da
da
sv

Network Director CHRISTIAN ØRSTED

Transforming Leadership Vest

Hvad kræver det at være leder i dag, når store teknologiske og samfundsmæssige ændringer påvirker virksomheden? Bliver alt disruptet og eksponentielt? Eller skal der være fokus på bæredygtighed og klassiske værdier?

Ledere skal i dag arbejde med et nyt mindset, der gør dem i stand til at håndtere komplekse og modstridende krav og konstante forandringer. Det kræver en forståelse af, hvad der kan klares med en traditionel lineær tilgang til ledelse med faste mål, og hvordan man  skifter til en langt mere åben tilgang til performance og forretning, når planlægning ikke slår til.

DISKUSSIONEN DER RUSKER OP I DIT LEDERSKAB

I netværket undersøger vi, hvordan du kan transformere dit lederskab og din virksomhed, så I ikke bare er klar til morgendagens udfordringer, men også omfavner den og udnytter mulighederne. Det gør vi ved at stille skarpt på de bagvedliggende drivere til forandringer og fokusere på de dilemmaer og paradokser, som det er nødvendigt at tage stilling til for at lykkes.

Tidligere tematikker i netværket

Psykologisk tryghed

Psykologisk tryghed defineres bredt som et klima, hvor mennesker føler sig trygge ved at tale om bekymringer og fejltagelser uden at frygte for at komme i forlegenhed eller blive straffet. De har tillid til, at de kan sige deres mening. De ved, de kan stille spørgsmål, når de er usikre på noget. De har generelt tillid til og respekterer deres kolleger. Fejl rapporteres hurtigt, så der kan træffes øjeblikkelige indgribende foranstaltninger; der skabes muligheder for glat samarbejde mellem grupper eller afdelinger, og folk deler potentielt udviklende, innovative idéer. Kort sagt er psykologisk tryghed en livsvigtig kilde til værdiskabelse i organisationer, som opererer i et komplekst, foranderligt miljø.

– Den frygtløse organisation af Amy Edmondson (forkortet).


Tilbage til normal?

i sætter fokus på netværk og konsekvenserne af Covid-19 for vores organisationer, ansvarsområder og opgaver. Hvad er der sket siden sidst? Hvad var vi godt rustede til? Hvad har været svært? Og hvordan er situationen i dag?

På anden halvdel af mødet vil vi besøge de store spørgsmål: Skal vi tilbage til normal? Eller er der noget, vi må overveje at ændre? Hvad er relevant at tage med af erfaringer? Hvor har vi brug for støtte og inspiration? Hvordan vil vi blive klogere af hinandens erfaring og bruge hinanden, når uforudsigelige begivenheder indtræffer?


Ledelse så både mennesker og forretning trives og gror i en kompleks verden

Ring mig op!


    CHRISTIAN ØRSTED

    Christian Ørsted er ledelsesrådgiver og har i 20 år undervist tusindvis af ledere og rådgivet en lang række danske og internationale virksomheder og organisationer, bl.a. Udenrigsministeriet, DONG Energy, Danske Bank, Novo Nordisk og en lang række styrelser og kommuner. Derudover er Christian forfatter til bogen “Livsfarlig ledelse” og fast ledelsesekspert på Berlingske Business og Dagbladet Børsen.

    Læs mere i vores magasin F5 Update

    Kontakt os