Når ledelse gør forskel på liv og død

10. October 2018

Anders Rex har et af de mest magtfulde job i Danmark. Han er generalmajor og flyvevåbnets øverste chef. Men med titlen følger også et stort ansvar, der i yderste konsekvens handler om liv og død. F5 har mødt Anders Rex til en snak om militærledelse.

Toptrænede danske jagerpiloter flyver i bragende fart ind over syrisk luftrum. I F-16-flyenes cockpit gøres sigtet klar til at bombe fjendtlige mål på landjorden. Vi er i Syrien i foråret 2015. Her er det danske flyvevåben en medspiller i den  internationale luftkoalition mod terrorbevægelsen Islamisk Stat.

1500 kilometer derfra er generalmajor Anders Rex på plads i Qatar, hvor det internationale luftoperationshovedkvarter ligger. Det er herfra ordrerne bliver givet til piloterne. Anders Rex har en vigtig rolle i den internationale luftkoalition mod Islamisk Stats raseren i regionen, hvor han arbejder tæt med militærjuridiske rådgivere med speciale i folkeret og krigens love.

Anders Rex er på dette tidspunkt red card-holder for det danske flybidrag stationeret i Tyrkiet, hvilket betyder, at det er ham, der giver de danske piloter endelig tilladelse til at bombe mål på landjorden.

Ledelsesopgaven kræver et enormt fokus, og hvert sekund tæller i kampen mod den militante gruppe, der er frygtet for sin bestialske fremfærd. Det er op til Anders Rex at træffe den rigtige beslutning på vegne af det danske forsvar.

Lederskab under ekstreme forhold

Anders Rex har oplevet at skulle udvise lederskab under de mest pressede omstændigheder, man kan forestille sig. For udover det intense arbejde i Qatar i 2015, var han også jagerpilot under krigen i Afghanistan i 2003 og chef for det danske detachement i indsatsen over Libyen i 2011. Han er uden tvivl støbt af de mange års erfaringer, som Forsvaret har givet ham.

”Meget af den fællesskabsfølelse, der opstår i Forsvaret, udspringer fra den helt særlige opgave, der ligger i forsvarets arbejde. Det, at man har adgangen til at anvende magt, gør, at træningen bliver helt særligt. Når man gennemfører opgaver, bliver der skabt bånd mellem mennesker, fordi det er så ekstreme situationer, man er i, når man tager stilling til liv og død. Opgaven er vanvittig seriøs, også selvom det ikke er hver dag, den er helt oppe i ansigtet,” fortæller Anders Rex.

Forsvaret fylder en helt særlig plads hos den 48-årige generalmajor, der med kone og to teenagesønner bor ved Kolding Fjord. Han har viet hele sin karriere til Forsvaret og startede på Flyveskolen i Karup i 1994 i en alder af 24 år. Lige siden da har han haft fuld efterbrænder på ambitionerne om at lede og være med til at gøre en forskel i Forsvaret. De ambitioner bragte ham i stilling først som jagerpilot i Afghanistan og senere som red card-holder i Qatar. Sidenhen har han haft en række administrative stillinger i flere af Forsvarets afdelinger. Men i 2017 rykkede han et stort trin opad rangstigen. Her blev han udnævnt som ny chef for Det Danske Flyvevåben. Og med den titel holder Anders Rex i dag til på Flyvestation Karup, hvor han er chef for Flyvevåbnets godt 2800 ansatte.

F5 er i dag taget med Anders Rex til Flyvestation Skrydstrup i Vojens. Her skal han med sin adjudant og nærmeste folk besøge ansatte på flyvestationen og uddele medaljer til de danske soldater, der i løbet af foråret 2018 var udsendt på NATOs internationale mission om at beskytte baltisk luftrum.

