da
da
sv

Webinar: Supply Chain Management med Tais Aasbjerg Petersen

TAIS AASBJERG PETERSEN

Tais Aasbjerg Petersen er uddannet ingeniør fra DTU indenfor virksomhedsstyring og ledelse. Han har fra mange år som rådgiver indenfor Supply Chain området arbejdet med nogle af de største virksomheder som Maersk Line og Hardi. Nogle af de væsentligste indsatsområder er med til at øge konkurrenceevnen og ansvarligheden ud i forsyningskæderne.

Hans fokus er på alle disciplinerne i hele supply chain processen, fra de strategiske valg til implementering og hjemtagelse af gevinsten helt ned på de lokale fabrikkers niveau.

1: Planlægning og styring

Nøgleudfordring: Hvordan håndteres udsving i efterspørgslen på både den korte og den lange horisont?

Emner til drøftelse:

Forskellige horisonter, forskellige styringsprincipper

Kapacitetsstyring og produktivitet

Balancering mellem salg og produktion/services

2: Leverandører, kunder og samarbejde

Nøgleudfordring: Hvordan kommer vi tættere på vores væsentligste samarbejdspartnere og forstærker den fælles forretning sammen?

Emner til drøftelse:

Nye samarbejdsformer, koncepter og metoder

Konkrete virkemidler til brug for at booste produktiviteten hos

samarbejdspartnere

3: Arbejdskapital og lagerstyring

Udfordring: Hvordan balanceres mængden af arbejdskapital og serviceniveauer?

Emner til drøftelse:

Konkrete virkemidler til reduktion af arbejdskapital

Styklistestrukturer og MRP-kørsler

Forskellige styringsprincipper baseret på aftræksmønster

4: Driftsstyring og produktivitet

Udfordring: Hvordan øges produktiviteten i forskellige typer af driftsmiljøer?

Emner til drøftelse:

Forskellige arketyper af driftsstyringsmodeller

Målstyring, eskalerings- og governancestruktur

Den gode driftsleder

5: Strategi og implementering

Udfordring: Hvordan formuleres den gode Supply Chain strategi?

Emner til drøftelse:

De strategiske processer for supply chain

Prioritering af supply chain projekter

Implementeringsdiscipliner

Måling af impact

Supply Chain Management – netværksgruppe

Hele forsyningskæden er under pres, når kunderne vil have mere at vælge imellem til kortere leveringstider, og leverandørerne er spredt ud over verden. Digitaliseringen har gjort det muligt for nye markedsmekanismer at tage over og ødelægge de ellers velfungerende processer.

Fremtiden kalder på langsigtede og tætte samarbejder med leverandørerne, fordi det optimerer forretningen for alle involverede parter, øger kvaliteten og flytter fokus fra pris til værdi. Alle parter i forsyningskæden skal i dag også have blik for virksomhedens strategiske agenda og den rolle, som forsyningskæden spiller i den.

NETVÆRK PÅ TVÆRS AF FORSYNINGSKÆDEN

I netværket diskuterer vi, hvilken betydning digitaliseringen har for dig som leder og hele organisationen, og hvilke teknologier skal du investere i for at blive mere konkurrencedygtig. Vi samler folk fra hele forsyningskæden for at hente inspiration fra hinanden til, hvordan du kan supportere forretningen og levere hurtigere og mere omkostningseffektivt.