da
da
sv

Succes skaber trivsel – ikke omvendt

9 min

Ledere skal fokusere mere på succes og mindre på medarbejdertrivsel. Sådan lyder opfordringen fra ledelsesekspert Anders Seneca, der i sin nye bog mener, at vi har gjort trivsel til et mål i sig selv – et mål der skader resultater og værdiskabelse.

“Medarbejdere er ikke ansat til at trives. De er ansat til at levere resultater”.

Så kontant lyder budskabet fra ledelseskonsulent, foredragsholder og forfatter Anders Seneca – et udsagn som formentlig vil skabe opstandelse i enhver HR-afdeling, hvor interne tilfredshedsmålinger og medarbejdertrivsel er et mantra i tiden.

Anders Seneca har dog ikke i sinde at provokere, men i stedet at hjælpe virksomheder og deres ledere tilbage på sporet af, hvad der i virkeligheden giver deres organisation værdi og skaber resultater.

”Mit budskab er ikke, at vi ikke skal trives, men vi bliver nødt til at kigge på den grundlæggende forståelse af, hvad det er, der skaber trivsel, hvis vi ønsker succes som organisation. I dag har mange virksomheder glemt, at trivsel er en ressource, og i stedet har man gjort medarbejdertrivsel til en succes i sig selv. Det er helt forfejlet”, forklarer Anders Seneca og uddyber:

”Trivsel er ikke målet, men derimod en ressource, som vi skal bruge til at forløse det, der er det organisatoriske formål. På mange arbejdspladser arbejder man i dag med trivsel og drift i to parallelle spor, men glade medarbejdere har aldrig været et hovedmål. Vi skal i langt højere grad have flettet de to spor sammen, så de kan berige hinanden”, siger han.

Ifølge Anders Seneca har det seneste årtis stigende fokus på trivsel ikke kun været med til at mørklægge kerneopgaver og sløre organisationers målsætninger – jagten på trivsel har også påvirket bundlinjen hos flere virksomheder.

”Man er på vej ned ad den helt forkert sti, hvis man tror, at tilfredse medarbejdere er en kerneopgave. Risikoen ved at fokusere for meget på trivsel og glæde er, at indsatsen bliver afkoblet resultaterne. Og her snakker jeg de resultater, der kan ses på bundlinjen. Der er ingen, der har startet en virksomhed for at skabe glade medarbejdere. Det handler om at skabe en forretning og skabe succes”, lyder det fra Anders Seneca.

Fælles motivation er nøglen

Netop begrebet succes er helt centralt for Anders Senecas nye bog: ’Succes skal fejres’, hvori han advokerer for, at ledere skal fokusere på deres organisations succeser og resultater og bruge dem som en klar ledelsesstrategi i stedet for den store trivselsindsats, som lægges for dagen.

”Succes er i dag et fremmedord på mange arbejdspladser. Det er et problem, som fordrer ledelsesmæssigt fokus. Det er svært at lykkes som leder, hvis ikke der blandt medarbejderne er en fælles forståelse af, hvordan fælles succes ser ud. Og det er sjældent tilfældet, hvilket videre går ud over den fælles motivation og trivsel”, siger han.

Han forklarer, at det afsporede fokus på glade medarbejdere i mange henseende skyldes, at for få virksomheder har været tydelige i at definere deres succes.

”Misforståelsen opstår, når vi forveksler ressourcen trivsel med succesen – altså dét, der i virkeligheden er formålet. Ressourcen defineres ud fra, hvilken succes, vi skal skabe, men hvis ikke succesen har været tydeliggjort i organisationen, vil vi meget hurtigt begynde at forveksle de to, og så bliver medarbejdertrivsel en kerneopgave i sig selv.”

Og hvad er så succes i en virksomhed? Ifølge Anders Seneca handler succes især om en fælles forståelse og motivation, der først og fremmest styrker virksomhedens driftsmål, men også medarbejdertilfredsheden.

”Når vi snakker om succes på organisatorisk niveau, handler det i høj grad om meningsskabelse og om at få skabt en fælles forståelse af, hvad vi laver, hvorfor vi laver det, og hvad vi skal lykkes med sammen. Det er utrolig vigtigt, at vi får skabt en fælles motivation og en fornemmelse af, hvordan vi forløser vores kollektive formåen, for når vi begynder at gøre os de overvejelser og refleksioner i organisationen, får den enkelte medarbejder en oplevelse af meningsfuldhed og trivsel”, mener Anders Seneca og tilføjer:

”Succes handler i min optik om at forløse formåen. Det handler ikke om det bedst tænkelige, men derimod det bedst mulige. Det er hvad ledelse handler om. Desværre er mange ledere i dag reduceret til trivselskonsulenter. De lede efter trivsel, frem for efter succes, til trods for, at det er succes der skaber trivsel. Derfor handler ledelse om at fokusere, forløse og fejre succes – og dét skaber trivsel.”

