da
da
sv

Network Director CHRISTIAN ØRSTED

Transforming Leadership 3

Hvad kræver det at være leder i dag, når store teknologiske og samfundsmæssige ændringer påvirker virksomheden? Bliver alt disruptet og eksponentielt? Eller skal der være fokus på bæredygtighed og klassiske værdier?

Ledere skal i dag arbejde med et nyt mindset, der gør dem i stand til at håndtere komplekse og modstridende krav og konstante forandringer. Det kræver en forståelse af, hvad der kan klares med en traditionel lineær tilgang til ledelse med faste mål, og hvordan man  skifter til en langt mere åben tilgang til performance og forretning, når planlægning ikke slår til.

DISKUSSIONEN DER RUSKER OP I DIT LEDERSKAB

I netværket undersøger vi, hvordan du kan transformere dit lederskab og din virksomhed, så I ikke bare er klar til morgendagens udfordringer, men også omfavner den og udnytter mulighederne. Det gør vi ved at stille skarpt på de bagvedliggende drivere til forandringer og fokusere på de dilemmaer og paradokser, som det er nødvendigt at tage stilling til for at lykkes.

Tidligere tematikker i netværket

Transformation i progress: Psykologien i forandringsledelse

Vi fik besøg fra People Test Systems som delte ud af sine værktøjer og forskning baseret på mere end 17.000 udfyldte personlighedstest af ledere og medarbejdere i danske virksomheder.

– Hvad er transformationens faser, og hvilken adfærd og hvilke personligstræk gavner hvornår?

– Få tre forklaringer på, hvorfor så mange transformationer fejler

– Hvilke personlighedstræk bidrager til at skabe gode forandringer? Hvordan og hvornår?

– Er lederne mere forandringsparate end deres ansatte? Eller er det lige omvendt?

– Hvad bidrager de ansatte til i en forandringsproces, som lederne ikke gør?

– Hvem løber egentlig forandringen i mål – hvis der overhovedet er et?


Tilbage til normal?

Vi sætter fokus på netværk og konsekvenserne af Covid-19 for vores organisationer, ansvarsområder og opgaver. Hvad er der sket siden sidst? Hvad var vi godt rustede til? Hvad har været svært? Og hvordan er situationen i dag?

På anden halvdel af mødet vil vi besøge de store spørgsmål: Skal vi tilbage til normal? Eller er der noget vi må overveje at ændre? Hvad er relevant at tage med af erfaringer? Hvor har vi brug for støtte og inspiration? Hvordan bliver vi klogere af hinandens erfaring og bruger hinanden, når uforudsigelige begivenheder indtræffer?


Teal Dots

Der er ingen tvivl om, at forretningsverdenen og den professionelle organisation forandrer sig. I en konstant foranderlig verden er der behov for konstant at tilpasse organisationen, kulturen og lederskabet, så man holder sig relevant for markedet og for medarbejderne.

Nye former for organisationer dukker op, og mange taler om eller eksperimenterer med sociokrati/holacracy, agile, lean start-up, eller Teal-organisationer. Udfordringen er, at de strukturer er ekstremt svære at skalere op til store virksomheder med tusindvis af medarbejdere.

Transformativ ledelse i praksis

Vi vil denne gang vender fokus mod netværket og det praktiske arbejde med transformation med aktuelle og inspirerende case.

Efter de to cases er der fokus på netværket og aktuelle tendenser, netværkets ledelsesdilemmaer og sparring.


Fremtidens organisation

Vi tager afsæt i den debat, der begyndte med Frederic Laloux’ agendasættende bestsellerbog: Re-inventing Organizations, hvor han afdækker, hvordan fremtiden ikke bare er lige om hjørnet, men allerede var ved at smelte sammen med nutiden og ser på cases, hvor man arbejder med nye former for organisation og ledelse. Alle er de på et tidspunkt i organisationens udvikling gået væk fra den almindelige hierarkiske måde at drive virksomhed på. Trods geografiske og branchemæssige forskelle og et manglende kendskab til hinanden var der tydelige mønstre og fællestræk, der tilsammen peger på, at en ny organisationsform, som Laloux afdækker, er ved at vokse frem. En organisationsform, hvor omdrejningspunktet er selvledelse, helhedstænkning og organisationens evolutionære formål. Med andre ord: fremtidens organisation.


China – Wake up call

På aftenen sætter han fokus på Kina, økonomi, arbejdsmarked og højteknologi.

Kina har mange planer – ikke mindst at blive verdensførende på en række højteknologiske områder som kunstig intelligens, e-handel og cyberspace. Vi ser på eksempler, der bringer Kina på linje med Silicon Valley og historien bag miraklet, hvordan flere af de store kinesiske firmaer udnytter, at Kina ikke er en retsstat og har et så tæt samarbejde mellem parti og myndigheder, at de kinesiske tech-giganter flere steder er nægtet adgang udenfor Kina.

Ring mig op!


    CHRISTIAN ØRSTED

    Christian Ørsted er ledelsesrådgiver og har i 20 år undervist tusindvis af ledere og rådgivet en lang række danske og internationale virksomheder og organisationer, bl.a. Udenrigsministeriet, DONG Energy, Danske Bank, Novo Nordisk og en lang række styrelser og kommuner. Derudover er Christian forfatter til bogen “Livsfarlig ledelse” og fast ledelsesekspert på Berlingske Business og Dagbladet Børsen.

    Læs mere i vores magasin F5 Update

    Kontakt os