da
da
sv

F5MasterclassSucces: Et spørgsmål om ledelse

Medarbejdere er ikke ansat til at trives.
De er ansat til at levere resultater. Og når de så leverer resultater, skal vi fejre succesen.
Dét giver trivsel – ikke den anden vej rundt”
Det tager du med dig

Succeser er det, som driver en virksomhed. Det er det, vi arbejder for hver dag og det, som får os til at føle, at vi er lykkes med vores arbejde.
På mange arbejdspladser er succes desværre kommet til at stå i skyggen af begreber som purpose, why og medarbejdertrivsel, og det er med til at afkoble vores arbejdsindsats fra vores resultater.

I denne masterclass arbejder vi med at genfinde succesen som hovedmålsætning og bruge både den og dine resultater som en klar ledelsesstrategi. Det vil give dig indsigter og værktøjer til at tilgå ledelse på en ny måde. En måde som kan hjælpe din organisation ud af vanetænkning, væk fra modebegreber og misforstået værdiskabelse. Du vil få muligheden for at udforske, udvikle og udfordre de normer, som dagligt er med til at afspore retningen i mange organisationer, og så lægges der stor vægt på, at masterclassen ikke kun består af teori, men også af handling.

“Denne masterclass består ikke kun af inspiration og refleksion, men også af konkret aktion. De værktøjer, du får med dig, vil fra gang til gang give dig en reel mulighed for at skabe konkrete effekter i dit eget praksisfelt”, forklarer Anders Seneca.
Tematikker

Session 1: At lede efter succes
Hvad er succes? Og hvordan ser en fælles succes ud? Med afsæt i bogen “Succes skal fejres” belyses, hvorledes der både strategisk og praktisk kan ledes efter succes. 

Session 2: Lederen som succes
Vi sætter fokus på lederen som succes, og hvorledes du som succesfuld leder kan styrke din organisation. Er du en succes? Hvad er dine personlige succeskriterier? Og hvordan kan du blive endnu mere succesfuld? 

Session 3: At lede efter kerneopgaven
Dine medarbejdere ved, hvad de hver især laver, men er de enige om, hvorfor de gør det? For at opnå succes er det afgørende, at alle kender kerneopgaven. Vi sætter fokus på, hvordan du leder efter kerneopgaven, og hvilke gevinster der opnås ved et styrket fokus på denne.

Session 4: At lede efter god tid 
Succes kræver tid. Har I god tid på arbejdspladsen? Taler I mere om den tid I ikke har, end om hvad I reelt bruger den på? Med denne session ser vi nærmere på, hvordan vi kan fremme succes gennem en anderledes tilgang til vor tids tidstyranni og derigennem fremme god tid. 

Session 5: At lede efter motivation
Leder du én medarbejdergruppe eller flere grupper af medarbejdere? Vi sætter fokus på, hvorledes fælles motivation kan fremme fælles succes, hvordan du kan styrke det fælles VI og sikre arbejdspladsen som et fællesskab frem for arbejdsdeling. 

Session 6: En organisation der skaber succes? 
Vi stiller skarpt på, hvordan vi fremmer en succesfuld kultur, hvor vi lykkes sammen – og ikke hver for sig. Hvordan gør vi successen definerende for organisationen og ikke omvendt? 

Session 7: At lede efter talent
Det er ikke nok at have talent for at få succes. En talentfuld organisation opnår først succes, når der ledes efter talentet således, at det forløses i praksis. Men hvordan træner og leder vi talentet? Og hvordan styrker vi det strategiske talentarbejde?

Session 8: At lede kulturen 
Kultur er mere end sommerfest og fredagskage. Det er et potent ledelsesværktøj, hvis succes skal skabes og skærpes. Men hvordan? 

Session 9: Samskabt succes
Ledelse er ikke en enmandsdisciplin. Samskabelse skærper succes – strategisk og praktisk fokus er her på samskabelsens 3 faser; samskabende ledelse, samskabende organisation, samskabende omgivelser – med fokus på, hvordan vi gør dem omkring os til en ressource frem for et problem, der skal løses.
 
Session 10: Succes skaber trivsel
Dine medarbejdere er ikke ansat til at trives! Du skal ikke lede efter tilfredse medarbejdere, men derimod efter succes – dét skaber og skærper trivsel.
Sessionen tematiserer, hvordan du konkret og konsekvent kan nytænke arbejdsmiljøindsatsen og vitalisere udbyttet – og trivslen.

Anders Seneca

Anders Seneca står i spidsen for denne masterclass. Anders har 10 års ledelseserfaring fra den offentlige sektor og er i dag direktør i konsulentfirmaet Dogmekompagniet, hvor han hjælper både offentlige og private organisationer med at lede i forandringer gennem foredrag, udviklingsprocesser, teamcoaching og ledersparring.

Succes: Et spørgsmål om ledelse

Konkret udbytte og effekt

Her ses et lille udpluk af konkrete elementer, du kan tage med dig fra denne masterclass. Du lærer blandt andet at: 

Nytænke arbejdsmiljøindsatser og medarbejdertrivsel

Optimere arbejdstiden i jeres organisation, så I fremmer god tid og får mest muligt ud af jeres arbejdstimer 

Få øje på de enkelte kerneopgaver i din organisation og drage fordel af dem 

Skabe en kollektiv motivation for dine medarbejdere, som vil fremme fælles succes 

Udvikle redskaber til, hvordan du opbygger en succesfuld medarbejderkultur, hvor I lykkes sammen 

Fokusere på strategisk talentarbejde, og hvordan I forløser det talent, som virksomheden gemmer på 

Skabe en virksomhedskultur i din organisation, der kan bruges som effektivt ledelsesværktøj.Kontakt os og hør mere om vores F5 Masterclass