Forsvarsledelsen er todelt

En morgenbriefing skal til at starte i en af flybasens barakker, hvor flere af basens afdelings- og logistikchefer har taget plads omkring et stort morgenbord, hvor brød og kaffe står klar. Da Anders Rex træder ind i lokalet, bliver der stille, og alle rejser sig. Generalmajoren tager plads ved bordet og begynder at spørge ind til afdelingschefernes hverdag. Han forsøger at nedtone det militære hierarki – i hvert fald for en stund. Og netop den uhøjtidelige tilgang til ledelse er Anders Rex ikke bange for at holde fast i, når omstændighederne er til det.

Ifølge ham kommer ledelse i forsvaret i to versioner – den i krigssituationer, hvor en klar kommandovej er afgørende, og hvor ordrer kan betyde forskellen på liv og død – og den i fredstid, hvor en gennemsigtig og åben ledelsesstil er mest effektiv.

”Jeg er ret uformel i det daglige, og jeg ønsker at være tilnærmelig. Det er først, når du er det, at du får de gode informationer og hudløst ærlige tilbagemeldinger. Så mærker du nemmere nerven i de situationer, du er i”, forklarer Anders Rex.

Han gør meget ud af at være en personlig leder i flyvevåbnet og tror samtidig, at hans erfaring fra dels operative og dels administrative job inden for Forsvaret er et vigtigt aktiv i rollen som flyvevåbnets øverste chef.

Udover at have været F-16 pilot har generalmajoren også arbejdet en årrække hos Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse og i Forsvarskommandoen, hvor han blandt andet har været tæt på beslutningsprocessen om Danmarks valg af de kommende F-35 kampfly.

Patriotisk hjemkomst på flybasen

Tilbage på basen er Anders Rex og hans nærmeste folk på vej rundt for at aflægge besøg på flere af flyvestationens værksteder, inden medaljeoverrækkelsen skal finde sted i en af basens store hangarer. Mens Anders Rex får opdateringer fra brændstofværkstedet og radarstationen om den seneste nye teknologi, brager flere jagerfly med rasende fart henover flybasen.

Inden længe bringer dagens program os videre til medaljeoverrækkelsen i basens store hangar 3. Her ankommer Anders Rex sammen med sin adjudant, hvor soldater og deres stolte familiemedlemmer står klar. Ved ankomsten danner Slesvigske Musikkorps lydtæppet om det højtidelige arrangement, mens en Dannebrogsfane rulles sirligt sammen efterfulgt af et ”tak for lån” fra det hjemvendte detachement.

Solens stråler fra den skyfri himmel kastes ind gennem loftvinduerne og reflekteres i det nypolerede hangargulv samt i det 15 meter lange F-16 jagerfly, der i dagens anledning er placeret i baggrunden, og som kaster et særligt patriotisk strejf over paraden. Det er netop en militær anledning som denne, der minder Anders Rex om, hvor meget han sætter pris på at være leder i Forsvaret.

”Det giver mig energi, at være med til at se, hvordan Flyvevåbnet kan løse operative opgaver. Eksempelvis som den i Libyen, eller den opgave soldaterne her netop er hjemvendt fra i Baltikum”, siger generalmajoren.

De menneskelige dilemmaer

Anders Rex foreslår, at vi fortsætter interviewet i et af flyvevåbnets skolefly – et militærgrønt T-17 Saab. Det er et tosædet propelfly som dette, nye pilotaspiranter får deres første uddannelse i, inden de uddannes videre i at flyve F-16 jagerflyene, hvor topfarten mangedobles.

I løbet af ganske få minutter flyver vi i 1000 fods højde – cirka 300 meter – over Vojens med kurs mod Gram Slot. Iført camouflagegrønne flyverdragter og headset med mikrofon kan vi tale sammen i cockpittet, der ellers fyldes godt op af støj fra flyets propel og motor. Anders Rex justerer med afslappede bevægelser en række knapper på instrumentbrættet og får det til at se let ud. Selv ser han visse paralleller mellem det at flyve og være leder i Flyvevåbnet.

