da
da
sv

Undgå ensomhed på hjemmekontoret

5 min

Corona-nedlukningen har betydet hjemmearbejde for massevis af danskere og deres ledere, men hvordan håndterer man ensomheden og de manglende kolleger? Erhvervspsykologerne Lene Flensborg og Michala Schnoor giver konkrete råd og vejledning i F5 Live.

I mere end to måneder har adskillige danskere måtte skifte deres arbejdsplads ud med et hjemmekontor på grund af COVID-19. Et hjemmekontor uden hverken kolleger eller den sociale stimuli, vi ellers er vant til.

Det samme har været tilfældet for mange ledere, der har skulle styre deres virksomhed og deres ansatte på afstand – en ensom post som ikke nødvendigvis slutter, når coronaen er et overstået kapitel. Ifølge erhvervspsykologerne Lene Flensborg og Michala Schnoor oplever mange af disse ledere da også en stærk ensomhedsfølelse i forbindelse med deres nye arbejdsvirkelighed, og det kræver både tilvænning samt de rette værktøjer at kunne tackle denne følelse.

“Det har været en rigtig stor omvæltning for mange – både ledere og medarbejdere. At gå fra en travl hverdag med mange kontaktflader til nu at sidde derhjemme og selv skulle organisere en hverdag med nye opgaver og måske en manglende prioritering i, hvad der skal løses og hvordan”, siger Michala Schnoor.

Sammen med Lene Flensborg driver hun konsulentvirksomheder Organisation, hvor de to kvinder begge er i dialog med ledere, der på hjemmearbejdspladsen sidder med en følelse af ensomhed uden kolleger og medarbejdere.

“Rigtig mange forklarer, at ensomheden melder sig efter et par uger, når man sidder derhjemme. Selvom man måske afholder en masse online-møder, så savner rigtig mange ledere dét at kunne mærke kollegernes fysiske nærvær. Alt det uformelle, det sjove og det personnære, som man også har med sine kolleger – det får man ikke gennem virtuelle møder”, understreger Lene Flensborg.

At ledere føler ensomhed er ikke noget nyt, men med COVID-19 står mange i en situation, hvor følelsen af at stå alene med ledelsesbeslutninger nu også kombineres med en fysisk isolation.

“Leder-ensomhed er et meget velkendt fænomen, som coronakrisen for alvor har pustet til. Nyere undersøgelser peger på, at 8 ud af 10 ledere føler sig ensomme i det daglige, hvilket – skåret ind til benet – handler om, at man ikke har nogen at tale og sparre med. Denne følelse står kun forstærket under coronakrisen”, siger Michala Schnoor.

Begge kvinder mener, at accept er en del af nøglen til at slippe af med følelsen af ensomhed, der i længden kan få negative konsekvenser for både psyken såvel som ens arbejdsmæssige produktivitet.

“En del af løsningen handler om at legitimere og acceptere, at følelsen af ensomhed faktisk er en del af dét at være leder – både under corona og på den anden side af krisen. Den følelse kan være større eller mindre i løbet af ens ledelsesgerning, men man bliver nødt til at nå til accept af, at der ikke er noget forkert ved det. At man ikke er en dårligere leder, bare fordi man oplever ensomhed”, siger Michala Schnoor og tilføjer:

“Et andet godt råd er at opsøge sparring for at snakke om det, man kæmper med – også selvom denne sparring kun kan foregå online. Det vigtigste er at få talt om – og udvekslet – de følelser, som rigtig mange af os går med for tiden”, siger hun og bliver suppleret af Lene Flensborg:

“Ræk ud – og lade være med at gå og putte med, at man føler sig ensom og afskåret. Gør det til en fællessag. Det kan også være en god idé at dyrke sit private netværk lidt mere i øjeblikket og for en periode trække mere på private sociale relationer. Man bør også vende det rundt og sige: Det er en helt særligt situation, vi står i lige nu – sandsynligvis kommer vi aldrig til at stå i noget lignende igen, så hvordan vil jeg forsøge at få det bedste ud af det? Og hvordan kan jeg bruge situationen konstruktivt?”.

I videoen herunder kan du se et længere interview med Lene Flensborg og Michala Schnoor, hvori de kommer med konkrete råd til, hvordan du som leder kan mindske ensomhedsfølelsen og samtidig sikre, at dine medarbejdere føler sig mindst muligt alene på hjemmekontoret.

Next Generation Leadership

Ledelse handler ikke længere kun om KPI’er. Det handler også om at have blik for den enkelte medarbejders motivation, kundernes behov og om at lede opad, nedad og på tværs. I en forandringsfyldt tid skal ledere i dag træffe beslutninger på et mere usikkert grundlag end før. Det kræver, at de klassiske ledelsesværktøjer bliver suppleret af nye greb som relationsledelse og designtænkning.

I netværket Next Generation Leadership ser vi på, hvordan du med tillid og forventningsafstemning kan håndtere tværgående relationer effektivt, og hvordan du kan skabe tillid opad såvel som nedad i organisationen, så strategien kommer ud i hver en afkrog af organisationen.