Organisera verksamheten fu00f6r innovation

13. June 2017

”Jag kan förstå att Noma hade behov för ett särskilt innovationslabb, där man hade tid och möjlighet för att utveckla nytt. Föreställ dig ett kök i vilket folk springer runt och ropar och skriker och steker… Det är klart att det inte finns tid till att dra sig undan och reflektera när man får en ny idé. Men vi ska ärligt erkänna att det inte endast är i restaurangkök som detta är fallet. Det är detsamma i driften, rutiner och jäktande ser vi i de flesta företag nuförtiden. Vi är helt enkelt inte organiserade för innovation!”

Anders Hvid arbetar till vardags med att skapa radikal innovation, strategi och företagsutveckling i rådgivningsföretaget Dare Disrupt. Han är också författare till boken ”Förstå Fremtiden” och kommer titt som tätt med bud på hur danska företag kan komma vidare in i framtiden. Och det handlar inte om att skaffa ett rum med gräs på golvet där medarbetarna kan gå in och tänka innovativt och kreativt då och då. Nej, Anders Hvid är tillhängare av något som är mer omfattande än så. Ett annat sätt att tänka organisation på, där man som företag skapar ett ramverk för, och allokerar resurser till, innovation. Där man stöttar innovation och har en plan för vad som ska ske med resultatet av de innovativa satsningarna. 

”Det existerar inte företag som i utgångsläget inte är innovativa. Det handlar uteslutande om vilka gränser vi sätter för innovation,” betonar Anders Hvid. 

För honom är den ideella, innovativa organisationsmodellen inte hugget i sten. Det finns flera sätt att aktivera innovationskraften i ett företag och de fungerar olika. En del väljer att använda sig av externa innovationslaboratorium, såsom exempelvis Noma, Danske Bank och LEO Pharma. DR (Danmarks Radio) använder sig av en annan modell, där medarbetarna kan komma med förslag på innovativa projekt och få pengar för det. Och så är det i IBM, som deciderat har gett deras medarbetare betalt för att innovera. Om detta berättar IoT Innovation Architect hos IMB, Kim Escherich. 

Här har du 15 000 kr. Innovera! 
“De flesta tror nog att alla hos IBM är lite tråkiga revisortyper i slips och kostym. Och jag ska ärligt erkänna, att det är så jag också ser ut. Men man ska inte döma hunden efter håren,” tycker Kim Escherich. 

Han berättar om IBM:s fokus på att skapa interna entreprenör communities inom företaget, bland annat initiativet ”Cognitive Build”, där man har gett alla medarbetarna 2 000 virtuella dollar. Härefter har medarbetarna grupperat sig för att utveckla nya idéer, som de har investerat sina virtuella dollar i. Ifall idéen vinner går pengarna till projektet. 

”Det att utveckla idéer, och att ta sig tid till att göra det, blir en kultur som vävs in i allt möjligt annat som medarbetarna företager sig. Det är lätt att använda en stor kappsäck pengar på forskning och utveckling och säga att företaget är innovativt. Det svåra är att skapa en organisation där folk leker och är med till att skapa en verklig förändring. Jag tror mycket mer på det. Ta t.ex. de förändringar som digitaliseringen skapar. Det är ju en 360 graders problemställning för en organisation. Men det är inte alltid något som vi kan isolera till en flock kreativa nördar ute i ett garage och säga ”det löser de säkert! Ofta är det en mycket större utmaning på alla olika nivåer i organisationen.”

Nördarna i garaget
Just precis det att samla en grupp kreativa, passionerade människor – inte i ett garage men i en extern enhet – har man däremot valt att göra hos det internationella medicinalföretaget LEO Pharma. Här har man upprättat LEO Innovation Lab som idag omfattar ca. 70 medarbetare. Labbet är fullständigt avskilt från resten av LEO Pharma och medarbetarna i labbet består av specialister inom allt från antropologi och UX till finans.  

“Och så har vi folk från 15 olika nationer, vilket är helt ovärderligt eftersom du får input från så många olika kulturella,” berättar LEO Innovation Labs CEO, Kristian Hart-Hansen.  

Men trots att både kompetenser och metoder avviker jämfört med moderbolaget, LEO Pharma, har projektet fullt stöd från den översta lednings- och styrgruppen. Och det menar Kristian Hart-Hansen är fullständigt avgörande. 

“Det är ju en tämligen visionär tanke det här. Vi tänker annorlunda och får då och då inspiration från helt andra verkligheter än medicinalverkligheten. Liksom från en del produkter och teknologier som ligger relativt långt från vardagen och tänkesättet hos de flesta i en sådan styrgrupp. Det är bland annat en generationsfråga. Så ja, du ska ha en styrgrupp som förstår varför det är nödvändigt att göra detta. Det gjorde de som tur var i LEO Pharma,” berättar Kristian Hart-Hansen.  

LEO Innovation Lab fick tre år och 500 miljoner DKK till att utveckla nya lösningar kring kärnprodukten, som är medicinalprodukter till patienter med hudsjukdomar och andra kroniska sjukdomar. 

Stjäl din egen verksamhet, innan andra gör det

Kristian Hart-Hansen kallar LEO Pharmas upprättade av LEO Innovation Lab för ”förtagsbesiktning”. De senaste åren har giganter som Apple, Google och Amazon investerat massivt i hela sundhetsområdet, så ifall man som internationell aktör vill vara en seriös spelare på området, ska man handla snabbt, värderar han. Och liksom Anders Hvid, menar han att de flesta företag i själva verket har behov för att ta den exponentiella utvecklingen seriöst, och förbereda organisationen för det. Nu. Eftersom det finns så många teknologier som kommer innebära förändringar i vårt sätt att leva, konsumera och transportera oss på, osv.  

