Sådan øger du dine medarbejderes motivation

11. April 2016

Har du også oplevet at den sidste medarbejdertilfredshedsundersøgelse ramte en middelrating? I så fald har du måske brug for at læse med her

Motivation er en uhåndgribelig og diffus størrelse, men noget af det, man kan slå fast er, at den er individuel og situationsbestemt. Der findes ikke én “one size fits all”-udgave. Nogle mekanismer i hjernen styrker motivationen på kort sigt, mens andre styrker den mere langsigtede motivation. Og den sidste kan betragtes som en gylden nøgle til ambitiøse medarbejdere og et sundt formålsorienteret arbejdsmiljø.

Helle Bundgaard, der er partner og grundlægger i Motivation Factor Institute og en anerkendt rådgiver indenfor motivation og ledelse verden over, har gjort det til sit livs formål at omsætte de nyeste opdagelser inden for neuropsykologi til konkrete værktøjer, som kan underbygge motivation både individuelt og i teams.

Tag ansvar for din egen motivation!
Ifølge hende, er det 100 procent vores eget ansvar, at tage hånd om vores motivation – men mange aner ikke, hvad det i virkeligheden er, begrebet dækker over. Man kan sagtens gå og føle sig udslukt og utilfreds med sine arbejdsopgaver, men når man skal sætte ord på, hvad der udgør de essentielle punkter, så bliver man fjern i blikket.

Igennem de seneste år har Helle Bundgaard sammen med førende internationale eksperter på området, arbejdet på at udvikle praktiske arbejdsredskaber, der kan kultivere dialogen mellem ledelse og medarbejdere og altså fremme motivationsniveauet i virksomheder.

En leder kan ikke styre medarbejderens motivation. Men en leder kan tage ansvar for sin egen motivation, og så kan vedkommende skabe rammerne for en positiv kultivering af medarbejdernes motivation med det meget konkrete og dialogbaserede værktøj Pin Pointer Pro, som er forankret i ‘motivationspyramiden’.

Vejen til større selvindsigt og motivation
“Hovedformålet med værktøjet er, at medarbejderen trinvis bliver bevidst om at handle på de ting, som dræner hende for energi, samt kommer til at kende og tage ansvaret for deres egne behov. Desuden skal de bruge deres styrker og løfte sig fra at være mål-drevne til i stedet at blive formålsdrevne”, siger Helle Bundgaard.

“Jo bedre vi som individer bliver til at tage hånd om hvert enkelt niveau i motivationspyramiden, jo større selvindsigt og motivation, vil vi opleve. Desuden viser nyere hjerneforskning, at vores evne til at optage ny læring og håndtere forandringer, er proportionalt stigende med, hvor højt vi befinder os i motivationspyramiden”, fortæller hun.

Hvis man skal benytte sig af motivationspyramiden som arbejdsredskab til at skabe vedvarende motivation, skal man ifølge Helle Bundgaard arbejde med følgende fire niveauer; Energi, behov, styrker og formål.

1 – Energi
Nederst i pyramiden ligger energi. På det niveau skal man arbejde med bevidstgørelse. Energi er grundpræmissen for al mental og fysisk aktivitet.

Helle Bundgaard lægger vægt på, at cirka 80% af det, som dræner os for energi i vores hverdag, handler om noget, andre gør – eller måske vigtigere – ikke gør. Det er et altså ofte noget, vi ikke selv er herre over, og derfor afhænger håndteringen af dette niveau af, hvor gode vi selv er til at identificere og sætte ord på vores energidrænere. Det er først, når vi kender disse drænere i detaljer, vi kan tage ansvar for og handle på dem både personligt og professionelt.

2 – Behov

Vores personlige behov, der er niveau to fra motivationspyramidens bund, har rod i læren om ens egen følelsesmæssige intelligens. Vi har som mennesker en række basale behov, som er mere eller mindre fælles for alle. Men derudover har vi også nogle helt personlige behov, som er individuelle og situationsbestemte.

Disse behov styrer vores adfærd og udgør en meget høj motivationsfaktor. Det er altså afgørende for vores følelsesmæssige intelligens og relationelle forståelse, at vi bliver så bevidste om vores behov, at vi kan sætte ord på dem. Når vores individuelle behov bliver truet, sættes vores hjerne nemlig i alarmberedskab og udløser stresshormoner – og vores adfærd påvirkes. Derfor er vores evne til at identificere og genkende vores egne og andres behov essentielt for vores individuelle udvikling og motivation.

3 – Styrker

Styrke-niveauet er ligeledes en vigtig faktor for vores individuelle motivation. Fra nyere hjerneforskning ved vi ifølge Bundgaard, at vores styrker allerede dannes under opvæksten og i de tidlige ungdomsår.