”Jeg gør meget brug af at diskutere casebaserede dilemmaer igennem med mine kollegaer. Her snakker vi om dilemmaerne sag for sag. Den tilgang til ledelse tror jeg har meget at gøre med min baggrund som F-16 pilot. En pilot anskuer flyveturen som en case. Før man tager ud på en mission, taler man igennem, hvad der skal opnås, og hvad der kan ske – og på den baggrund tager man sine beslutninger”, forklarer han.

Anders Rex er dog også ganske klar over, hvad der kan skabe udfordringer inden for militærledelse.

”Bare fordi jeg kan beordre til højre og venstre, fordi det militære system foreskriver det, skal jeg ikke nødvendigvis gøre det. For hvis jeg bruger magten forkert, risikerer jeg at miste accepten, og så er medarbejderen tabt”, forklarer Anders Rex og tilføjer.

”Derfor er min ledelsesfilosofi egentlig, at jo mere magt man har, jo mindre skal man bruge den”.

Arbejdet som leder i forsvaret er på mange måder et krævende arbejde i et krydsfelt af konstant forandring.

”Det svære er, at du som leder altid arbejder i et krydsfelt. I krydsfeltet mellem gode relationer og resultater, der samtidig skal eksekveres effektivt. De trækker ikke nødvendigvis i samme retning. Og så arbejder du i krydsfeltet mellem fornyelse og stabilitet. Men det er også det, der gør arbejdet spændende. Hvis dilemmaerne ikke var der, ville man bare sætte en maskine til at træffe de ledelsesmæssige beslutninger. Det er dilemmaerne, der er med til at give mit job kant”, fortæller Anders Rex.

Mens direktører i det civile erhvervsliv kan have den luksus at have god forberedelsestid til ændringer i virksomheden, er det ikke altid tilfældet som leder i Forsvaret.

”Min tilgang er ikke at vente med at træffe en beslutning, indtil man har 110% rigtige informationer. For det har man jo aldrig i krigssituationer. Der bliver nødt til at være en vis grad af risikovillighed eller usikkerhed, når man træffer beslutninger under ekstremt tidspres. Dog gælder det selvfølgelig om at få dækket den usikkerhed så meget ind som muligt ved hjælp af erfaringer og drøftelser undervejs og efterfølgende”, forklarer Anders Rex.

Tanken om liv og død

Selvom det nu er tre år siden, at Anders Rex spillede en vigtig rolle i forbindelse med bombningen af mål i Mellemøsten, husker han stadig tydeligt det intense arbejde. Og selvom han er øverste leder, tænker han alligevel fra tid til anden over de angreb, han har været med til at træffe afgørelser om – angreb, der uvægerligt har medført dødsfald på landjorden.

”Det kan være noget af det, jeg sidder og tænker over, når jeg kigger ud af vinduet hjemme i Kolding, eller når jeg kører i bil med nogle kollegaer, hvor man har tiden til at snakke dilemmaer og oplevelser igennem med sine nærmeste folk”, fortæller han.

Brændstof til mere

Anders Rex mærker, at han i takt med alderen er blevet en mere helstøbt leder i Forsvaret.

”Alderen har i høj grad været med til at forme mig. Jo mere erfaring man får, desto flere nuancer kan man se i dilemmaer og ledelsesudfordringer”, siger den 48-årige generalmajor.

CV’et bærer da også præg af en leder i Forsvaret, der har hentet erfaring fra mange forskellige dele af både den operative og logistiske del af Flyvevåbnet. Siden Anders Rex blev færdiguddannet pilot, har han avanceret i graderne cirka hvert andet år. Og han afviser ikke, at drømmen om endnu højere luftlag ligger og lurer et sted ude i horisonten. For trods fuld tryk på karrieren indtil nu, har den 48-årige generalmajor brændstof til mere.

