da
da
sv

Webinar: Strategisk pædagogisk ledelse med Klaus Majgaard

Webinarets indhold

Webinaret henvender sig til alle ledere på børne- og ungeområdet og vil sætter fokus på tre udvalgte krydsfelter:

1. Ledelse opad: Hvordan forhandler du dit ledelsesrum, når der reelt er mange om at bestemme dit mandat?

Mange forestiller sig, at et ledelsesrum kan afklares ved at tage en dyb og afstemmende samtale med sin overordnede. I virkeligheden er du dog påvirket af adskillige interessenter, der både kan give og fratage dig din ledelsesautoritet. Derfor er der brug for politisk dialog for at få en realistisk forståelse for dit handlerum, ligesom det kan være nødvendigt at forhandle om sit mandater med sine politiske opdragsgivere

2. Ledelse nedad: Hvordan leder man fagligt ved at skabe betingelser for, at medarbejdere kan udøve professionel dømmekraft af høj kvalitet?

I arbejdet med børn og unge er vi grundlæggende afhængige af dygtige fagprofessionelle, hvis dømmekraft har det sidste ord i konkrete situationer. God ledelse er ikke at fratage medarbejdere muligheden for egen dømmekraft – det er tværtimod at kvalificere betingelser for dømmekraft – og respektere den. Det stiller dog krav til den enkelte leder at skulle lede gennem andres selvstændige brug af dømmekraft – og hvordan håndteres det?

3. Ledelse på tværs: Hvordan skaber vi samarbejde på tværs – vel vidende, at dette samarbejder bryder op organisationens grænsedragninger og kompromiser?

Hver gang vi forsøger at skabe mere sammenhæng i arbejdet med børn og unge, bryder vi op i grænser og kompromiser. Vi skaber tværgående fora og arbejdsformer, men dermed lægger vi også op til svære genforhandlinger af opgaverne, magten og kulturen i organisationen. Hvordan følger vi disse genforhandlinger til dørs?

Oplægsholder: Klaus Majgaard

Klaus Majgaard har arbejdet med ledelse i uddannelsesverdenen i mange år både som praktiker, forsker og konsulent. Han har bl.a. været børne- og kulturdirektør i Fredericia og børn og unge-direktør i Odense. Klaus har arbejdet som underviser og konsulent for ledere fra mange forskellige uddannelser. Han er ph.d. og har skrevet flere bøger om offentlig ledelse og underviser på masteruddannelser for uddannelsesledere på DPU og CBS.

Hos F5 er Klaus Majgaard netværksdirektør for netværksgruppen Strategisk Pædagogisk Ledelse

Anmeldelse af bogen

“Gennem spændingsfelter, teorier og cases om strategisk pædagogisk ledelse, formår Klaus Majgaard på fornemmeste vis at omsætte teori til praksis. Her er endelig en bog, hvor teorierne gøres operationelle og den opfylder et længe næret ønske om en bog, hvor teori og praksis balancerer hånd i hånd. I bogen lægges der op til refleksion over egen praksis, men man overlades ikke helt til sig selv, da der præsenteres handlemuligheder værktøjer, som er lige til at putte i ens egen ledelsesværktøjskasse. Bogen er yderst relevant til undervisning af ledere, til brug i et lederteam og til drøftelse i relevante lederfora”.

Dorte Torp Andreas

Næstformand – Skolelederforeningen