Gennem erfaring skaber vi rent fysisk nogle tæt forgrenede forbindelser i hjernen. Vores motivation, effektivitet og evne til at tilegne os nye kompetencer afhænger derfor af, hvor gode vi er til at udnytte disse tæt forgrenede forbindelser – forbindelser kan også betegnes som styrker. Når vi bruger vores styrker i vores hverdag, så boostes vores selvtillid. Det frigiver lykkehormoner, der yderligere hjælper til at udsætte hjernens alarmberedskab. Når vi kender værdien af vores egne styrker og bliver bedre til at udnytte dem, forhøjes vores motivationsfaktor, og vi bliver ifølge Helle Bundgaard på den måde også mere opmærksomme på at bringe andres styrker i teamet i spil.

4 – Formål

Ifølge Helle Bundgaard, viser nyere hjerneforskning også, at de mål, der giver os mennesker den største og mest vedvarende motivation, er dem, som er forbundet med et overordnet formål.

Når vi udnytter vores styrker optimalt og samtidig bidrager til noget, som er ”større” end os selv, føles det godt. På øverste niveau i motivationspyramiden er vi tilpas udfordret og har et væld af handlemuligheder – netop fordi vi trækker optimalt på vores styrker. Og vi bliver i stand til at rykke os fra at være målorienteret til at være formålsorienteret. Kort sagt, er vi nu bevidste om, hvad vi vil bidrage med i relation til den rolle, vi har – både på jobbet, i teamet, i ledergruppen. Men også derhjemme.

Når man når til dette niveau i motivationspyramiden, er man ifølge Helle Bundgaard, i højere grad bevidst om, hvad der udgør ens egen motivation, og ifølge forskningen mere modtagelig for ny læring og bedre rustet til at håndtere forandringer uden at aktivere hjernens stresscenter.

Nina Peitersen

Læs også

Har du fundet din praktikplads til næste semester?

Har du fundet din praktikplads til næste semester?

F5 er en ung og ambitiøs virksomhed, som stræber efter at være Danmarks foretrukne leverandør indenfor lederudvikling. Vi har gennem de seneste 6 år samlet ca. 2000 ledere fra Danmarks største organisationer til sparring via netværksgrupper, foredrag, konferencer og...

read more
“I et eksternt netværk kan du tale frit”

“I et eksternt netværk kan du tale frit”

Er man som leder medlem af et internt organisationsnetværk, kan det til tider være svært at tale rent ud af posen. Det mener Henriete Siff Thomsen, der er centerleder i Frederikssund Kommune. Hun føler, at der er et andet fortrolighedsrum i hendes netværk hos F5...

read more
“Intimitet er nøglen til lederskab”

“Intimitet er nøglen til lederskab”

Lederudvikling kommer i mange afskygninger, men der er stor forskel på udbyttet, mener Stefan Schlie, der er Head of WTG Engineering i Vattenfall. Han går både til workshops og konferencer, men peger på, at et netværk med kontinuitet og intimitet har mest at byde...

read more

Medlemskaber

Som medlem hos F5 er du altid på forkant med de nyeste trends og tendenser indenfor ledelse og lederudvikling. Vi samler nysgerrige og ambitiøse ledere, der har fokus på personlig udvikling gennem sparring og faglige diskussioner.

Vil du være med i et professionelt ledernetværk eller blot have adgang til alle vores konferencer og foredrag, så bliv klogere på dine muligheder her.

Hent PDF om netværket

Indtast dine oplysninger og få adgang til PDF'en.

Source - network group

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Få en gratis workbook.

Indtast dine oplysninger og vi sender dig en rabatkode, der giver dig én gratis workbook.

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Få en gratis workbook.

Indtast dine oplysninger og vi sender dig en rabatkode, der giver dig én gratis workbook.

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette kursus?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette kursus?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Indtast dine oplysninger og modtag vores eventkalender i din mailindbakke

Source

Tak.

Indtast dine oplysninger og modtag kursusbeskrivelse i din mailindbakke

Source

Tak.

Indtast dine oplysninger og modtag netværksbeskrivelsen i din mailindbakke

Source

Tak.

Indtast dine oplysninger og modtag netværksbeskrivelsen i din mailindbakke

Source

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source - counseling

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source - counseling

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source - counseling

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source - counseling

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source - counseling

Tak.

Indtast dine oplysninger og modtag brochuren om medlemskabet i din mailindbakke

Source - membership PDFs

Tak.

Indtast dine oplysninger og modtag brochuren om medlemskabet i din mailindbakke

Source - membership PDFs

Tak.

Are you interested in this network group?

Fill out the form and we will contact you.

Source - counseling

Thank you.

Are you interested in this network group?

Fill out the form and get access to the PDF about the network.

Netværksbeskrivelser

Thank you.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og få adgang til PDF'en om netværksgruppen.

Netværksbeskrivelser

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og få adgang til PDF'en om netværksgruppen.

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og få adgang til PDF'en om netværksgruppen.

Netværksbeskrivelser

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og få adgang til PDF'en om netværksgruppen.

Netværksbeskrivelser