da
da
sv

Teknologi skal bruges som våben mod sort arbejde

3 min

Vi kan gøre meget mere for at komme sort arbejde til livs, mener administrerende direktør i IT-Branchen. Indberetning bør ske automatisk

Mere end hver femte dansker har en sort indtægt i løbet af et år. Det viser tal fra Rockwool Fonden, der siden 90’erne har interviewet danskerne om deres brug og kendskab til sort arbejde. Sort økonomi er derfor en integreret del af vores økonomi, og årligt går statskassen derfor glip af en god portion penge.

Cirka en fjerdedel af de sorte arbejdsopgaver er i Bygge- og Anlægsbranchen, mens resten fordeler sig over alle andre brancher.

For at komme det sorte arbejde til livs, bør man derfor kigge på de digitale muligheder, mener administrerende direktør i brancheforeningen IT-Branchen, Birgitte Hass.

“Vi bør bruge de teknologiske muligheder til at styrke den hvide økonomi i stedet for at bruge al for meget tid på at lovgive mod et enkelt firma eller en branche. Den sorte økonomi skal ses i et langt bredere perspektiv end blot noget, der vedrører en enkelt branche, hvis vi virkelig vil det til livs,” siger hun i en pressemeddelelse fra IT-Branchen.

Indberet automatisk
Hun fortæller, at særligt tre tiltag vil gøre det markant sværere at “glemme” at indberette indtjening til SKAT.

“Først og fremmest skal der stilles krav til alle virksomheder og brancher om, at de automatisk og digitalt indberetter alle økonomiske transaktioner med deres kunder. Så er der ingen, der kan komme til at glemme det. Det kan måske lyde som en stor ting, men rent faktisk allerede virksomheder, der tilbyder dette,” siger Birgitte Hass.

Eksempelvis er både Airbnb og Uber åbne for automatisk indberetning til SKAT gennem deres apps. Den løsning mener Birgitte Hass, at man bør udbrede til mange andre brancher. For indberetning skal være en selvfølgelighed.

Mere gennemsigtighed
Hun mener derfor, at man bør have et obligatorisk digitalt arkiv over transaktioner, så man kan holde øje med, om fakturaen er afstemt korrekt med SKAT.

“Det skal gøres enkelt for begge parter at få et digitalt overblik over transaktionen, så begge kan se, hvad fakturaen lyder på – og blive forvisset om, at den er indberettet korrekt til SKAT. Dette bør være et krav for myndighederne, så vi sikrer transparens med alle transaktioner,” siger Birgitte Hass.

Til sidst mener hun, at det kontantløse samfund på sigt kan eliminere sort arbejde. For hvis alle pengeudvekslinger er digitale, er de også sporbare. Samtidig vil en stor del af det kriminelle miljø få sværere ved at udveksle penge for eksempelvis ulovlige stoffer eller våben. Det kontantløse samfund er dog ikke noget, man kan indføre fra den ene dag til den anden.

“Vi kunne starte med at indføre en lov om, at pengetransaktioner mellem privat og erhver samt erhverv til erhverv over en bagatelgrænse på eksempelvis et par tusinde troner kun må foregå digitalt. Tænk, hvis alle danskere vidste, at når de betaler digitalt, så støtter de også den hvide fremfor den sorte økonomi,” siger Birgitte Hass.

Hvis man indfører alle tre tiltag, mener IT-Branchen, at en stor del af den sorte økonomi lukkes helt.