykke ned i, hvordan du leder efter succes, og hvordan I på arbejdspladsen kan være enestående sammen. Derudover vil du også få konkrete pointer, der kan spejles i eget praksisfelt.


At lede efter talent

Det hedder potent – ikke talent fastslår Ricki Clausen, når han tager talentudviklingsbegrebet under kærlig behandling. Med afsæt i måden at tænke talentudvikling på i sportens verden bliver der perspektiveret direkte til, hvordan vi lige nu tænker talentudvikling i andre organisationer. Med humor og provokerende spørgsmål undervejs stiller Ricki spørgsmålstegn ved den måde, vi betragter (eller negligerer) de forkætrede talenter på og giver sine bud på en anden måde, du kan nytænke talentudvikling – så talent ikke er noget, du skal finde eller vente på, men derimod lede aktivt og effektfuldt efter.

Motivation & forandring

Mødet blev afviklet på engelsk:

A deep dive into turbo charging motivation as a leader. Topics include: 

– The seven most powerful Tools of Persuasion for motivating an employee or team towards a goal. 

– Mastering the “Six Needs” as a motivational tool. Exactly how and when to apply them. 

– Harnessing the best practices that business coaching has to offer leaders using the R.E.M.E.M.B.E.R. Model.

Ring mig op!


    ANDERS SENECA

    Anders Seneca er til daglig direktør i konsulentfirmaet Dogmekompagniet, hvor han hjælper offentlige og private organisationer med at forankre forandring gennem foredrag, udviklingsprocesser, teamcoaching og ledersparring. Han har fokus på, hvordan man kan forandre, forankre og løse kerneopgaven gennem strategisk og praktisk ledelse og har bl.a. skrevet bestsellerne “Løs din Kerneopgave” og “Hvad leder du efter?”.

    Læs mere i vores magasin F5 Update

    Kontakt os