”Jeg ville ud fra min historik få svært ved at forklare, hvorfor jeg ikke også skulle have ambitioner om at komme videre til andre spændende stillinger – også gerne på næste ledelsesniveau. Næste trin for mig ville være trestjernet general,” fortæller Anders Rex.

Han ser sig selv som en personlig leder, der trods forsvarets hierarkiske struktur ikke er bange for også at vise lidt personlighed. Og måske det bærer frugt en dag.

”Men der er jo ikke en skole for generaler”, forklarer Anders Rex.

Billedtekst: Anders Rex (tv.) og Flyvevåbnets chefsergant René Hinrich på vej rundt til afdelingsbesøg på Flyvestation Skrydstrup.

Alexander Falck Winther

Læs også

Har du fundet din praktikplads til næste semester?

Har du fundet din praktikplads til næste semester?

F5 er en ung og ambitiøs virksomhed, som stræber efter at være Danmarks foretrukne leverandør indenfor lederudvikling. Vi har gennem de seneste 6 år samlet ca. 2000 ledere fra Danmarks største organisationer til sparring via netværksgrupper, foredrag, konferencer og...

read more
“I et eksternt netværk kan du tale frit”

“I et eksternt netværk kan du tale frit”

Er man som leder medlem af et internt organisationsnetværk, kan det til tider være svært at tale rent ud af posen. Det mener Henriete Siff Thomsen, der er centerleder i Frederikssund Kommune. Hun føler, at der er et andet fortrolighedsrum i hendes netværk hos F5...

read more
“Intimitet er nøglen til lederskab”

“Intimitet er nøglen til lederskab”

Lederudvikling kommer i mange afskygninger, men der er stor forskel på udbyttet, mener Stefan Schlie, der er Head of WTG Engineering i Vattenfall. Han går både til workshops og konferencer, men peger på, at et netværk med kontinuitet og intimitet har mest at byde...

read more

Medlemskaber

Som medlem hos F5 er du altid på forkant med de nyeste trends og tendenser indenfor ledelse og lederudvikling. Vi samler nysgerrige og ambitiøse ledere, der har fokus på personlig udvikling gennem sparring og faglige diskussioner.

Vil du være med i et professionelt ledernetværk eller blot have adgang til alle vores konferencer og foredrag, så bliv klogere på dine muligheder her.

Hent PDF om netværket

Indtast dine oplysninger og få adgang til PDF'en.

Source - network group

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Få en gratis workbook.

Indtast dine oplysninger og vi sender dig en rabatkode, der giver dig én gratis workbook.

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Få en gratis workbook.

Indtast dine oplysninger og vi sender dig en rabatkode, der giver dig én gratis workbook.

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette kursus?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette kursus?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Indtast dine oplysninger og modtag vores eventkalender i din mailindbakke

Source

Tak.

Indtast dine oplysninger og modtag kursusbeskrivelse i din mailindbakke

Source

Tak.

Indtast dine oplysninger og modtag netværksbeskrivelsen i din mailindbakke

Source

Tak.

Indtast dine oplysninger og modtag netværksbeskrivelsen i din mailindbakke

Source

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source - counseling

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source - counseling

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source - counseling

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source - counseling

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source - counseling

Tak.

Indtast dine oplysninger og modtag brochuren om medlemskabet i din mailindbakke

Source - membership PDFs

Tak.

Indtast dine oplysninger og modtag brochuren om medlemskabet i din mailindbakke

Source - membership PDFs

Tak.

Are you interested in this network group?

Fill out the form and we will contact you.

Source - counseling

Thank you.

Are you interested in this network group?

Fill out the form and get access to the PDF about the network.

Netværksbeskrivelser

Thank you.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og få adgang til PDF'en om netværksgruppen.

Netværksbeskrivelser

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og få adgang til PDF'en om netværksgruppen.

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og få adgang til PDF'en om netværksgruppen.

Netværksbeskrivelser

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og få adgang til PDF'en om netværksgruppen.