da
da
sv

Tænk som en startup og vær en grown-up

8 min

Tiden er digital, og det kræver tempo, nytænkning og handlekraft at følge med. Ny bog vil gøre virksomheder entreprenante igen og samtidig udnytte fordelene ved at være en etableret virksomhed.

Nu er det tid til at snøre de digitale løbesko med de stærkeste fiberbånd og komme ud af starthullerne. For vi ser hele tiden eksempler på, hvordan helt nye virksomheder lynhurtigt vokser sig globale og presser de gamle virksomheder på fart, handlekraft og bæredygtighed. Nye tider giver nye vilkår, og ifølge en ny bog kræver det, at virksomhederne finder deres indre entrepreneur frem for at klare sig på det digitale marked.

”At virksomheder er entreprenante, betyder, at de er i stand til at hele tiden at kunne få netop de idéer, som flytter virksomheden fremad, og samtidig være i stand til at føre dem ud i livet”, siger Tom Hansen, der er medforfatter til bogen, ”7 praksisser – der gør virksomheder entreprenante igen”.

Bogen gennemgår syv nye tilgange, som bør erstatte syv gamle tilgange, fordi de ifølge bogens forfattere ikke længere bidrager til den rette kultur i virksomheden.

”Den samlede sum af praksisser i en organisation er lig med organisationens kultur. Det, jeg har kigget på, er, hvad det er for nogle hoveddele i den eksisterede kultur, som holder os tilbage, og som vi er nødt til at aflære? Og hvad vi skal så sætte ind i stedet for?”, siger Tom Hansen.

Ifølge ham er der nogle helt centrale dele af den måde, vi gør tingene på i dag, som står i vejen for, at virksomheden følger med i de nye tider.

”Det her er ikke nogen anklage af den måde, som man gør tingene på, fordi det har skabt meget succes. Spørgsmålet, man dog bør stille sig selv, er: Tror man også det vil gøre det fremover?”

Innovation skal findes i gemmerne

At virksomheden nu skal være entreprenante igen, betyder ikke, at man skal efterabe diverse startups og indrette kontormiljøet på ny med pallemøbler, sækkestole og hængeplanter. Man skal tværtimod finde innovationen inde i virksomheden.

”Pointen er, at nu har vi alle sammen muligheden for at kunne udfolde os med det, som vi også har. Det er et fælles projekt. Det værste man kan gøre, det er at tro, at nu skal vi ansætte en bestemt type, som render rundt med sneaks og cap og er nok så kreative, og som kan et sprog ingen andre forstår, og så er det dem, der skal skabe det. Sådan er det på ingen måde. Vi er nødt til at gøre kulturen grundlæggende entreprenant, fordi det kan vi sagtens”, siger Tom Hansen.

For selvom man ikke er typen der går i sneakers og med kasket på hovedet, så kan man altså sagtens være kreativ og nytænkende.

”Det, jeg oplever, er, at mennesker der absolut ikke oplever sig selv som innovative, har de bedste ideer, når de kommer frem i den rigtige proces. Vi har alle sammen evnen til det entreprenante og til at få ideer og til at føre dem ud i livet, men vi er bare ikke blevet spurgt om det. Vi har ikke haft de processer, den kultur og organisering, som gør det muligt”, forklarer Tom Hansen.

Det er altså kulturen og ikke menneskene, der bør udskiftes. Der skal skabes en kultur, hvor deres kan udvikles ideer på tværs og handles hurtigt uden at vende hele virksomheden på hovedet.

”Der er nogle klare fordele i at have de muskler, som en corporate har. Men hvordan kan vi kombinere de muskler med det, som vi engang har haft, nemlig at være entreprenant. Og det er det, som bogen uddyber. Det er så et svar på, hvordan vi så kan løse de opgaver, som vi siger, vi skal løse, eliminere det der holder os tilbage og bevare det, som stadigvæk bærer frugt”, siger Tom Hansen og tilføjer:

”Jeg siger, man skal tænke som en startup men opføre sig som en grown up”.

Digital hastighed

Man kan måske undre sig over, hvorfor det er lige nu, at virksomhederne skal ændre kurs og kultur. Ifølge Tom Hansen er det, fordi vi er nået den fjerde industrielle fase, et slags paradigmeskifte, der betyder, at væsentlige dele af vores liv påvirkes af det digitale. I dag forventer vi som forbrugere, at vores bank tilbyder en netbank-løsning, og at vi kan booke en tid ved frisøren online.

”Det digitale har flyttet sig ind i vores forretningsmodeller. Førhen havde vi bare IT i vores supportfunktioner, nu er det sådan, at vores forretningsmodeller, den måde vi tjener pengene på, har digitale dimensioner eller er 100 % digitale”, siger Tom Hansen.

Det digitale er altså ikke længere et supplement men en hel central del af de produkter, løsninger og services, som virksomheder tilbyder. Og det særlige ved det digitale er, at det sætter krav til virksomhedernes evne til hurtigt at omstille og tilpasse sig teknologiens og forbrugernes krav.

”Det, der følger med det digitale, er, at vi kan skalere globalt, fordi det netop ikke længere foregår på analogmarkeder. Det foregår digitalt, og dermed er der ikke nogle grænser. Og så går forandringerne så stærkt. Det er jo det, der ligger i en disruption, at tingene går så stærkt.”

Problemet er ifølge Tom Hansen blandt andet, at virksomheders gamle praksisser ikke kan følge med. Alene det at træffe en beslutning om at løse et problem kan være en langhåret proces.

”Beslutningscyklusserne er blevet langsommere end teknologicyklusserne. Det vil grundlæggende sige, at når man sidder og træffer beslutninger i den gamle organisation, en beslutning om at reagere på en eller anden teknologi, så inden beslutningen er truffet og røget ned gennem lagene, er teknologien forældet”.

Clean-sheet

Som det allerførste anbefaler Tom Hansen, at man skifter mødernes lange diskussioner ud med et ”clean-sheet”.

”Det er et simpelt mindset, der siger tre ting. Det siger: Vi erkender, vi har et problem; vi erkender, at vi ikke ved, hvad svaret er; men vi beslutter os for at gøre noget ved det alligevel”, siger Tom Hansen.

Han pointerer, at hvis man tænker på denne måde, undgår man lange diskussioner om, hvem der er skyld i problemet, hvorfor det er opstået, og hvem der løser det bedst.

”Hvis vi nu siger: 1) Vi erkender, at vi har et problem og ikke bruger et sekund på at diskutere andet end at konstatere, at problemet er her. 2) Vi skal heller ikke bruge tid på at diskutere, hvem der har det bedste svar, qua deres uddannelse, erfaring eller magtbaser. 3) Vi beslutter os for at løse det alligevel. Hvis man skal løse noget, som man ikke har svaret på, så kan man kun gøre én ting, det er at begynde at eksperimentere”, siger Tom Hansen.

Man skal altså handle sig frem til en løsning fremfor at snakke sig frem. Det lyder, jo en anelse mere risikofyldt, men ifølge Tom Hansen er det en chance man må tage, hvis man vil lære noget nyt.

”Der er nogen, der siger ’fail fast’, men det drejer sig ikke om at fejle. De burde sige ’learn fast’. For det, der ligger i at fejle, er et læringspotentiale. Der er ikke noget galt med at fejle, og hvis vi ikke tør fejle, så er der ikke nogen, der tør så pokkers meget”.