da
da
sv

Offentlig mistrivsel stjæler fokus fra kerneopgaver

9 min

En Ballisager-rapport tegner et trist billede af den offentlige sektor, hvor blandt andet løn og stressforebyggelse scorer bundkarakter. Ifølge en ledelsesekspert bør vi stoppe med at tale om det offentliges ’skeletter’ og i stedet fokusere på løsninger.

Er man offentligt ansat, halter man i den grad efter den private sektor på adskillige parametre. Det lader i hvert fald til at være én af konklusionerne i en ny kandidatanalyse fra konsulenthuset Ballisager, hvor man forsøger at tegne et billede af danskernes forhold til deres job og til arbejdsmarkedet.

I analysen fremgår det, at især de offentligt ansatte er utilfredse med en række faktorer i forbindelse med deres arbejde. Blandt andet er ansatte i det offentlige mest utilfreds med deres løn – sammenlignet med ansatte i enten små, mellemstore eller store private virksomheder. Det er også offentligt ansatte, der er mest utilfreds med manglede indflydelse på beslutninger, ligesom de er den arbejdstagergruppe, der i størst grad savner mulighed for at avancere i deres job. Tilmed får offentlige arbejdspladsers klimabevidsthed bundkarakter af deres ansatte, ligesom det offentlige også er dårligst til stressforebyggelse.

Det kedelige billede, som analysen tegner, kommer ikke bag på ledelseskonsulent, foredragsholder og forfatter Anders Seneca, der også er direktør i Dogmekompagniet. Han understreger dog, at det ikke gavner hverken de offentligt ansatte eller den offentlige sektor, når vi igen og igen sætter fokus på de offentlige problemer uden samtidig at pege på årsag og løsning.

”Man giver problemerne en helt forkert bevågenhed og har generelt et helt forkert take på debatten og måden, hvorpå man bearbejder problemerne. Jeg arbejder med en meget stor variation af offentlige organisationer, og selvom jeg godt kan nikke genkendende til problematikkerne, så skal man passe på, at man ikke får gjort tingene for sort-hvide. Det er ikke et spørgsmål, om det offentlige kontra det private, men et spørgsmål om ledelse kontra ’afledelse’. Det handler om de muligheder, du i virkeligheden har for at løfte ledelsesopgaven i to forskellige typer organisationer”, fastslår han.

Usynlige kerneopgaver

Kandidatanalysens fremstilling af den offentlige sektor som et sted med store mangler, er bestemt ikke en enlig svale. Alene indenfor det seneste år har andre undersøgelser blotlagt flere områder, hvor det offentlige halter efter det private.

I januar i år kunne en rapport fra Beskæftigelsesministeriet og Finansministeriet påvise, at offentligt ansatte har flere sygedage end privatansatte, mens en undersøgelse fra Fagforbundet FOA i december sidste år viste, at det psykiske arbejdsmiljø halter efter i det offentlige. Ligeledes kunne Udenrigsministeriet sidste sommer offentliggøre en ligestillingsredegørelse for 2017, der viser, at der er færre kvinder i offentlige topledelser end i private.

Ifølge Anders Seneca bidrager disse tal og undersøgelser dog kun til en fortsat udskamning af det offentlige i stedet for at tage favntag med årsagen til de offentligt ansattes utilfredshed.

”Jeg kan sagtens forstå, at mange offentligt ansatte føler sig pressede – for det er de – men mange af de problemer, vi hører om, er i virkeligheden symptomer på andre mangler og i stedet for at symptombehandle, bliver vi nødt til at fokusere på de reelle problemer for at få fat om nældens rod. Oftest stikker problemerne dybere, end mange offentligt ansatte selv er klar over, men vi bruger alt for meget energi på at snakke om trivsel, og derfor får det lov at fylde så meget – både i de offentligt ansattes og den almindelige danskers bevidsthed”, forklarer han og uddyber:

”Det handler ikke om trivsel, om løn eller stress, men om ledelse og fravær af ledelse. Om man så gav offentlige medarbejdere det dobbelte i løn, så ville de virkelige problemer ikke forsvinde. Hvis man ansatte 10 arbejdsmiljøkonsulenter mere i hver kommune, vil det ikke gøre en pind, da den utilfredshed, som bliver tegnet i analysen (fra Ballisager, red.) i rigtig mange tilfælde er symptomer på, at mange offentlige ledelser ikke arbejder intenst nok på meningsskabelse på arbejdspladsen”, siger han.

