Digitaliseringen udfordrer de digitaliserede

Hvem bliver påvirket af digitaliseringen og hvordan? Det har en ny undersøgelse afdækket, og den tyder på, at ”livslang læring” er vigtigere end nogensinde før.

Den største undersøgelse til dato af digitaliseringen af det danske arbejdsmarked konkluderer dét, som vi allerede har vidst længe: Nemlig at digitaliseringen i stigende grad påvirker danskernes arbejdsliv i form af ny teknologi og automatisering af arbejdsopgaver. Men det, vi ikke har vidst før nu, er hvordan digitaliseringen påvirker, hvem den påvirker og hvor meget. Det ved vi nu.

Undersøgelsen er lavet af Forskningscenter for arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier (FAOS) på Københavns Universitet. Formålet har været at undersøge, hvordan arbejdsgivere og lønmodtagere i private servicefag konkret påvirkes af de forandringer, der følger med digitaliseringen af arbejdsmarkedet. Projektet er finansieret af HK Privat, HK Handel og Dansk Erhverv og bygger på svar fra 18.000 tilfældigt udvalgte erhvervsaktive danskere i alderen 15-74 år.


Danskerne er tydeligt "automatiserede"

En af konklusionerne i undersøgelsen er, at arbejdsmarkedet i Danmark allerede har en høj grad af "automatisering". I gennemsnit er det halvdelen af de erhvervsaktive danskere i undersøgelsen, som svarer, at de har et arbejde, der kan karakteriseres som ”kontorautomatiseret” i høj eller meget høj grad. Dvs, at de bruger computere/devices det meste af arbejdstiden, bruger programmer til at håndtere store mængder af data og bruger forskellige former for netværk.

Hver femte dansker har et arbejde, der kan karakteriseres som ”maskinautomatiseret”. Dvs. at de bruger computerstyrede maskiner i arbejdet.

Anvendelsen af computer, tablet eller smartphone er desuden særdeles udbredt på det danske arbejdsmarked. 82% af de erhvervsaktive danskere i alderen 15–74 år bruger i en eller anden udstrækning disse teknologiske redskaber i deres arbejde.

Men hvad betyder de konstateringer for, hvordan vi varetager vores arbejde? Jo, det betyder blandt andet, at vores arbejdsopgaver har forandret sig væsentlig de senere år på grund af den hastige udviklingen af digitale og teknologiske muligheder. Det faktum er svært at overse, når hele 41% af alle de erhvervsaktive danskere i undersøgelsen svarer, at de har fået nye typer af opgaver i deres arbejde det seneste år. 16% oplever at have fået nye opgaver som en direkte følge af ny teknologi eller nye computersystemer.


Jo mere digitaliseret, jo større forandring

Særligt inden for nogle brancher, er de hastige forandringer, som digitalisering og ny teknologi medfører, meget tydelige. I brancher som fx information og kommunikation, forsikring og finansiering er op til 92% af opgaverne allerede kontorautomatiserede i høj eller meget høj grad - og netop derfor bliver de ansatte i disse brancher også i særlig høj grad også påvirket af digitaliseringen.

Generelt fremgår det af undersøgelsen, at det netop er i de brancher, hvor der allerede er en høj grad af automatisering, at de ansatte oplever at have fået nye typer af opgaver det seneste år. Her har over halvdelen fået nye opgaver det seneste år, og hver fjerde svarer, at de nye opgaver er en direkte følge af ny teknologi eller nye computersystemer.

Det kan virke paradoksalt, at de mest digitaliserede bliver mest ramt af digitaliseringen - og det kom da også bag på arbejdsmarkedsforsker Anna Ilsøe, som står bag undersøgelsen.

”Men så igen: Det giver faktisk meget god mening, når man tænker over det. For hvis arbejdsområdet allerede er digitaliseret, så er det jo meget hurtigere at indføre flere digitale løsninger. At man fx begynder at arbejde med big data og andre nye digitale værktøjer. Så går det for alvor stærkt,” forklarer hun.

