Nye generationer renser ud i erhvervslivets værdier

19. marts 2018

De nye generationer på arbejdsmarkedet er ikke interesseret i en tankeløs lønfest, et etikløst erhvervsliv og et arbejdsliv uden mentale og fysiske grænser. Derfor vil arbejdsmarkedet ændre markant fokus, vurderer garvede eksperter.

Man tænker, der må være fart på Alexandra Krautwald og Mettelene Jellinggaard. Men de to eksperter i samtidens arbejdsliv er i et roligt tempo, hvor hastværk er lastværk. 

Ikke på grund af slendrian eller fordi de ikke bedriver noget. Nej, fordi de gennem hundredvis af interviews, data, opgaver og mange år med topledelse har mistet troen på travlhed, stress, selvrealisering og selvledelse. Men også på bonusser, dashboards og scorecards. I stedet er tiden inde til at prioritere et nyt fællesskab på arbejdspladserne, holde (helt) fri når det kræves og ikke dyrke  en individuel perfektionsdyrkelse. Værdier, der kan virke altmodisch, men i virkeligheden er hyper moderne.

Det er nemlig den næste generation, de såkaldte Y’ere (født mellem 1980-1995) og Z’ere (1995-2012), der er ved at afklæde forestillingen om det grænseløse arbejdsmarked, hvor man konstant skal tænke i livslang læring og tage ansvar for egen udvikling og trivsel. Et mantra, der har rod i 1970’ernes selvrealisering, parret med 80’ernes individualisering og kædet sammen med vores tids fokus på ”robusthed” og ”mod”, og det præger fortsat mange ledelsesmodeller i Danmark.

Et opgør med falske forestillinger

Mettelene Jellinggaard og Alexandra Krautwald kalder forestillingen ”løgnen om det endeløse potentiale” og mener, at den i den grad ikke er tidsvarig. De er ved at lægge sidste hånd på en ledelsesbog til lederen, der skal forstå den næste generation, men først og fremmest til ungdommen, der skal til at arbejde på et fordrejet arbejdsmarked. Og der er behov for at skabe en dialog på tværs af generationer, mener Mettelene Jellinggaard.

”Noget af det vi har haft som afsæt, har været hvordan folk har det ude på arbejdsmarkedet – både blandt folk, vi selv kender, og i vores egen generation generelt er der mange udbrændte og utilfredse. Til dem har vi sagt: Det er ikke jeres skyld, at I synes, det er svært at håndtere arbejdsmarkedets pres. Nu kan vi se, at de unge har det mindst lige så svært ude på arbejdspladserne”.

Det kræver et opgør med måden, ungdommen bliver italesat på. For det moderne arbejdsmarked er krævende, og det er struktureret forkert, mener de. Mens mange ledere omtaler unge vidensarbejdere som troløse medarbejdere, der hopper rundt mellem jobs som fra tue til tue, er virkeligheden ofte en anden fra unges perspektiv. Her har mange svært ved at finde jobs og ender i korte projektstillinger, hvor overarbejde og fokus på konstant at levere gode resultater er en psykisk belastning. Deres illoyalitet er mere et produkt af, at mange virksomheder ikke tager deres kritik seriøst og sætter høje krav om ”robusthed”.

Arbejdsmarked vil snart bestå af 75% nye

Netop forestillingen om den lykkelige, robuste og selvledende medarbejder, der tager læring og realisering i egne hænder, er en vanskelig myte at aflive, mener Krautwald og Jellinggaard.

”Hvis de unges indre forestilling om arbejdslivet overhovedet ikke stemmer overens med den verden, der udspilles derude, så er det, der kommer en mislyd. Og det tror jeg, der er rigtig mange, der føler – og ikke kun blandt de unge generationer. De unge generationer har bare ikke nogen forudsætninger for at tage stilling til, om det er dem, der er noget galt med, eller de andre. Her har vi andre, der har været i spillet noget længere, lidt bedre forudsætninger for at skyde eksempelvis overoptimisme ned og sige ’spis lige brød til’”, siger Alexandra Krautwald og fortsætter:

”Særligt når forestillingen gentages igen og igen. I fremtiden bliver ledere nødt til at hive ny retorik op ad skuffen og samtidig forstå den generation, der inden for fem år udgør 75% af Danmarks arbejdsstyrke. Når de har gjort det, vil de kunne lede de unge generationer med meget stor succes”.

Det bliver ungdommens arbejde at gøre op med den ældre generations forestillinger, mener Krautwald og Jellinggaard.

Og det bliver meget nødvendigt, for arbejdsmarkedet, som det er nu, er en hård nyser.

”Mange ledelsesprincipper og måder at drive virksomhed på er bygget op på et menneskesyn, der ikke holder stik. For det er bygget op på en ønsketænkning om, hvordan vi kan arbejde, og hvad vi kan præstere. Inde i mit hoved hedder den win-win: ideen, som virksomheder og fagbevægelsen har bygget op, baserer sig på, at både medarbejdere og virksomheder vinder ved at udnytte ’individets evige potentiale’”, siger Mettelene Jellinggaard og uddyber:

”Det gør, at der ikke er konflikter mellem arbejdstager og arbejdsgiver, men en pagt om at udnytte hinanden så meget som muligt. ’Du bliver fantastisk, og vi vinder ved, at du arbejder hårdt’. Det er en løgn. En lækker løgn, som medarbejdere har meget svært ved at give slip på, og som bygger på Østens religioner om bevidsthed og selvrealisering”.