I hans bog understreges det yderligere, at et fornyet fokus på virksomhedens egentlige kerneopgaver ikke bare vil resultere i succes og en efterfølgende trivselseffekt, som resultat af at have forløst sin formåen – det vil også være en gevinst for medarbejderne i faglig forstand.

”Det her er en vindersag, for når vi begynder at sætte fokus på vores organisations egentlige formål, så begynder vi også at tale om det, der i virkeligheden motiverer vores medarbejdere – altså deres faglige og oprindelige drivkraft. Det, der har motiveret dem til at arbejde med deres repræsentative felt. Der er jo ingen medarbejdere, der ved deres sansers fulde fem har søgt et job for at trives. Man søger et job for at arbejde med det, man er god til, og det skal vi bruge som en ressource til at forløse organisatoriske formål. Ligesom med trivsel”, siger han.

Spørg dig selv: hvorfor?

Anders Seneca er klar over, at hans syn på medarbejdertrivsel går mod HR-strømninger og undersøgelser, der peger på, at glade medarbejdere øger virksomhedens effektivitet. Ifølge ham mangler vi fortsat at se beviser på, at trivsel kan spores på bundlinjen.

”Når nogle ledelseseksperter påstår, at vi, ved at fokusere ensidigt på trivsel, kan skabe den fornødne succes, så har jeg stadig til gode at se arbejdet med medarbejdertilfredshed give resultater i praksis. Det er ikke det, ledelse handler om. Ledelse handler grundlæggende om at forløse den organisatoriske formåen. Det er som sagt ikke et spørgsmål om, hvorvidt vi skal trives eller ej, for selvfølgelig skal vi det, men hvis vi udelukkende giver trivsel fokus, så skaber det ikke nogen effekt på bundlinjen. Det har jeg i hvert fald ikke set beviser på”, lyder det.

Anders Seneca forklarer videre, at hans budskab langt fra er så kontroversielt, som det måske kan fremstå, da fokus på kerneopgaver og det sande organisatoriske formål, ifølge ham, er kernen i et andet populært ledelsesbegreb – social kapital.

”I virkeligheden ligger fokus på vores succeser til grund for dét arbejde, man i mange år har lavet på rigtig mange arbejdspladser omkring social kapital med udgangspunkt i tillid, retfærdighed og evnen til samarbejde. I tanken bag social kapital ligger der grundlæggende også en erkendelse af, at vi som første præmis bliver nødt til at være skarpe på, hvad det er, vi skal lykkes med sammen, hvis vi overhovedet skal kunne forløse en kapital i en organisation”, siger han og slår fast, at arbejdet med social kapital ofte møder den samme modstand som arbejdet med succes.

”Mange steder har man kun arbejdet med social kapital som modebegreb, og man har ikke stillet sig selv det allervigtigste spørgsmål: hvad skal vi med social kapital? Hvad er det i virkeligheden, vi skal bruge det til? På samme måde har de virksomheder, der har haft fokus på trivsel, glemt at stille sig selv spørgsmålet: hvorfor skal vi trives? Svaret på begge spørgsmål er: for at forløse den fælles kerneopgave og den fælles succes”, siger Anders Seneca.

Ledelse og Innovation

Hastighed, kompleksitet og uvished er for langt de fleste ledere i dag en hverdagsudfordring. Når gårsdagens løsninger allerede er forældet i morgen, er der brug for ledere, der har modet til at handle og forandre for at fremtidssikre organisationen, teamet og lederrollen.

Netværket er din mulighed for at reflektere over eget lederskab i den innovative proces, og hvilken indflydelse det har på processen. Vi identificerer styrker og svagheder i din ledelse og finder i fællesskab frem til, hvordan du kan udvikle og tilpasse din ledelsesstil til den enkelte situation.

Anders Seneca er til daglig direktør i konsulentfirmaet Dogmekompagniet, hvor han hjælper offentlige og private organisationer med at forankre forandring. Han har særligt fokus på, hvordan man kan forandre, forankre og løse kerneopgaven gennem strategisk og praktisk ledelse og har bl.a. skrevet bestsellers “Løs din Kerneopgave” og “Hvad leder du efter?”.