Psykologisk tryghed handler om at kunne sige de svære ting

31. May 2023

Det er svært at indrømme sine fejl. Endnu sværere kan det være, når man har menneskers liv i hænderne. Derfor arbejder man på Rigshospitalet med at udbrede psykologisk tryghed blandt de sundhedsfaglige. Men det er en konstant proces – for trygheden kan forsvinde, hvis ikke man passer på den.

”En sen aften på et hospital bemærker den vagthavende sygeplejerske, at en patient får en meget høj dosis medicin. Hun undrer sig over det og overvejer at ringe til lægen. Men sidste gang hun ringede til ham med et lignende spørgsmål, havde han beklikket hendes faglige evner. Så hun slår det hen – for mon ikke det er rigtigt nok – og giver patienten medicinen.

Eksemplet med sygeplejersken kommer fra en af Amy Edmondsons TedTalks. Hun forsker i psykologisk tryghed, og hvad det har af konsekvenser for sundhedsvæsenet, når de sundhedsfaglige medarbejdere ikke tør sige, hvad de oplever og ser. For konsekvensen er, at der sker fejl, og når man har med mennesker at gøre, kan det i værste fald være fatalt.

Det ved man på Rigshospitalet, og derfor har man udarbejdet guidelines for, hvordan man kan arbejde med psykologisk tryghed, ligesom der arbejdes med det i form af workshops i afdelingerne. ”I sundhedsvæsenet har vi jo menneskers liv i hænderne, og derfor er det afgørende, at vi tør indrømme fejl eller påpege, hvis vi ser noget, der ikke er, som det skal være,” siger Lise Billund, der er ph.d. og ledelses- og organisations-konsulent på Rigshospitalet: ”Men for at kunne det, kræver det, at der er en høj grad af psykologisk tryghed på arbejdspladsen. Og det er hverken noget, der kommer automatisk eller forbliver – det er noget, der skal arbejdes med hele tiden.”

Amy Edmondsons forskning har vist, at de afdelinger, der indmelder flest fejl, også er dem, der har den laveste dødelighed, og det er i sig selv interessant, mener Lise Billund: ”Man skal lære af fejl, men man kan kun lære af dem, hvis man kender til dem. Derfor skal vi turde sige det højt på trods af hierarkiske skel, magt og status. For ellers kan vi ikke udvikle os, innovere og inkludere. Men det betyder også, at det er et kulturarbejde, så vi både ved, hvor styrkerne ligger, men også så vi ved, hvad der står i vejen for, at vi kan udvikle os.”

Ikke kun en hård tone

Lise Billund påpeger, at det ikke kun behøver at være en hård tone eller stramt hierarki, der gør, at folk ikke siger noget. Et samarbejde på en afdeling kan sagtens opleves harmonisk, fordi der er generel tryghed, og folk har det godt sammen. Til gengæld er der så ikke en kultur, hvor man kan finde ud af at give kritisk feedback, fordi man bliver i en comfort zone, hvor man ikke udfordrer hinanden. Psykologisk tryghed handler dermed ikke om, at man bare skal have det godt, men om at man er så tryg, at man tør sige de svære ting. ”Hvis man kun har fokus på speak up og speak out, som Edmondson kalder det, kan vi nemt komme til at overse den grundlæggende tryghed. For psykologisk tryghed er ikke kun, at vi løser kerneopgaven og undgå mortalitet – det er også, at vi motiveres i et fællesskab, har en arbejdsglæde og har lyst til at blive i vores job,” siger Lise Billund: ”Hvis vi ikke er i stand til at levere på de ting, har vi svært ved at holde på vores medarbejdere, ikke mindst den unge generation.”

Inklusion af de unge og nye

På Rigshospitalet har man ikke konkret fakta på, hvorfor folk siger op. Man kan dog se, at der er mange ledige stillinger på visse afdelinger, og gennemsnitserfaringen nogle steder er lavere end, hvad man kunne ønske sig. Men erfaringer fra hospitalet, der har 12.000 ansatte og over 350.000 årlige patienter, har vist, at psykologisk tryghed ikke kun er relevant i situationer med patienterne, men også med nye medarbejdere – ikke mindst de nyuddannede. For unge sygeplejersker og læger ønsker at gøre en forskel, men det tager tid at få erfaring nok til at kunne det, og for at de ikke skal blive skræmt væk, er det nødvendigt at arbejde med inklusionen af dem.

