Tommy Ahlers løfter sløret for politikken

28. August 2018

Efter 100 dages stilhed fra uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers sætter ministeren nu ord på sine politiske visioner. Og står det til ministeren, skal iværksætterkulturen og -mentaliteten styrkes markant.

Da it-iværksætteren Tommy Ahlers blev valgt som landets nye uddannelses- og forskningsminister, pegede flere eksperter på, at det fra regeringens side signalerede et intensiveret fokus på erhvervslivet, vækst og innovation.

Til konferencen Small Great Nation, som blev afholdt af tænketanken Kraka og konsulenthuset Deloitte, blev der ikke lagt skjul på, at uddannelses- og forskningspolitikken vil ændre sig markant i forhold til forgængeren og partifællen Søren Pinds politiske linje, der afspejlede dannelse, fri forskning og filosofikum.

Og ændringen ser ud til at være voldsom. Tommy Ahlers talte således om ”teknologikum”, om at træne modet til at fejle, om vækst og om at skabe flere erhvervssucceser, så Danmark kan bibeholde sin placering i top 10 over verdens rigeste lande. Samtidig talte ministeren direkte ind i regeringens politiske vision om at skabe en stærkere iværksætterkultur.

“Det er min hovedopgave som uddannelses- og forskningsminister at sikre, at vi får det talent fra vores videregående uddannelser, som etablerede virksomheder, nye vækstvirksomheder og iværksættere har brug for,” sagde ministeren, der gentagende gange refererede til et opgør med nul-fejls kulturen i præstationssamfundet:

“Det, der nok er det vigtigste og sværeste element at forandre i vores grundfortælling om det at være dansk, er evnen til at fejle, at turde tale om det, være modig omkring det og måske også ligefrem turde være stolt af det. Mennesker og især danskere er ikke ligeglade med, hvordan de fremstår og ser ud. Man vil gerne passe ind i den homogene klub om succes og fremgang, om forfremmelse, om nye spændende job, om projekter, der altid lykkes. Men sådan er verden ikke. Vi skal droppe fortællingen om, at succes sker overnight. Det tager rigtig mange år. I erhvervslivet, i sport og også i politik – så giv mig lige lidt tid.”

Vil implementere Iværksætterpanelets anbefalinger

I april 2017 nedsatte regeringen Iværksætterpanelet, der består af iværksættere, eksperter og repræsentanter fra erhvervslivet, og som har til opgave at komme med anbefalinger til, hvordan det kan gøres lettere og mere attraktivt for iværksættere at opstarte nye virksomheder, og hvordan flere nye virksomheder kan tage de næste skridt og vokse sig store.

Tommy Ahlers var formand i panelet og var med til at aflevere de første anbefalinger til regeringen tilbage i september 2017, hvoraf flere af forslagene indgik i regeringens udspil til og efterfølgende aftale om “Erhvervs- og iværksætterinitiativer” fra november 2017. Og selvom han i dag ikke besidder formandsposten i Iværksætterpanelet, eftersom han blev udnævnt til uddannelses- og forskningsminister, vil han arbejde aktivt for at indfri panelets anbefalinger:

“Det arbejde, vi startede i Iværksætterpanelet, vil jeg arbejde videre med nu internt i regeringen. Og det handler blandt andet om at få skabt en aktiekultur i Danmark, at give mulighed og  incitament til ganske almindelige småsparere om at investere risikovilligt, og så handler det om at sende et kraftigt signal til de store pengetanke om at tage aktiv del i at stille risikovillig kapital til rådighed for iværksættere,” sagde Tommy Ahlers, der også – i tråd med Iværksætterpanelets seneste anbefalinger fra juni 2018 til regeringen – italesatte potentialet i teknologi, ved at styrke virksomheders adgang til talent samt ved at skabe en kultur og nogle regler, der støtter op om iværksættere.

En tættere forbindelse mellem erhvervsliv, uddannelse og forskning

Ligesom Iværksætterpanelet kaldte deres anbefalinger “erhvervs- og vækstinitiativer”, har Tommy Ahlers også politiske visioner om at holde en tæt forbindelse mellem erhvervslivet og uddannelses- og forskningspolitikken.

“Vi bruger knap 23 milliarder på forskning, og det kan vi være stolte af. For det er en forudsætning for, at Danmark bliver klogere. Men vi er under seks millioner indbyggere, og det vil sige, at vi på kvantiteten aldrig kan vinde over de helt store forskningsnationer som Kina og USA. Så vi skal være klogere end dem,” sagde ministeren.