Anders Seneca mener, at nøgleordet bag de mange problemer i den offentlige sektor er fokus på kerneopgaven – eller rettere mangel på samme.

”De her trivselsproblemer kommer sig af, at man grundlæggende ikke er enige om, hvad ens kerneopgave er på de offentlige arbejdspladser, og hvis ikke der hersker en fælles forståelse og mening, så definerer den enkelte medarbejder den selv. Det betyder, at motivationsskabelse samt det overordnede formål med ens arbejde bliver noget individuelt på mange offentlige arbejdspladser, og hvis ikke vi er enige om, hvad vores kerneopgave er, så får det konsekvenser for den fælles motivation. Så bliver det i stedet frustration, vi får at se”, forklarer han.

Ledere skal huske at lede

Ifølge Anders Seneca er det i høj grad de offentlige lederes ansvar at skabe fokus og refleksion af den fælles kerneopgave på arbejdspladsen – og ad den vej styrke de ansattes motivation. Det betyder også, at den enkelte leder skal tage mere ansvar ved at se på, hvad man kan udrette ud fra de rammevilkår, man nu engang er underlagt.

”Der er mange offentlige ledere og medarbejdere, der får spundet en historie om, at vi har disse problemer qua, at vi er en offentlig arbejdsplads, men det passer ikke. Vi har de her problemer, fordi man mange steder ikke leder, men afleder. Hvis du som leder køber præmissen om, at det hele bestemmes fra Christiansborg, og at du er låst af politik, jamen så er du ikke en leder. Den enkelte leder skal insistere på at lede – det er jo det, der definerer jobbet. Hvis ikke man skaber et handle- og ledelsesrum, er det ikke ledelse, men blot administration”, siger Anders Seneca og tilkendegiver, at det kan lyde hårdt.

”Jeg ved godt, det er groft tegnet op, men jeg tror, at der er brug for, at vi får banket nogle af de her pointer lidt skarpere ind hos flere ledere. Der er alt for mange offentlige ledere, der har reduceret sig selv til trivsels- og omsorgskonsulenter – og det på trods af, at der findes utrolig mange dygtige offentlige ledere. Samtidig er det heller ikke rimeligt overfor disse dygtige ledere og de velfungerende offentlige arbejdspladser, at man på den måde generaliserer”, mener han.

Skal man komme de problemer til livs, som analysen fra Ballisager peger på, så kræver det først og fremmest, at det offentliges kerneopgaver bliver tydeliggjort gennem en styrket ledelse.

”Vi bør fokusere på, hvad der er det offentliges kerneopgaver. Lige nu er personalets trivsel blevet en kerneopgave mange steder, og det er helt forfejlet. Vi er ikke ansat til at trives – og det er vigtigt, at det har bevågenhed – ikke mindst hos lederen. Trivsel kommer netop af, at en arbejdsplads får fokuseret og fællesgjort kerneopgaven. Vi trives, når vi ved, hvad formålet med vores ansættelse er, men det er der alt for lidt ledelsesmæssig fokus på. Det skal ændres, og det gøres blandt andet ved at få skabt en bedre forståelse af, hvad vi forstår ved ledelse i det offentlige og få kridtet mulighedsrummet op”, siger Anders Seneca og henviser til sin egen erfaring fra den offentlige sektor.

”Jeg oplever, at når man flytter fokus fra, hvad vi laver til, hvorfor vi gør det, så begynder vi at styrke den fælles motivation og det er med til at skabe trivsel og arbejdsmiljø”, fastslår han.

Ledelse og Innovation

Hastighed, kompleksitet og uvished er for langt de fleste ledere i dag en hverdagsudfordring. Når gårsdagens løsninger allerede er forældet i morgen, er der brug for ledere, der har modet til at handle og forandre for at fremtidssikre organisationen, teamet og lederrollen.

Netværket Ledelse og Innovation er din mulighed for at reflektere over eget lederskab i den innovative proces, og hvilken indflydelse det har på processen. Vi identificerer styrker og svagheder i din ledelse og finder i fællesskab frem til, hvordan du kan udvikle og tilpasse din ledelsesstil til den enkelte situation.

Anders Seneca er til daglig direktør i konsulentfirmaet Dogmekompagniet, hvor han hjælper offentlige og private organisationer med at forankre forandring gennem foredrag, udviklingsprocesser, teamcoaching og ledersparring. Han har fokus på, hvordan man kan forandre, forankre og løse kerneopgaven gennem strategisk og praktisk ledelse.