”Når tingene spidser til, er den psykologiske tryghed afgørende for, at man kan være i det. I et miljø på for eksempel en skadestue, kan der jo ryge en finke af panden, men hvis alle i et arbejdsfællesskab oplever at høre til og være ønsket, har man et ret godt grundlag for at håndtere, når det bliver svært i samarbejdet – også når der opstår konflikter. Inklusionen af ens kolleger bliver dermed vigtig for psykologisk tryghed – for ligesom tillid sker det ikke automatisk,” siger hun og fortsætter: ”Så der er forskellige metoder, hvorpå man arbejder med at styrke trygheden. Man kan mødes i ti minutter inden en vagt og lige tale sammen og tjekke ind med hinanden, eller efter en hård operation kan man samles og se hinanden i øjnene – og hvis der er røget en finke af panden, huske at sige undskyld. Det er ok, at bølgerne nogle gange går højt, så længe man husker hinanden. For psykologisk tryghed er også at kunne finde ud af ”reparere”, når noget er gået galt i vores relationer.”

En kendt fordom er, at lægernes omsorgsgen ligger på et meget lille sted. Det er dog ikke Lise Billunds indtryk – faktisk tværtimod. Men lægerne har haft brug for redskaber. For mens sygeplejerskeuddannelsen historisk set har været set som et plejefag, har lægeuddannelsen været mere teoretisk og praktisk. Det har dog ændret sig de senere år. ”Jeg møder mange læger, der rigtig gerne vil det her og kan se vigtigheden af det. Jeg tror, at det er fordi, vi alle intuitivt ved, hvad psykologisk tryghed betyder – vi kan mærke det i kroppen. Det betyder ikke, at det altid er nemt at opnå, men hvis alle har det som et mål, er vi godt med,” siger hun.

Mod gør sårbar

Konkret kan man selv fremme den psykologiske tryghed ved at være opmærksom på egen ageren. Går man i reptilhjernemode, hvis man får kritik? Glemmer man at sige undskyld, når tonen er blevet lidt for hård i en presset situation? Husker man at rose og værdsætte (de unge) læger og sygeplejersker, når de endnu engang har løbet stærkt? Det er den slags ting, som man selv skal tænke over, hvorfor man på Rigshospitalet arbejder med rollemodeller – lederne.

”Hvis du som leder tør eksponere dine fejl og tale om dem, lærer det kollegerne at gøre det samme. Men det handler også om, hvordan du så møder de fejl og ideer, som medarbejderne kommer med. Faktisk er det helt centralt, hvordan du reagerer på det. Hvis du ikke reagerer hensigtsmæssigt og eksempelvis virker afvisende, tør medarbejderne nemlig ikke komme en anden gang. Og det er helt afgørende, at medarbejderne tør det, for et hospital er en uforudsigelig verden, og i den sker der uundgåeligt fejl – vi er mennesker,” siger Lise Billund: ”Men der er ikke en enkel vej til psykologisk tryghed. For en leder kan også være modig og gå foran og kæmpe nogle kampe på vegne af medarbejderne og kulturen, og alligevel er der ikke psykologisk tryghed på afdelingen. Lederen er vigtig, ja, men kan ikke gøre arbejdet alene. At skabe psykologisk tryghed kræver mod af alle.”

For når vi udviser mod som mennesker, er vi også meget sårbare, og vi gør det sjældent igen, hvis vi bliver mødt med ydmygelse eller bliver udskammet. En måde at arbejde med at styrke den psykologiske tryghed i et arbejdsfællesskab er derfor at tale sammen om, hvad vi hver især har brug for for at føle os trygge, og hvad der i hverdagen modarbejder trygheden. Her kan dialogspil være et nyttigt redskab, fordi det inviterer til at tale om emner, man som kolleger imellem normalt ikke taler om. Og på den måde kan man blive opmærksom på hinandens oplevelse af tryghed.

Compassionate leadership

Nogle steder på Rigshospitalet arbejder man også med supervision, så medarbejderne har en mulighed for at tale om, hvad de har oplevet. For der er også det begreb, som hedder omsorgstræthed i belastningspsykologien. Det betyder rent ud sagt, at man ikke har mere omsorg at give af – og det kan gå hen at blive et problem, når man er sundhedsfaglig.