“Vi skal investere flere tankekrafter, end vi gør nu, inde i ministeriet på at sikre, at forskningen kommer ud i samfundet. Og der handler det ikke om, at forskere skal til at fakturere. Det handler om, at forskere skal samarbejde med forretningsfolk, så meget mere af den forskning, vi investerer massivt i, både den offentlige sektor, men også private og fonde, kommer ud i virksomhederne og bliver til nye produkter, nye produktionsteknologier, men også helt nye virksomheder.”

Og det er ikke kun forskningen, der skal arbejde tættere sammen med erhvervslivet. Ifølge uddannelsesministeren sker dannelse gennem hele livet og ikke kun på universitetsuddannelserne, og derfor vil han arbejde for at skabe et mere fleksibelt uddannelsessystem, hvor universitetsstuderende efter endt bachelor kan komme ud på arbejdsmarkedet i nogle år, inden de læser videre på deres kandidat.

“Der er lidt for meget tænkning, at universiteter er en fem-års blok. Jeg vil gerne lave et system, hvor man kan uddanne sig gennem livet. Hvor man fleksibelt kan skifte mellem det at arbejde og høste erfaringer og viden den vej igennem og så have teorien og gå på et universitet,” siger Tommy Ahlers.

Selvom Tommy Ahlers ikke skorter på visionerne som uddannelsesminister, var der dog ikke nogen klare forslag på bedding. Ligeså står det hen i det uvisse, hvorvidt visionerne om aktiesparekultur, iværksætterkultur og et arbejdsmarked for bachelorer kan realiseres fra Uddannelsesministeriet alene, eller om det kræver et større tværministerielt samarbejde. 

Signe Walther Mørck

Læs også

Har du fundet din praktikplads til næste semester?

Har du fundet din praktikplads til næste semester?

F5 er en ung og ambitiøs virksomhed, som stræber efter at være Danmarks foretrukne leverandør indenfor lederudvikling. Vi har gennem de seneste 6 år samlet ca. 2000 ledere fra Danmarks største organisationer til sparring via netværksgrupper, foredrag, konferencer og...

read more
“I et eksternt netværk kan du tale frit”

“I et eksternt netværk kan du tale frit”

Er man som leder medlem af et internt organisationsnetværk, kan det til tider være svært at tale rent ud af posen. Det mener Henriete Siff Thomsen, der er centerleder i Frederikssund Kommune. Hun føler, at der er et andet fortrolighedsrum i hendes netværk hos F5...

read more
“Intimitet er nøglen til lederskab”

“Intimitet er nøglen til lederskab”

Lederudvikling kommer i mange afskygninger, men der er stor forskel på udbyttet, mener Stefan Schlie, der er Head of WTG Engineering i Vattenfall. Han går både til workshops og konferencer, men peger på, at et netværk med kontinuitet og intimitet har mest at byde...

read more

Medlemskaber

Som medlem hos F5 er du altid på forkant med de nyeste trends og tendenser indenfor ledelse og lederudvikling. Vi samler nysgerrige og ambitiøse ledere, der har fokus på personlig udvikling gennem sparring og faglige diskussioner.

Vil du være med i et professionelt ledernetværk eller blot have adgang til alle vores konferencer og foredrag, så bliv klogere på dine muligheder her.

Hent PDF om netværket

Indtast dine oplysninger og få adgang til PDF'en.

Source - network group

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Få en gratis workbook.

Indtast dine oplysninger og vi sender dig en rabatkode, der giver dig én gratis workbook.

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Få en gratis workbook.

Indtast dine oplysninger og vi sender dig en rabatkode, der giver dig én gratis workbook.

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette kursus?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette kursus?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Indtast dine oplysninger og modtag vores eventkalender i din mailindbakke

Source

Tak.

Indtast dine oplysninger og modtag kursusbeskrivelse i din mailindbakke

Source

Tak.

Indtast dine oplysninger og modtag netværksbeskrivelsen i din mailindbakke

Source

Tak.

Indtast dine oplysninger og modtag netværksbeskrivelsen i din mailindbakke

Source

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source - counseling

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source - counseling

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source - counseling

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source - counseling

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source - counseling

Tak.

Indtast dine oplysninger og modtag brochuren om medlemskabet i din mailindbakke

Source - membership PDFs

Tak.

Indtast dine oplysninger og modtag brochuren om medlemskabet i din mailindbakke

Source - membership PDFs

Tak.

Are you interested in this network group?

Fill out the form and we will contact you.

Source - counseling

Thank you.

Are you interested in this network group?

Fill out the form and get access to the PDF about the network.

Netværksbeskrivelser

Thank you.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og få adgang til PDF'en om netværksgruppen.

Netværksbeskrivelser

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og få adgang til PDF'en om netværksgruppen.

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og få adgang til PDF'en om netværksgruppen.

Netværksbeskrivelser

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og få adgang til PDF'en om netværksgruppen.

Netværksbeskrivelser