Og skismaet omhandler ikke kun selvrealisering, fortæller de, men også om drømmen om at være med på vinderholdet.

”Vinderne er de dygtigste, dem der meget hurtigt omsætter deres uddannelse til resultater, og dem der tjener mange penge. Men vandbærerne regner vi ikke rigtig for noget i den sammenhæng. Dem, der får alt det andet til at hænge sammen, er usynlige i næsten alle sammenhænge”.

God hyre har mistet sin magi

Netop løn er et område, der kløver sig ind mellem generationerne. For de yngre medarbejdere er ikke drevet af de samme ting som tidligere, har de to rådgivere fundet frem til. Blandt andet har en høj løn for et lidet meningsgivende arbejde mistet noget af sin tiltrækningskraft. I stedet er bæredygtighed, etik og moral blevet vigtige værdier, hvis et job skal give mening.

Så tankerne om en god hyre for et ellers kedeligt arbejde fungerer ikke for unge?

”For mange er det nærmest devaluerende i en samtale eller en ansættelse af et ungt menneske at lægge vægt på det. Men det var det for os i generation X (født mellem 1960-1980, red.) og de ældste af generation Y. For de unge i dag er det vigtige at bidrage, at blive spurgt, at se en højere mening i det fællesskabsorienterede”, forklarer Alexandra Krautwald.

”For X’erne, der er vores generation, er den forestilling, flere af de unge er ved at pille ved, ideen om ’sandheden’. For i den sandhed, vi har bygget op, er der samtidig en mistrivsel. Den er blevet en præmis og et vilkår, der behandles med antidepressiver, langtidssygemeldinger eller indre bearbejdning. Der vel at mærke ikke virker”.

Det er dog nemmere for de unge, fordi de har helt andre tanker om det meningsfulde liv, mener Mettelene Jellinggaard.

”Det moderne er i virkeligheden det følsomme og det håbefulde. Man har brug for fortryllelsen for at kunne holde livet ud. Det har vores generation meget svært ved at forstå. Noget af det, jeg synes, de unge kan, er, at de ønsker at dele. De er meget fællesskabsorienterede og optaget af en ide om åbenhed og open source, hvilket selvfølgelig kommer af en overskudsposition, hvor de har haft alt, er blevet kørt i bil til det hele, og så videre. Men de har altså en gavmildhed”, siger Mettelene Jellinggaard og tilføjer lakonisk:

”Men den virkelighed, vi kaster dem ud i, er, både meget mere barsk men også meget mere innovationsdrevet, end den vi mødte”.

Generation Flittiglise skal sige fra

De unge, der kommer ud på arbejdsmarkedet, er første generation, hvor så mange er planlagte ønskebørn, der fødes ind i rige, ressourcestærke familier, hvor lektiehjælp, fuldkornsbrød og høje forventninger har været en del af opdragelsen.

Mange af dem har klaret uddannelser godt, har droppet sabbatårene og har på mange måder forsøgt at leve op til erhvervslivets præmisser. På den ene side er de børn af finanskrisens beherskelse, og på den anden side er de opflasket med 00’ernes lønfest. Problemet rammer generationen nu, hvor det er svært at få den rigtige start på arbejdslivet, selvom de har opfyldt kriterier sat af politikere, uddannelsessteder og erhvervslivet selv.

”Når vi ser på de unge, er der mange, der har taget deres uddannelser på rekordtid, har haft studiejobs samtidig, har været om sig, kan sige de rigtige ting, er klar til at løfte. De er forandringsvillige og indgår i performancevilkår på mange af de områder, der gælder på det danske arbejdsmarked. I det felt prøver vi at sige, at der er ting, der er på en måde, fordi de skal være sådan, men der er også ting der er på en måde, fordi de er til nogle andres fordel”, siger Alexandra Krautwald.

Nogle af de unge er ved at sige fra i forhold til vilkårene på arbejdsmarkedet, og de to erhvervsrådgivere mener, at det på sigt vil manifestere sig i en revolution af de uskrevne regler og værdier, der hersker på arbejdsmarkedet, hvor der bliver renset ud i robusthedsledelse. Men lige nu er ungdommen delt i to lejre, forklarer Alexandra Krautwald.

”Jeg oplever, at der er to forskellige tilgange, der præger unge. Der er dem, der har færten af ’vrangforestillingen om det gode liv’ og kan forstå den samfundskritik, der er af i den. Det er ikke majoriteten, men vi mener den gruppe vokser”, siger hun og tilføjer:

”Så er der den anden gruppe. Det er dem, der stadig er blændet af erhvervslivets fortælling, gerne vil tro på den, eller dem der har fortrængt den. Fordi fortællingen er blevet den vej, du når stjernerne, at du får stillingerne, og at du får det fede liv. Så der er en kæmpe risiko ved at gøre op med verdens bedste løgnehistorie”.

