da
da
sv

“Tvivl er en følgesvend i ethvert godt lederskab”

7 min

Tvivl bør være i højere kurs blandt danske virksomhedsledere. Det fastslår forfatter og erhvervspsykolog Lotte Stausbøll Lüscher, der i en rost ledelsesbog understreger, at tvivl er med til at styrke vores dømmekraft i en tid præget af modsatrettede krav til ledere.

Den klassiske lederrolle har traditionelt været forbundet med beslutsomhed, handlekraft og pondus til at gå forrest og træffe de afgørende valg.

Men i en tid hvor stigende kompleksitet og modsatrettede lederkrav præger de danske chefgange, er den klassiske leder trængt, og tiden er mere end moden til at introducere tvivl som et nødvendigt ledelsesredskab. Det mener Lotte Stausbøll Lüscher, der er erhvervspsykolog, forfatter og partner i konsulentfirmaet Clavis.

Den sunde tvivl er netop omdrejningspunktet i Lotte Stausbøll Lüschers bog ‘Lederen mellem tvivl og handlekraft’, der i 2018 blev kåret som årets ledelsesbog af Lederne. I bogen forklarer hun blandt andet, at mange danske ledere nemt bliver slået ud af kurs af et stadigt stigende antal modsatrettede ledelseskrav.

“Det er blevet meget mere komplekst at være leder i dag, og det skyldes ikke mindst de mange modsatrettede krav, som man skal kunne navigere i. Det forventes, at lederen skal kunne træffe alle de rigtige beslutninger, men sandheden er, at mange ledere ikke ved, hvilket ben de skal stå på”, fortæller Lotte Stausbøll Lüscher og uddyber:

“Der er krav om, at ledere skal køre en sikker forretning – men samtidig være eksperimenterende og nytænkende. Der er krav om at være tæt på medarbejderne og samtidig holde passende afstand. Samtidig er man også underlagt flere organisatoriske modsætninger, som eksempelvis at yde mere for færre ressourcer. Alle disse modsatrettede krav er med til at komplicere lederrollen”, fastslår hun.

Af samme grund bør danske ledere ty til den tvivl, som mange formentligt har undertrykt for ikke at fremstå usikre i lederrollen – men som faktisk kan hjælpe med at bane vejen for de rigtige beslutninger. Det er nemlig gennem tvivl, at vi formår at reducere kompleksiteten, skriver Lotte Stausbøll Lüscher i sin bog.

“Tvivl har længe været en undervurderet dyd blandt danske virksomhedsledere. I mange organisationer savner man en kultur, hvor der er plads til at udtrykke sin tvivl og reflektere over den i fællesskab. Det er nødvendigt, hvis man ønsker at lykkes i den komplekse lederrolle. Tvivlen skal være en følgesvend i ethvert godt lederskab, da den leder til eftertænksomhed, som leder til dømmekraften, der fører til handlekraft”, forklarer hun.

Bring hinanden i tvivl

For at kunne omdanne tvivlen til en nyttig medspiller på direktionsgangen, kræver det, ifølge Lotte Stausbøll Lüscher, at man først og fremmest tør dele den med sine kolleger i lederteamet, da tvivl fungerer bedst i fællesskab.

“Når du som leder står overfor en svær beslutning, så vær ærlig og luft din tvivl og dine overvejelser over for dine kolleger – og gør det ofte. Det er den måde, man bliver klogere på. Man bliver nødt til at skabe en kultur, hvor det er imødeset at rejse problematikkerne i fællesskab, så man sammen kan vurdere, hvor organisationen står, og hvad der er det rigtig at gøre”, siger hun og uddyber:

“Tvivl er ofte med til at belyse, hvor de sande udfordringer ligger – især i en tid med modsatrettede lederkrav. En leder kan eksempelvis lufte sin tvivl ved at sige: ‘jeg er i tvivl om, hvorvidt min afdeling kan klare flere nye tiltag’ eller: ‘jeg er i tvivl om, hvorvidt de faktisk har tillid nok til hinanden i gruppen til at kunne lykkes’. Ved at drøfte hinandens tvivl, får vi automatisk udpeget nogle afgørende faktorer, der gør det klart, at det eksempelvis kan være tilliden, man skal arbejde med, før man arbejder på målsætningerne”, forklarer Lotte Stausbøll Lüscher.

Hun understreger, at man som virksomhedsleder ikke blindt skal vælge den vej, som flest ledelseseksperter skriger på, eller gå all in på en strategi, som modsvarer den forrige, man har fulgt. I hvert fald ikke før tvivlen er blevet bragt i spil.

“Man skal hele tiden tage aktivt stilling og balancere og overveje alle muligheder igennem tvivl. Ellers får vi ikke bare stressede og usikre medarbejdere – vi får organisationer, som bliver ramt af bagsiden ved ensidigheden. Med for meget omvæltning, udskiftning og fornyelse når man ikke de resultater, man skal nå, da man spreder energien for meget. Og hvis man omvendt altid kører på rutinerne, så får man ikke udviklet sig i takt med resten af samfundet. Begge dele koster i sidste ende dyrt”, advarer hun.

Lederskabets paradokser

Ud over ‘Lederen mellem tvivl og handlekraft’ er Lotte Stausbøll Lüscher også forfatter til en række andre bøger om ledelse og paradokser, og netop paradokser er et mere og mere udbredt vilkår blandt danske ledere, der forventes at kunne både blæse og have mel i munden.

“Som leder i dag skal du både have menneske-fokus og bundlinje-fokus, og det er modsigende nok i sig selv. For jo mere du arbejder med bundlinjen, jo mere går det ud over trivslen. Samtidig svækker det bundlinjen, hvis du ikke har trivsel. Derfor handler det om at bruge din dømmekraft løbende til at vurdere hvordan du skal vægte i de mange paradokser. Det samme gør sig gældende i forbindelse med forandring og stabilitet. Vi skal hele tiden forandre os for at følge med udviklingen, men samtidig bliver vi også nødt til at have stabilitet og rutiner for at have et fundament”, siger hun.

Lotte Stausbøll Lüscher peger på, at der på trods af de mange paradokser samt modsatrettede krav fortsat hersker en forventning om, at ledere skal kunne give entydige svar på flertydige udfordringer.

“Jeg synes, at der afkræves flere og flere entydige svar fra lederes side: Hvad er det rigtig at gøre her? Hvilken vej skal vi? Men man kan ikke have så høj en grad af kompleksitet og så mange entydige svar. Det medvirker til en kunstig simplificering af en lederrolle, som kun er blevet vanskeligere. Man er derfor nødt til at bevæge sig væk fra entydigheden som leder. Man skal opgive at have et endeligt, færdigt og korrekt svar på tingene, for inden for god ledelse findes der ikke entydige svar på, hvad der er rigtigt at gøre”.