Anna Ilsøe mener derfor også, at undersøgelsen giver et vigtigt fingerpeg om, hvor der i særlig grad er behov for efteruddannelse, uddannelse og mobilitet på det danske arbejdsmarked.


Højtuddannede kommer under pres

Det vil især være de administrative jobfunktioner, som kommer til at opleve en markant transformation af jobindholdet de kommende år, vurderer Ejvind Jørgensen. Her vil der ske en redefinition af opgaver og kompetencer, og nogle funktioner vil helt forsvinde, vurderer han.

Ejvind Jørgensen er strategidirektør for cBrain og formand for Dansk ITs it-udvalg, ligesom han er forfatter til bogen ”Ledelse i d-land”. En bog om, hvilken type ledelse og hvilke kompetencer, som bliver afgørende i en digitaliseret verden. Ejvind Jørgensen er i det hele taget overbevist om, at ledere i både erhvervslivet og den offentlige sektor skal forholde sig til en ny virkelighed, hvor blandt andet begrebet ”livslang læring” vil være centralt.

”Det bedste råd, man kan give folk lige nu, det er at søge viden og kompetencer. Det, der var nok til at bestride et job i går, det er ikke nok til at bestride et job i dag. Så man kan lige så godt indstille sig på, at vi skal lære hele tiden,” siger Ejvind Jørgensen. Han peger blandt andet på, at der ligger et stort potentiale i at opkvalificere de mange, som allerede er rutinere digitale brugere, men som ikke har lært at bruge teknologien mere strategiskt.

Anna Ilsøe er enig:

”Når vi taler om opkvalificering af den danske arbejdsstyrke i forhold digitaliseringen, bliver der ofte fokuseret på de ufaglærte. Dem som mangler de helt grundlæggende kompetencer inden for det digitale. Men når man ser på undersøgelsen, så er det faktisk særligt de brancher, der er karakteriseret ved højtuddannede, der oplever de  største forandringer i jobbet som konsekvens af digitalisering. Så man kunne godt tale for, at der også er behov for kompetenceudvikling og efteruddannelse i de brancher.”


Frygten for jobtabet

Som Ejvind Jørgensen og mange andre påpeger det, vil en række job også forsvinde. Men udgør det en grund til bekymring, og hvad siger rapporten fra Forskningscenter for arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier om det?

”Det siger den egentlig ikke så meget om. Men for mig er det heller ikke det vigtigste at fokusere på," vurderer siger Anna Ilsøe og uddyber:

"Der har allerede været mange rapporter de senere år fra store internationale konsulenthuse, som fokuserer på jobtab i kraft af digitalisering og ny teknologi. Problemet er bare, at de ikke tager højde for alle de job, der samtidig bliver skabt af samme årsag. Vi har jo ingen anelse om, hvilke teknologier vi vil se om 5, 10, 20 år, og hvad de vil forandre. Så for mig er det netop forandringerne, der er mere interessante at se på. Noget vil forsvinde, men noget andet vil opstå,” siger Anna Ilsøe.

Ejvind Jørgensen peger også på forandringerne af arbejdsmarkedet og nye jobtyper i den nære fremtid. For ham er det udelukkende et spørgsmål om at gribe mulighederne:

”Der er ingen tvivl om, at vi vil opleve, at måden vi arbejder på forandres eller forsvinder helt. Men jeg tror også, der opstår mange nye muligheder. Danmark er virkelig langt fremme på det digitale og teknologiske, og det gælder om at udnytte det. Der er mange faktorer, der kommer til at ændre arbejdsmarkedet. Sådan noget som serviceindustrien vil vokse radikalt, ligesom der kommer en meget stor andel af ældre, der vil betyde en ændring af behovene på arbejdsmarkedet og nye jobfunktioner. Så for alle dem, der magter forandringerne, og synes det er spændende med digitalisering og teknologi, så er der store muligheder.”

Log ind hvis du har en F5-konto

Log ind hvis du har en F5-konto

Velkommen tilbage,

Jeg har glemt mit kodeord

Opret en profil og kom igang...

Sssssch, ny kode på vej. Tjek din mail.

Tilbage til login