Hun mener, at det derfor kræver mod fra ledere og medarbejdere at indse den kløft, der er mellem generationerne og tilrettelægge den rute, de sammen kan følge for at skabe vækst og udvikling.

Råd til ungdommen – og til direktørerne

Mettelene Jellinggaard og Alexandra Krautwald har foruden deres analyse af sammenstødet mellem de unge og ældre formuleret nogle klare råd, de vil give videre til ungdommen og til lederen, der gerne vil forstå dem. Og her er en realistisk tilgang helt central.

”For det første skal de unge ikke tro på alt, hvad de hører. Mange af dem har en veludviklet kritisk sans, de har brugt på sociale medier og mange andre steder. Uanset hvor overbevisende dem med slips og jobtilbud måtte være, skal man ikke tro på, at de ved det hele – meget mere og meget bedre”, siger Mettelene Jellinggaard.

Alexandra Krautwald understreger, at en kritisk sans skal gælde, når unge (og ældre) præsenteres for urealistiske forventninger til, hvad man kan og skal præstere. Her må og skal den enkelte medarbejder – og særligt de unge – respektere deres biologiske begrænsninger. Hvis ikke de gør det, risikerer de at brænde ud før tid.

Blandt de vigtigste råd er dog tanken om at indgå i fysiske fællesskaber og værdifællesskaber og at tage vare på relationen til omverdenen.

”I vores researcharbejde til vores kommende bog har vi lært, at unge vil se sig som en del af noget større. Vi skal bevæge os væk fra noget individuelt, til et sted hvor den enkelte ser sig selv som en del af et nyt, opgraderet økosystem – både privat og på arbejde – og til det sted er mange af dem allerede godt på vej”, siger Alexandra Krautwald

Bogen er sat til at udkomme til efteråret på Dansk Psykologisk Forlag.

Joacim Præst

Læs også

Har du fundet din praktikplads til næste semester?

Har du fundet din praktikplads til næste semester?

F5 er en ung og ambitiøs virksomhed, som stræber efter at være Danmarks foretrukne leverandør indenfor lederudvikling. Vi har gennem de seneste 6 år samlet ca. 2000 ledere fra Danmarks største organisationer til sparring via netværksgrupper, foredrag, konferencer og...

læs mere
“I et eksternt netværk kan du tale frit”

“I et eksternt netværk kan du tale frit”

Er man som leder medlem af et internt organisationsnetværk, kan det til tider være svært at tale rent ud af posen. Det mener Henriete Siff Thomsen, der er centerleder i Frederikssund Kommune. Hun føler, at der er et andet fortrolighedsrum i hendes netværk hos F5...

læs mere
“Intimitet er nøglen til lederskab”

“Intimitet er nøglen til lederskab”

Lederudvikling kommer i mange afskygninger, men der er stor forskel på udbyttet, mener Stefan Schlie, der er Head of WTG Engineering i Vattenfall. Han går både til workshops og konferencer, men peger på, at et netværk med kontinuitet og intimitet har mest at byde...

læs mere

Medlemskaber

Som medlem hos F5 er du altid på forkant med de nyeste trends og tendenser indenfor ledelse og lederudvikling. Vi samler nysgerrige og ambitiøse ledere, der har fokus på personlig udvikling gennem sparring og faglige diskussioner.

Vil du være med i et professionelt ledernetværk eller blot have adgang til alle vores konferencer og foredrag, så bliv klogere på dine muligheder her.

Hent PDF om netværket

Indtast dine oplysninger og få adgang til PDF'en.

Source - network group

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Få en gratis workbook.

Indtast dine oplysninger og vi sender dig en rabatkode, der giver dig én gratis workbook.

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Få en gratis workbook.

Indtast dine oplysninger og vi sender dig en rabatkode, der giver dig én gratis workbook.

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette kursus?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette kursus?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Indtast dine oplysninger og modtag vores eventkalender i din mailindbakke

Source

Tak.

Indtast dine oplysninger og modtag kursusbeskrivelse i din mailindbakke

Source

Tak.

Indtast dine oplysninger og modtag netværksbeskrivelsen i din mailindbakke

Source

Tak.

Indtast dine oplysninger og modtag netværksbeskrivelsen i din mailindbakke

Source

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source - counseling

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source - counseling

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source - counseling

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source - counseling

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source - counseling

Tak.

Indtast dine oplysninger og modtag brochuren om medlemskabet i din mailindbakke

Source - membership PDFs

Tak.

Indtast dine oplysninger og modtag brochuren om medlemskabet i din mailindbakke

Source - membership PDFs

Tak.

Are you interested in this network group?

Fill out the form and we will contact you.

Source - counseling

Thank you.

Are you interested in this network group?

Fill out the form and get access to the PDF about the network.

Netværksbeskrivelser

Thank you.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og få adgang til PDF'en om netværksgruppen.

Netværksbeskrivelser

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og få adgang til PDF'en om netværksgruppen.

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og få adgang til PDF'en om netværksgruppen.

Netværksbeskrivelser

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og få adgang til PDF'en om netværksgruppen.

Netværksbeskrivelser