“Jag är övertygad om att innovation är mycket enklare och bättre ifall man inte står med ryggen mot väggen. Mer långsiktigt. Kort sagt handlar det t.ex. om att börja undersöka vilka risker som teknologin medför, såsom risken för att någon skulle kunna stjäla din verksamhet. Finns där en risk för det, så är det bara en tidsfråga innan någon gör det. Så ska du hellre göra det själv,” lyder uppmaningen. 

Tillbaka till kärnverksamheten
En fråga som ofta dyker upp när man pratar om innovationstilltag, är hur man kan försäkra sig att alla de goda idéerna kommer kärnverksamheten tillgodo, för att därmed utvecklas. För risken är alltid att de nya idéerna möts av skepsis, eller istället för att bidra till moderbolaget, bildar ett eget företag. Men är det sistnämnda så dåligt? 

“Det kan provocera mig att vi ofta arbetar med innovation utanför det existerande företaget, och på sätt och vis ger upp våra gamla företag. Så kan vi lika gärna bränna ned hela skiten och börja om från början. Men detta kan ju inte vara lösningen. Vi MÅSTE kunna utveckla de företag vi har,” säger Anders Hvid. 

Å andra sidan menar han inte att ett initiativ såsom LEO Innovation Lab, trots att det är en extern enhet, är en dum idé. Så länge man skapar en process för när och hur idéerna förs tillbaka till moderbolaget. Och detta arbetar man flitigt på hos LEO Innovation Lab. 

“Vi har självklart formulerat ett ramverk för vad vi arbetar med, så att det relaterar till de områden som LEO Pharma traditionellt sysslar med. Vi springer ju inte bara runt och får alla möjliga galna idéer. Vi arbetar också mycket med att kommunicera till LEO Pharma om allt vi gör, och vilket värde det medför,” förklarar Kristian Hart-Hansen. 

Det är just precis kommunikationen och att skapa mervärde som är det viktiga att hålla fast vid. För om organisationen inte har en stark ledningsgrupp som kan upprätthålla en positiv och öppen förändringskultur, kommer företagets ”Immunförsvar” aktiveras och medarbetare visa motstånd, säger Kim Escherich. 

“Ser man sig runt omkring i det internationella näringslivet upptäcker man att de mest innovativa företagen har starka, visionära ledare som skapar en utvecklingsorienterad arbetsmiljö åt medarbetarna, så att de själva kan, och inte minst vill.”

Stine Herdel Bjerre

Læs også

Har du fundet din praktikplads til næste semester?

Har du fundet din praktikplads til næste semester?

F5 er en ung og ambitiøs virksomhed, som stræber efter at være Danmarks foretrukne leverandør indenfor lederudvikling. Vi har gennem de seneste 6 år samlet ca. 2000 ledere fra Danmarks største organisationer til sparring via netværksgrupper, foredrag, konferencer og...

read more
“I et eksternt netværk kan du tale frit”

“I et eksternt netværk kan du tale frit”

Er man som leder medlem af et internt organisationsnetværk, kan det til tider være svært at tale rent ud af posen. Det mener Henriete Siff Thomsen, der er centerleder i Frederikssund Kommune. Hun føler, at der er et andet fortrolighedsrum i hendes netværk hos F5...

read more
“Intimitet er nøglen til lederskab”

“Intimitet er nøglen til lederskab”

Lederudvikling kommer i mange afskygninger, men der er stor forskel på udbyttet, mener Stefan Schlie, der er Head of WTG Engineering i Vattenfall. Han går både til workshops og konferencer, men peger på, at et netværk med kontinuitet og intimitet har mest at byde...

read more

Medlemskaber

Som medlem hos F5 er du altid på forkant med de nyeste trends og tendenser indenfor ledelse og lederudvikling. Vi samler nysgerrige og ambitiøse ledere, der har fokus på personlig udvikling gennem sparring og faglige diskussioner.

Vil du være med i et professionelt ledernetværk eller blot have adgang til alle vores konferencer og foredrag, så bliv klogere på dine muligheder her.

Hent PDF om netværket

Indtast dine oplysninger og få adgang til PDF'en.

Source - network group

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Få en gratis workbook.

Indtast dine oplysninger og vi sender dig en rabatkode, der giver dig én gratis workbook.

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Få en gratis workbook.

Indtast dine oplysninger og vi sender dig en rabatkode, der giver dig én gratis workbook.

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette kursus?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette kursus?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Indtast dine oplysninger og modtag vores eventkalender i din mailindbakke

Source

Tak.

Indtast dine oplysninger og modtag kursusbeskrivelse i din mailindbakke

Source

Tak.

Indtast dine oplysninger og modtag netværksbeskrivelsen i din mailindbakke

Source

Tak.

Indtast dine oplysninger og modtag netværksbeskrivelsen i din mailindbakke

Source

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source - counseling

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source - counseling

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source - counseling

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source - counseling

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source - counseling

Tak.

Indtast dine oplysninger og modtag brochuren om medlemskabet i din mailindbakke

Source - membership PDFs

Tak.

Indtast dine oplysninger og modtag brochuren om medlemskabet i din mailindbakke

Source - membership PDFs

Tak.

Are you interested in this network group?

Fill out the form and we will contact you.

Source - counseling

Thank you.

Are you interested in this network group?

Fill out the form and get access to the PDF about the network.

Netværksbeskrivelser

Thank you.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og få adgang til PDF'en om netværksgruppen.

Netværksbeskrivelser

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og få adgang til PDF'en om netværksgruppen.

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og få adgang til PDF'en om netværksgruppen.

Netværksbeskrivelser

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og få adgang til PDF'en om netværksgruppen.

Netværksbeskrivelser