da
da
sv

Ulige børn leger bedst

Ulige børn leger bedst

Ingen arbejdsopgaver, intet produkt og ingen udfordringer er så enkeltstående, at der ikke er plads til dem i et fagligt netværk. Det mener Christian Ravn, CIO i it-virksomheden ECIT Solutions. Han peger på, at netværksmedlemmer kan drage stor fordel af hinandens forskelligheder.

“Lige børn leger bedst”, lyder et gammelt ordsprog – men ikke hvis det står til it-leder Christian Ravn. For to år siden blev han medlem af F5-netværket IT Management, hvor han er det eneste medlem i gruppen indenfor sin branche.
“Da jeg startede i netværket, var jeg den eneste repræsentant for en it-virksomhed. Alle mine meddeltagere kommer fra andre typer virksomheder, som ikke nødvendigvis har it som deres primære produkt. Derfor havde vi ikke umiddelbart de store fællestræk”, fortæller Christian Ravn.
Samme scenarie er en dealbreaker for flere ledere, der tøver med at træde ind i et netværk af frygt for, at de andre medlemmer i netværket ikke vil kunne relatere til deres produkt, deres branche og de udfordringer, de står overfor. Ifølge Christian Ravn bør man dog se stik modsat på muligheden for at blive sat sammen med en flok ledere fra andre brancher.
“Jeg kan godt forstå, hvis nogle ledere går med den tvivl, men faktisk er det enormt givende at blive sat sammen med nogen, som ikke ligner dig selv. Vi er ofte farvede – og bundet – af den kultur og den måde at gøre tingene på, som præger vores egen organisation. Først ved at snakke og sparre med mennesker fra nogle helt andre brancher, kan vi opnå brugbare løsninger, som vi ellers ikke ville være nået frem til. Det gælder alle virksomheder uafhængig af størrelse”
Christian Ravn havde derfor ingen skrupler over at starte i et netværk, hvor han stod en smule udenfor.

Jeg var positiv fra starten

“Jeg var positiv fra starten og tænkte, at jeg kunne byde ind med noget, som de ikke vidste, og omvendt kunne jeg også se, at jeg kunne få et udbytte, da de var mere erfarne, havde andre uddannelser og havde siddet i ledende stillinger i længere tid end jeg. Så ud fra et ledelsesmæssigt perspektiv håbede jeg, at jeg kunne suge til mig og lære noget, og det har jeg i den grad gjort. Jeg har fået rigtig meget ledelsessparring, og jeg synes selv, at jeg ligeledes har kunne give igen med erfaringer fra min hverdag”, forklarer han.
Christian Ravn har været medlem af netværksgruppen i to år nu, og gruppen af ledere mødes fortsat i F5-regi, selvom de stadig repræsenterer forskellige brancher, men det ser Christian Ravn kun som en fordel.


Det er en styrke at vi er forskellige

“Det har kun været en styrke, at vi har været forskellige. Selvom vi kommer fra forskellige brancher, har vi i høj grad den samme rolle i hverdagen og faktisk er det langt hen ad vejen de samme udfordringer og de samme problemstillinger, vi står overfor”, siger han og peger på en klar fordel ved at netværke med ledere fra andre brancher.
“En stor fordel ved den måde, vi er blevet matchet på, er, at vi rent forretningsmæssigt ikke er konkurrenter på nogen måde. Selvom der er fortrolighed på møderne, så kunne det sagtens tænkes, at jeg ville holde igen med nogle oplysninger, hvis jeg sad med konkurrenter, der ville kunne drage fordel af de ting, jeg vidste. Hvis jeg fik en rigtig god idé til et forretningskoncept, vil jeg være påpasselig med at præsentere den til konkurrenter, men det har jeg ikke noget problem med i den netværksgruppe, som jeg er en del af”, understreger han.
Christian Ravn tøver heller ikke med at anbefale andre ledere at blive en del af et netværk.
“Man får vigtig sparring og spændende input fra andre brancher, organisationer og kulturer, som du ellers ikke vil have adgang til. Dine kolleger, dine kunder, dine leverandører – selv dine konkurrenter vil ikke kunne give dig det, du kan få gennem et eksternt netværk, og jeg ser som sagt diversiteten i vores gruppe som en stor styrke”, fastslår han. 
 
 
 

Ring mig op!


Intimitet er nøglen til lederskab

”Jeg er medlem af flere ledergrupper, ligesom jeg tager på workshops og kurser, men udbyttet er ikke det samme, som jeg får ved at være medlem hos F5. Nøgleordene er kontinuitet og intimitet. Kontinuitet fordi den samme gruppe mennesker løbende mødes for at bygge videre på vores faglige relation og intimitet, fordi du over tid formår at røre ved hinandens følelser omhandlende ledelse”, mener Stefan Schlie, der er Head of WTG Engineering i Vattenfall

Er et netværk spild af min værdifulde tid?

”Tid er tæt på at være det mest værdifulde aspekt af mit arbejdsliv, og derfor er jeg kritisk overfor, hvad jeg bruger min tid på. Jeg forventer et højt udbytte, og der skal ikke være mange løst strukturerede arrangementer, før jeg prioriterer det fra”, forklarer Maria L. Kjær som arbejder som Head of Structures Procurement hos Ørsted.

I et eksternt netværk kan du tale frit

”Noget af det væsentligste ved at deltage i et fagligt netværk er, at du sørger for at bevæge dig væk fra din egen organisation og dens kulturelle rammer. For mig har det været afgørende at blive en del af et eksternt netværk med et fortrolighedsrum, hvor jeg føler, jeg kan sige nogle andre ting, end det, jeg snakker med kolleger om”, forklarer Henriete Siff Thomsen, der til daglig arbejder som centerleder i Frederikssund Kommune.

Hej

For at sikre vores medlemmers optimale udbytte af F5, bliver alle medlemmer screenet.

Du kan starte processen her på siden hvis du føler dig klar, ellers kan du kigge dig lidt mere omkring.

Offentlig Projektledelse Vest
Offentlig Projektledelse Øst
Strategisk Offentlig Ledelse
Som offentlig chef skal du håndtere svære spændingsfelter og balancer. Du skal være fleksible og imødekommende over for skiftende ønsker hos politikere og omverdenen samtidig med, at du skaber stabile og gennemskuelige arbejdsbetingelser for organisationens ledere og medarbejdere.