Hvis vi som mennesker er afstemte, kan vi nemlig balancere omsorgen, men hvis vi bliver pressede, kan vi enten blive underinvolverede, hvor vi bliver kolde, tenderende til kyniske, eller overinvolverede, hvor vi bliver overomsorgsfulde og kaster os selv så meget ind i det, at vi til sidst ikke kan skelne mellem os og det andet menneske, der har brug for omsorgen.

Omsorgstræthed er en reel bekymring i et sundhedsvæsen, der stadig presses mere. Derfor tror Lise Billund også, at compassionate leadership bliver et afgørende næste skridt for at fremme den psykologiske tryghed. For når ledere lytter mere, forstår og har empati for deres medarbejdere, forplanter det sig også i den omsorg, som medarbejderne udviser. ”Jeg tror faktisk, at den unge generation vil kræve det. Nogle gange har de i generationen ry for at være for porøse, men i virkeligheden er de unge meget stærkere, fordi de jo siger fra og tør sige, hvis de ikke bliver set og anerkendt – og det kan vi andre lære noget af,” siger Lise Billund: ”Tiden, hvor ”hvis du ikke kan klare mosten, må du gå” er forbi. Det fremherskende er nu, at vi skal kunne fungere i vores arbejdsliv, og det kræver, at vi oplever, at der er psykologisk tryghed.”

Elisabeth Hamerik Schwarz

Læs også

Har du fundet din praktikplads til næste semester?

Har du fundet din praktikplads til næste semester?

F5 er en ung og ambitiøs virksomhed, som stræber efter at være Danmarks foretrukne leverandør indenfor lederudvikling. Vi har gennem de seneste 6 år samlet ca. 2000 ledere fra Danmarks største organisationer til sparring via netværksgrupper, foredrag, konferencer og...

read more
“I et eksternt netværk kan du tale frit”

“I et eksternt netværk kan du tale frit”

Er man som leder medlem af et internt organisationsnetværk, kan det til tider være svært at tale rent ud af posen. Det mener Henriete Siff Thomsen, der er centerleder i Frederikssund Kommune. Hun føler, at der er et andet fortrolighedsrum i hendes netværk hos F5...

read more
“Intimitet er nøglen til lederskab”

“Intimitet er nøglen til lederskab”

Lederudvikling kommer i mange afskygninger, men der er stor forskel på udbyttet, mener Stefan Schlie, der er Head of WTG Engineering i Vattenfall. Han går både til workshops og konferencer, men peger på, at et netværk med kontinuitet og intimitet har mest at byde...

read more

Medlemskaber

Som medlem hos F5 er du altid på forkant med de nyeste trends og tendenser indenfor ledelse og lederudvikling. Vi samler nysgerrige og ambitiøse ledere, der har fokus på personlig udvikling gennem sparring og faglige diskussioner.

Vil du være med i et professionelt ledernetværk eller blot have adgang til alle vores konferencer og foredrag, så bliv klogere på dine muligheder her.

Hent PDF om netværket

Indtast dine oplysninger og få adgang til PDF'en.

Source - network group

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Få en gratis workbook.

Indtast dine oplysninger og vi sender dig en rabatkode, der giver dig én gratis workbook.

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Få en gratis workbook.

Indtast dine oplysninger og vi sender dig en rabatkode, der giver dig én gratis workbook.

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette kursus?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette kursus?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Indtast dine oplysninger og modtag vores eventkalender i din mailindbakke

Source

Tak.

Indtast dine oplysninger og modtag kursusbeskrivelse i din mailindbakke

Source

Tak.

Indtast dine oplysninger og modtag netværksbeskrivelsen i din mailindbakke

Source

Tak.

Indtast dine oplysninger og modtag netværksbeskrivelsen i din mailindbakke

Source

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source - counseling

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source - counseling

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source - counseling

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source - counseling

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source - counseling

Tak.

Indtast dine oplysninger og modtag brochuren om medlemskabet i din mailindbakke

Source - membership PDFs

Tak.

Indtast dine oplysninger og modtag brochuren om medlemskabet i din mailindbakke

Source - membership PDFs

Tak.

Are you interested in this network group?

Fill out the form and we will contact you.

Source - counseling

Thank you.

Are you interested in this network group?

Fill out the form and get access to the PDF about the network.

Netværksbeskrivelser

Thank you.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og få adgang til PDF'en om netværksgruppen.

Netværksbeskrivelser

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og få adgang til PDF'en om netværksgruppen.

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og få adgang til PDF'en om netværksgruppen.

Netværksbeskrivelser

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og få adgang til PDF'en om netværksgruppen.